xs
xsm
sm
md
lg

PTG ปักหมุดสานต่อโครงการ “พีที ค่ายอาสาทำจริงไม่ทิ้งกัน”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

พีทีจี เอ็นเนอยี นำพนักงานกว่า 50 คน สร้างสรรค์กิจกรรมสาธารณะประโยชน์ รับผิดชอบต่อสังคม และส่งเสริมคุณภาพชีวิตชาวบ้านในพื้นที่ชุมชนตำบลหนองหญ้า อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อให้คนในชุมชน “อยู่ดีมีสุข” ภายใต้โครงการ "พีที ค่ายอาสา ทำจริงไม่ทิ้งกัน" ถือเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ส่งเสริมสุขภาพอนามัย พัฒนาด้านความเป็นอยู่ของคนในชุมชน ให้มีศักยภาพในการพัฒนาตนเองอย่างยั่งยืน

นายรังสรรค์ พวงปราง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.พีทีจี เอ็นเนอยี (PTG) เปิดเผยว่า PTG ดำเนินธุรกิจและเติบโตคู่กับคนไทยมากว่า 36 ปี โดยบริษัทมีความตระหนักดีในการให้ความช่วยเหลือสังคม ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของชุมชน โดยล่าสุดวันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2567 บริษัทได้จัดกิจกรรม CSR ณ โรงเรียนบ้านวังลาน ตำบลหนองหญ้า อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งบริษัทดำเนินกิจการสถานีบริการน้ำมันพีทีอยู่ เราจึงมีความตั้งใจที่จะสร้างสรรค์กิจกรรมสาธารณะประโยชน์ต่อชุมชน กับโครงการ “พีที ค่ายอาสา ทำจริงไม่ทิ้งกัน” เพื่อให้เยาวชนและชาวบ้านผู้อาศัยในตำบลหนองหญ้ากว่า 600 คนได้รับประโยชน์จากกิจกรรมในครั้งนี้

สำหรับกิจกรรมหลักคือโครงการ “พีที ชุมชนตาสว่าง” กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอนามัย พัฒนาด้านความเป็นอยู่ของคนในชุมชน บริการวัดสายตาประกอบแว่น และให้ความรู้เรื่องดวงตากับผู้สูงอายุ ซึ่งปัจจุบันเรามอบแว่นตาให้ผู้สูงอายุไปแล้วกว่า 4,700 คน และที่ตำบลหนองหญ้าเราเพิ่มอีกจำนวน 400 คนเพื่อให้ทุกท่านมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันอย่างยั่งยืน

นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ตำบลหนองหญ้า จำนวน 6 สถานศึกษา และมอบทุนการศึกษาให้นักเรียนเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน 42 ทุนการศึกษา ทุนละ 2,000 บาท และมอบทุนการศึกษาบุตรและธิดาของพนักงานเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ อีกจำนวน 10 ทุน ทุนละ 2,000 บาท
รวมถึงสนับสนุนอุปกรณ์การเรียนการสอน อุปกรณ์กีฬา กล่องปฐมพยาบาล พร้อมพันธุ์ผักสวนครัวเพื่อให้น้องๆ นำไปใช้ในการประกอบอาหารกลางวันทั้ง 6 สถานศึกษา

นอกจากนี้ ยังสนับสนุนจินตนาการของน้องๆ ด้วยการจัดกิจกรรมประกวดวาดภาพระบายสีให้หัวข้อ “เด็กรุ่นใหม่ ก้าวไกลไปกับ พีที” เพื่อให้น้องๆ ได้นำศักยภาพของตัวเองมาแสดงความคิดสร้างสรรค์ด้านศิลปะอย่างเปิดกว้าง และสนับสนุนชุดคอมพิวเตอร์อเนกประสงค์ให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีอย่างยั่งยืนกับเด็กและเยาวชน ให้โรงเรียนระดับประถมศึกษา ในตำบลหนองหญ้า 5 สถานศึกษา รวมจำนวน 15 เครื่อง เพื่อให้น้องๆ นักเรียนได้ใช้ประโยชน์ในการพัฒนาตัวเองด้านเทคโนโลยี

อีกทั้งยังได้ส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ชุมชน จัดกิจกรรมปลูกป่าสร้างปอด ปลูกไม้ยืนต้น ณ วัดวังลาน จำนวนกว่า 50 ต้น รวมถึงจัดกิจกรรมต้นไม้แลกยิ้ม มอบต้นไม้กินได้กว่า 400 ต้น เพื่อให้ชาวบ้านได้นำต้นไม้กลับไปปลูกที่บ้านต่อไป พร้อมทำกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืดกว่า 3,500 ตัว ณ แม่น้ำแควน้อย เพื่อให้ชาวบ้านในชุมชนสามารถจับไปรับประทานและสร้างรายได้ในการดำรงชีวิต

สนับสนุนโภชนาการน้องๆ นักเรียน โดยการสนับสนุนแปลงผักสวนครัวเพื่อน้อง พร้อมร่วมกันปลูกผักสวนครัว ไม้กินได้ และมอบเชื้อเห็ดนางฟ้า จำนวนกว่า 500 ก้อน ให้โรงเรียนบ้านวังลาน เพื่อให้น้องๆ ได้นำมาประกอบอาหารกลางวันในอนาคต

ในครั้งนี้ PT ยังนำอาสาสมัคร Gen Z จากมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์มาร่วมกิจกรรม PT พี่อาสา สอนน้องเรียน พาน้องเล่น PT Gen Z English Fun เสริมสร้างความรู้สอดแทรกกิจกรรมนันทนาการภาษาอังกฤษให้น้องๆ และยังมีนักศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน มาสร้างสีสันกับเพลงเพราะๆ กับกิจกรรม PT Gen Z Music Concert ให้ทุกคนได้เพลิดเพลินตลอดงาน

นอกจากนี้ PT ยังคำนึงถึงความปลอดภัยในการขับขี่ของคนในชุมชน ด้วยการจัดอบรมการขับขี่ปลอดภัยให้ชาวบ้านในตำบลหนองหญ้า โดยวิทยากรด้านการจราจรพร้อมแจกหมวกกันน็อกให้ผู้เข้าร่วมอบรม ได้ขับขี่อย่างถูกกฎจราจรและปลอดภัยอีกด้วย

PT ยังใส่ใจความเป็นอยู่ของผู้คนในชุมชนแบบทุกมิติ ได้ไปเยี่ยมเยียนผู้ป่วยติดเตียง พร้อมมอบของอุปโภคบริโภคเพื่อใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน จำนวน 10 ราย และเติมเต็มความสุข ด้วยกิจกรรมสันทนาการให้ชาวบ้านและน้องๆ เพื่อส่งต่อความสุขและรอยยิ้ม รวมถึงมอบของอุปโภคบริโภค และอาหารปรุงสุกพร้อมรับประทานให้ทุกคนได้อิ่มท้องตลอดงาน

ทั้งนี้ นับตั้งแต่บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) ได้จัดตั้งขึ้น บริษัทได้จัดกิจกรรมสาธารณะประโยชน์เพื่อให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนตามความจำเป็นในหลากหลายด้านเพื่อบรรเทาทุกข์ และช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้คนในสังคม โดยยึดหลัก PT สร้างสุข สุขกาย สุขใจ สังคมอยู่ร่วมกันอย่าง "อยู่ดีมีสุข"


กำลังโหลดความคิดเห็น