xs
xsm
sm
md
lg

BAM ร่วมกับสภากาชาดไทย จัดทำโครงการ HOME & HOPE ต่อเนื่องปีที่ 4 มอบเงินสร้างบ้านให้ผู้ด้อยโอกาส จังหวัดจันทบุรี

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายอโนทัย ส่องประเสริฐ ผู้จัดการสำนักงานระยอง และพนักงานบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BAM มอบเงินจำนวน 180,000 บาท ให้ นางออมใจ ชูยศ เหรัญญิกเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี ตาม “โครงการ HOME & HOPE การพัฒนาที่อยู่อาศัย เฉลิมพระเกียรติในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 72 พรรษา” เพื่อสร้างบ้านให้นายไพโรจน์ บำรุงกิจ อาศัยอยู่ ณ อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี

โครงการ HOME & HOPE เป็นโครงการที่ BAM ได้จัดทำต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 โดยร่วมมือกับสำนักบริหารกิจการเหล่ากาชาด สภากาชาดไทย และเหล่ากาชาดจังหวัด เพื่อสนับสนุนให้เกิดการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัย ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของการดำรงชีวิต มุ่งเน้นการช่วยเหลือให้ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส กลุ่มเปราะบาง เช่น ผู้สูงวัย ผู้พิการ เป็นต้น เพื่อให้ได้มี “บ้าน” ที่มั่นคงแข็งแรง ปลอดภัย มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนต่อไป
กำลังโหลดความคิดเห็น