xs
xsm
sm
md
lg

Funding Societies เดินหน้าให้ความรู้ “สินเชื่อหมุนเวียนจากลูกหนี้การค้า”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์
Funding Societies เปิดบริการเงินทุนทางเลือกเพื่อธุรกิจผ่านสินเชื่อหมุนเวียนจากลูกหนี้การค้า (Invoice Financing) ใช้ใบแจ้งหนี้เป็น “ใบเบิกทาง” เพิ่มเงินทุนหมุนเวียนในธุรกิจ ช่วยปลดล็อกเสริมสภาพคล่องให้ผู้ประกอบการระหว่างรอรับชำระเงินจากลูกหนี้การค้า ตอกย้ำบทบาทสำคัญของ Funding Societies พร้อมเป็นที่ปรึกษาเดินเคียงข้าง SME

นายชัชกร พฤกษานานนท์ ผู้บริหารฝ่ายพัฒนาธุรกิจของ Funding Societies ประเทศไทย เปิดเผยว่า ถึงแม้ศักยภาพ SME ไทยจะมีโอกาสเติบโตสู่ธุรกิจและอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ขึ้นได้ ทั้งยังเป็นกลไกสำคัญในการช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศอย่างมาก โดยสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) คาดการณ์ปี 2567 GDP SME โต 4-5% สะท้อนถึงการฟื้นตัวทิศทางบวกมากขึ้น แต่ SME ไทยยังประสบกับอุปสรรคหลายด้าน รวมทั้งความพร้อมในองค์ความรู้ต่างๆ เช่น นวัตกรรมการผลิตและการตลาด

และที่สำคัญไปกว่านั้น คือ การเงินเพื่อ SME โดยเฉพาะเงินทุนและการเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อดำเนินธุรกิจและขยายกิจการ ซึ่งผู้ประกอบการไทยกว่า 30% มองว่าตนเองยังขาดความรู้ทางด้านการเงินที่เหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อ หรือเงินทุนเพื่อธุรกิจ และยังพบว่า ผู้ประกอบการ SME ไทยมักประสบปัญหาสภาพคล่องจากการให้เครดิตเทอมกับลูกค้า ส่งผลให้บางรายอาจต้องไปใช้บริการแหล่งเงินกู้อย่างผิดวัตถุประสงค์ เช่น เงินกู้นอกระบบ หรือใช้บัตรเครดิตกดเงินสดนำมาใช้จ่ายต่อยอดการผลิตสินค้า หรือลงทุนในบริษัท ซึ่งแหล่งเงินทุนเหล่านี้มีต้นทุนทางการเงินค่อนข้างสูง

“จุดอ่อนของ SME ไทยในเรื่องเงินทุนต้องได้รับการเติมเต็ม และเร่งอุดช่องว่างของระยะเวลาการรอการชำระเงินค่าสินค้าหรือบริการตามเครดิตเทอมจากลูกค้าโดยเร็ว เพื่อให้ SME ไปได้ไกลกว่าและเร่งสปีดธุรกิจได้เร็วขึ้น โดยไม่มีเรื่องการเงินมาฉุดรั้ง ซึ่งภารกิจของ Funding Societies มุ่งสร้างสังคมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้แข็งแกร่ง ด้วยการสร้างโอกาสให้ทุกคนสามารถเข้าเงินทุนได้ผ่าน SME financing ทำให้เรามุ่งมั่นที่จะแก้ไขปัญหาช่องว่างทางการเงินให้ SME ในภูมิภาค ผ่านบริการเงินทุนทางเลือกเพื่อธุรกิจ สินเชื่อหมุนเวียนจากลูกหนี้การค้า (Invoice Financing) ในรูปแบบ B2B แหล่งเงินทุนระยะสั้นที่มีขั้นตอนไม่ยุ่งยาก และมี ดอกเบี้ยที่เป็นมิตร ซึ่งนับเป็นอาวุธทรงพลังในเรื่องแหล่งทุนให้ SME เพื่อช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยเติบโตในระดับภูมิภาค” นาย ชัชกร กล่าวและอธิบายเพิ่มเติมว่า

สินเชื่อหมุนเวียนจากลูกหนี้การค้า (Invoice Financing) จาก Funding Societies ได้พัฒนามาเพื่อ SME ไทย ด้วยกระบวนการประมวลแบบดิจิทัลโดยไม่ยุ่งยาก ซึ่งเป็นบริการเงินทุนธุรกิจ SME ในรูปแบบสินเชื่อที่ธุรกิจสามารถนำใบแจ้งหนี้เป็นหลักประกันในการเบิกเงินสดล่วงหน้าได้ โดย SME สามารถมายื่นเรื่องขอสินเชื่อล่วงหน้าจากใบแจ้งหนี้ได้ที่ Funding Societies เมื่อ SME มีใบแจ้งหนี้ที่ตรงตามเกณฑ์

โดยขั้นตอนการรับบริการ Invoice Financing บริษัท SME สามารถใช้เอกสารใบแจ้งหนี้พร้อมเครดิตเทอม 30-120 วัน ที่ทำไว้กับคู่ค้ารายใดๆ ครอบคลุมทั้งภาคเอกชน รัฐบาล และรัฐวิสาหกิจ ภายหลังการส่งมอบสินค้าให้กันแล้ว มายื่นกู้เพื่อรับเงินสดทันที ซึ่งสามารถรับวงเงินได้ถึง 90% ของมูลค่าใบแจ้งหนี้ เพื่อนำไปเพิ่มสภาพคล่องและสนับสนุนงานใหม่ๆ และเมื่อถึงวันครบกำหนดของใบแจ้งหนี้ คู่ค้าของ SME รายนั้นๆ จะชำระเงินโดยตรงกับผู้ให้กู้เอง จากนั้นผู้ให้กู้จะหักดอกเบี้ยและเงินต้นและคืนเงินส่วนที่เหลือให้บริษัท SME หรือในอีกรูปแบบหนึ่งบริษัท SME สามารถนำเงินมาคืนแก่ผู้ให้กู้ได้เช่นกัน ถือเป็นการสร้าง Financial Ecosystem ที่สมบูรณ์แบบ

นายชัชกร กล่าวว่า SME จะได้รับประโยชน์ทางตรงในการเพิ่มกระแสเงินสดอย่างเห็นได้ชัด เนื่องจากการใช้ Invoice Financing จะช่วยให้ SME ได้รับเงินสดล่วงหน้าจากบัญชีลูกหนี้ จึงช่วยให้ธุรกิจสามารถดำเนินกิจการต่อไปได้โดยไม่ต้องรอให้ลูกค้าชำระเงิน สามารถใช้โอกาสนี้นำไปวางแผนเติมเต็มงบการเงิน การลงทุน และขยายธุรกิจได้ดีขึ้น อีกทั้งยังช่วยลดความกังวลจากการเข้าถึงสินเชื่อจากสถาบันแบบดั้งเดิม และเพิ่มทางเลือกที่สะดวกสบายกว่าสำหรับ SME รายใหม่ ซึ่งยังไม่มีประวัติการกู้ยืม หรือไม่มีความพร้อมทางประวัติทางการเงินที่จำเป็นต้องขอใช้สินเชื่อที่ธนาคาร หรือไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน รวมทั้งยังช่วยลดความเสี่ยงจากเงินกู้นอกระบบที่ต้องจ่ายดอกเบี้ยที่สูงเกินไป หรือเงินสินเชื่อที่ไม่ตรงวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ เช่น การถอนเงินจากบัตรเครดิตมาเพิ่มสภาพคล่องทางธุรกิจ ทำให้ธุรกิจต้องสะดุดหรือเติบโตไม่ได้ดีเท่าที่ควร

“Invoice Financing นอกจากจะสร้างโอกาสที่ดีให้ SME ไทยได้เข้าถึงแหล่งทุน พร้อมที่จะก้าวเป็น Smart SME เต็มตัวแล้ว ยังถือเป็นการตอกย้ำให้เห็นว่า Funding Societies พร้อมทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาเดินเคียงข้าง SME ไทย ตลอดจนผู้ผลิต ผู้ค้า และคอนแทร็กเตอร์ ทุกช่วงวงจรการพัฒนาธุรกิจ อย่างไม่หยุดยั้ง ผ่านผลิตภัณฑ์ทางการเงินต่างๆ ที่ได้รับการพัฒนามาโดยเฉพาะเพื่อมุ่งตอบโจทย์ความต้องการของ SMEs ไทยอย่างแท้จริง” นายชัชกร กล่าว 

ทั้งนี้ Funding Societies ได้รับการยอมรับให้เป็นผู้ให้บริการแพลตฟอร์มการเงินดิจิทัลแบบครบวงจรสำหรับธุรกิจ SME ที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ประสบความสำเร็จอย่างมาก โดยให้บริการสินเชื่อกว่า 1.2 แสนล้านบาท (3.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) รวมเป็นธุรกรรมมากกว่า 5 ล้านครั้งให้ธุรกิจขนาดย่อมและขนาดกลาง (SME) ทั่วทั้งภูมิภาค โดยบริษัทได้ให้เงินทุนแก่ SME กว่า 100,000 รายใน 5 ประเทศ ได้แก่ ไทย สิงคโปร์ มาเลเซีย เวียดนาม อินโดนีเซีย และยังคงเดินหน้าให้การสนับสนุน SMEs ทั้ง 5 ตลาดในภูมิภาคที่ยังขาดโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนหมุนเวียนธุรกิจอย่างไม่หยุดยั้ง ผ่านผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่หลากหลาย


กำลังโหลดความคิดเห็น