xs
xsm
sm
md
lg

ชาวดินแดงเตรียมเฮ! เข้าอยู่โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 2 อาคาร D1 เริ่ม มิ.ย.นี้

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ เปิดเผยว่า การเคหะแห่งชาติได้ตรวจความก้าวหน้าการก่อสร้างโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 2 อาคาร D1 งวดสุดท้าย เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567 ที่ผ่านมา เพื่อเตรียมส่งมอบให้ผู้อยู่อาศัยเดิมอาคารแฟลตที่ 23-32 ในโครงการเคหะชุมชนดินแดง ซึ่งนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เน้นย้ำเรื่องการก่อสร้างโครงการดังกล่าวให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และถอดบทเรียนปัญหาต่างๆ ที่เคยเกิดขึ้นในอาคารอื่นๆ ให้มาปรับแก้ไขในอาคาร D1 นี้ และให้ก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนด มีคุณภาพที่ดี รวมทั้งจะต้องมีระบบดูแลรักษาความปลอดภัย โดยใช้คียการ์ดเข้าออกอาคาร และอุปกรณ์ต่างๆ ต้องมีความทันสมัย เพื่อให้ผู้พักอาศัยได้รับความสะดวกสบายและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

สำหรับการออกแบบอาคาร D1 การเคหะแห่งชาติคำนึงถึงแนวคิดด้านอารยสถาปัตย์ (Universal Design) ให้สามารถอยู่ร่วมกันได้ทุกเพศทุกวัย ผู้สูงอายุ คนพิการ พร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ โดยจัดสร้างเป็นอาคารชุดพักอาศัยสูง 35 ชั้น ขนาด 33 ตารางเมตร รวมทั้งสิ้น 612 หน่วย แบ่งออกเป็นห้องพักอาศัยสำหรับกลุ่มเปราะบางและประชาชนทั่วไป ได้แก่ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง และคนพิการ จำนวน 274 หน่วย ปัจจุบันดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ 100% คาดว่าจะให้ผู้อยู่อาศัยเดิมจากอาคารแฟลต 23-32 เข้าอยู่อาศัยได้ประมาณเดือนมิถุนายน 2567

นอกจากนี้ ยังคำนึงถึงการประหยัดพลังงานตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ด้วยการออกแบบให้โถงและทางเดินภายในอาคารสามารถระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติ และแสงธรรมชาติส่องเข้าถึงตัวอาคาร นอกจากในส่วนห้องพักอาศัยแล้ว ยังมีสวนและพื้นที่สีเขียวบริเวณชั้น 7 ชั้น 24 และชั้นดาดฟ้า เพื่อให้ผู้อยู่อาศัยสามารถเข้าถึงพื้นที่สีเขียวได้อย่างสะดวกยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ การเคหะแห่งชาติได้เปิดโอกาสให้ผู้อยู่อาศัยเดิมอาคารแฟลตที่ 63-64 โครงการเคหะชุมชนดินแดง ที่จะต้องย้ายเข้าอยู่อาศัยในโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 2 อาคาร A สามารถย้ายเข้าพักอาศัยในโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 2 อาคาร D1 สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักงานเคหะนครหลวง สาขาดินแดง 2 ซอยประชาสงเคราะห์ 7 แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร


กำลังโหลดความคิดเห็น