xs
xsm
sm
md
lg

35 ปี LPN x Thai Red Cross Society ร่วมส่งมอบของขวัญที่มีค่าต่อชีวิต เนื่องในวันผู้บริจาคโลหิตโลก 67

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์เนื่องในวันที่ 14 มิ.ย.ของทุกปี องค์การอนามัยโลก หรือ (WHO : World Health Organization) ได้กำหนดให้เป็นวันผู้บริจาคโลหิตโลก (World Blood Donor Day) เพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญของการบริจาคโลหิต ซึ่งสามารถช่วยผู้ป่วยได้นับล้านคนต่อปีทั่วโลก โดยในปี 2567 ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย จึงได้จัดทำโครงการ วันผู้บริจาคโลหิตโลก ระหว่างวันที่ 10-14 มิ.ย.2567 เพื่อเป็นการขอบคุณผู้บริจาคโลหิตและเน้นย้ำถึงการมีส่วนร่วมของผู้บริจาคโลหิตที่ได้ช่วยชีวิตผู้ป่วย เพิ่มจำนวนผู้บริจาคโลหิตรายใหม่ เพิ่มจำนวนครั้งในการบริจาคโลหิต และรณรงค์ให้บริจาคอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งจะทำให้ผู้บริจาคโลหิตมีสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืน

และในโอกาสที่ บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ผู้พัฒนาที่พักอาศัยคุณภาพที่มาพร้อมกับความน่าอยู่ในทุกมิติ เพื่อยกระดับรูปแบบการใช้ชีวิตที่ดีที่สุด ครบรอบปีที่ 35 ซึ่งให้การสนับสนุนกิจกรรมร่วมกับสภากาชาดไทยมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 28 และในปีนี้ร่วมมอบเงินสนับสนุนเป็นจำนวน 200,000 บาท ในการจัดทำเสื้อยืดที่ระลึกวันผู้บริจาคโลหิตโลกจำนวนทั้งสิ้น 2,000 ตัว โดยมี น.ส.ดารณี ฉัตรพิริยะพันธ์ กรรมการบริหาร และนายประพันธ์ศักดิ์ รักษ์ไชยวรรณ กรรมการผู้จัดการ เป็นตัวแทนบริษัทมอบเงินจำนวนดังกล่าวให้ น.ส.ปิยนันท์ คุ้มครอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการจัดหาโลหิตและภาพลักษณ์องค์กร ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการให้อย่างมีคุณค่า ช่วยสร้างสังคมให้น่าอยู่ ตลอดจนสร้างให้เกิดการตระหนักถึงความสำคัญของการบริจาคโลหิต อันเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมของมวลมนุษยชาติต่อไปในอนาคตอย่างยั่งยืน
กำลังโหลดความคิดเห็น