xs
xsm
sm
md
lg

BAM จับมือคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมพัฒนาบุคลากร

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายบัณฑิต อนันตมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ ดร.ธนกร หวังพิพัฒน์วงศ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BAM ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ร่วมกับศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรถวิทย์ สุดแสง หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อร่วมมือกันสร้างโอกาสให้นักศึกษาได้พัฒนาในหลักสูตรการเรียนการสอนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ เพิ่มศักยภาพระหว่างบุคลากรของมหาวิทยาลัยและ BAM ได้เชื่อมโยงกิจกรรมทางการศึกษา ส่งเสริม พัฒนา สนับสนุนการศึกษาให้ยั่งยืนต่อไป
กำลังโหลดความคิดเห็น