xs
xsm
sm
md
lg

เมืองไทยประกันภัยเคาะจ่ายเงินปันผล 5.00 บาทต่อหุ้น

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นางนวลพรรณ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ MTI จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 พร้อมด้วย ดร.ชิงชัย หาญเจนลักษณ์ นายสาระ ล่ำซำ นายชูศักดิ์ ดิเรกวัฒนชัย ดร.อโศก วงศ์ชะอุ่ม นางปุณฑริกา ใบเงิน และนายบุญชัย โชควัฒนา เข้าร่วมการประชุม เมื่อวันพุธที่ 24 เมษายน 2567 ณ หอประชุมเมืองไทยประกันชีวิต กรุงเทพฯ

โดยเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัทมีมติเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ให้พิจารณาอนุมัติจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตรา 5.00 บาทต่อหุ้น จากผลกำไรสุทธิในปี 2566 กำหนดจ่ายวันที่ 14 พฤษภาคม 2567

บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) มุ่งเน้นการเติบโตอย่างมีคุณภาพ พร้อมการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมั่นคง ส่งเสริมกลยุทธ์การขายผลิตภัณฑ์ที่ให้ผลกำไรอย่างยั่งยืน ด้วยการวางแผนเพิ่มสัดส่วนงานประกันภัยรถยนต์ ขยายงานผ่านช่องทางตัวแทน สร้างฐานลูกค้าใหม่ๆ คู่ขนานกับการพัฒนาระบบงานเทคโนโลยี เพื่อสร้างกำไรและประโยชน์สูงสุดให้ Stakeholders ทุกกลุ่ม และคืนกำไรทางใจสู่สังคม

นอกจากความรับผิดชอบต่อลูกค้า คู่ค้า และพันธมิตรอย่างจริงใจ บริษัทยังยึดมั่นในการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม ช่วยเหลือคนไทยในทุกมิติ สร้างรอยยิ้มให้ชุมชนและสังคมเพราะเราเชื่อเสมอว่า “ธุรกิจจะเติบโตได้ สังคมรอบข้างต้องเข้มแข็ง มีคุณภาพ และก้าวไปพร้อมกับเรา”

#เมืองไทยประกันภัย #ยิ้มได้เมื่อภัยมา
กำลังโหลดความคิดเห็น