xs
xsm
sm
md
lg

‘บ้านปู’ โชว์ยอดขายหุ้นกู้ทะลุเป้า เดินหน้าเสริมแกร่ง 3 ธุรกิจหลัก

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ประสบความสำเร็จในการขายหุ้นกู้เกินเป้า สะท้อนความเชื่อมั่นจากนักลงทุนถึงความเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมพลังงานในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก และการลงทุนของบริษัทเพื่อการเปลี่ยนผ่านไปสู่ธุรกิจพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นภายใต้กลยุทธ์ “Greener & Smarter”

นายสินนท์ ว่องกุศลกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)
กล่าวว่า การเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี มีความต้องการจากนักลงทุนเกินกว่าจำนวนที่บริษัทตั้งไว้ โดยบริษัทมีแผนเสนอขายหุ้นกู้ทั้ง 5 ชุด จำนวนไม่เกิน 5,000 ล้านบาท และจากกระแสตอบรับที่ดีจากนักลงทุนทุกกลุ่ม บริษัทจึงได้นำหุ้นกู้ที่สำรองไว้มาเสนอขายเพิ่มเติมหรือ Greenshoe option อีกจำนวน 2,390 ล้านบาท รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 7,390 ล้านบาท เพื่อรองรับความต้องการในการลงทุนของนักลงทุนที่สนใจ

"ความสำเร็จในการเสนอขายหุ้นกู้ของบ้านปูในครั้งนี้ตอกย้ำถึงความมั่นใจของนักลงทุนที่มีต่อบริษัท ที่จะมุ่งมั่นพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านพลังงาน สร้างการเติบโตให้ทุกกลุ่มธุรกิจ และเสริมโครงสร้างทางการเงินให้แข็งแกร่ง ภายใต้กลยุทธ์ Greener & Smarter เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีให้นักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียในทุกภาคส่วนต่อไปในระยะยาว"

สำหรับหุ้นกู้ที่ออกและเสนอขายให้ผู้ลงทุนทั่วไปในครั้งนี้จำนวน 5 รุ่น ประกอบด้วย รุ่นอายุ 2 ปี 3 เดือน อัตราดอกเบี้ย 3.10% ต่อปี รุ่นอายุ 5 ปี 9 เดือน อัตราดอกเบี้ย 3.50% ต่อปี รุ่นอายุ 7 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.76% ต่อปี รุ่นอายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ย 4.08% ต่อปี และรุ่นอายุ 12 ปี อัตราดอกเบี้ย 4.21% ต่อปี เสนอขายเมื่อวันที่ 7-9 พฤษภาคมที่ผ่านมา ผ่านสถาบันการเงินชั้นนำ 6 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) และธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) โดยบริษัท และหุ้นกู้ดังกล่าวได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2567 ที่ระดับ A+ ด้วยแนวโน้มอันดับเครดิต “Stable”

สำหรับในปี 2567 บ้านปูยังคงเดินหน้าเสริมสร้างความแข็งแกร่งของทั้ง 3 กลุ่มธุรกิจหลัก ได้แก่ กลุ่มธุรกิจแหล่งพลังงาน กลุ่มธุรกิจผลิตพลังงาน และกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีพลังงาน พร้อมสร้างการเติบโตต่อยอดจากระบบนิเวศทางธุรกิจภายในกลุ่มบ้านปู (Banpu Ecosystem) เพื่อทำให้บ้านปูเป็นผู้นำในธุรกิจพลังงานที่สามารถส่งมอบพลังงานที่ยั่งยืนและตอบโจทย์ความต้องการด้านพลังงานของโลกในอนาคต ด้วยการนำทัพขับเคลื่อนการบริหารธุรกิจของคนรุ่นใหม่ นายสินนท์ ว่องกุศลกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ที่เข้ามารับตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 2 เมษายนที่ผ่านมา พร้อมด้วยการสนับสนุนอย่างแข็งแกร่งจากคณะผู้บริหารของกลุ่มบ้านปูทั้งหน่วยธุรกิจและหน่วยสนับสนุน บริษัทมุ่งเน้นการเร่งเปลี่ยนผ่านธุรกิจ (Business Transformation) และสร้างการเติบโตต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับการสร้างกระแสเงินสดที่แข็งแกร่งเพื่อส่งมอบคุณค่าที่ยั่งยืนแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
กำลังโหลดความคิดเห็น