xs
xsm
sm
md
lg

MTC ปลื้ม! ปิดจ๊อบขายหุ้นกู้ 2 ชุดใหม่ส่งท้ายสิ้นปี พร้อมปล่อยกู้หนุนประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่เป็นธรรม

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์MTC สุดปลื้ม! สิ้นปีปิดขายหุ้นกู้ 2 ชุดใหม่ ตอกย้ำความเชื่อมั่นนักลงทุน ฟากผู้บริหาร "ปริทัศน์ เพชรอำไพ" เตรียมนำเงินลุยปล่อยกู้ สนับสนุนประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่เป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ำ พร้อมเพิ่มศักยภาพการเติบโตของบริษัทในฐานะผู้นำธุรกิจสินเชื่อไมโครไฟแนนซ์ได้อย่างมั่นคง และให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน สร้างผลตอบแทนที่ดีให้ผู้ถือหุ้นในระยะยาว

นายปริทัศน์ เพชรอำไพ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (MTC) ผู้นำธุรกิจสินเชื่อไมโครไฟแนนซ์ของเมืองไทย เปิดเผยว่า หุ้นกู้ 2 ชุดใหม่ที่เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป และผู้ลงทุนสถาบัน (เฉพาะบุคคลธรรมดา โดยให้บุคคลธรรมดาที่เป็นผู้ลงทุนสถาบันจองซื้อทั่วไปเท่านั้น) โดยเสนอขายระหว่างวันที่ 21-22 และ 25 ธันวาคม 2566 ผ่านสถาบันการเงินชั้นนำ 11 แห่ง วงเงินที่เสนอขาย 1,500 ล้านบาท ได้รับการตอบรับที่ดีจากนักลงทุน สามารถปิดการขายได้เต็มจำนวน ทางบริษัทจึงตัดสินใจนำหุ้นกู้สำรอง (Greenshoe option) ออกเสนอขายเพิ่มเติมอีก ส่งผลให้บริษัทสามารถระดมทุนจากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้มูลค่ารวม 1,800 ล้านบาท

โดยหุ้นกู้ชุดที่ 1 มีอายุ 1 ปี 5 เดือน 15 วัน โดยครบกำหนดไถ่ถอนปี 2568 อัตราดอกเบี้ยคงที่ระดับ 4.25% ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ โดยดอกเบี้ยงวดสุดท้ายจะมีระยะเวลา 2 เดือน 15 วัน ส่วนหุ้นกู้ชุดที่ 2 มีอายุ 2 ปี 5 เดือน 14 วัน ซึ่งครบกำหนดไถ่ถอนในปี 2569 และอัตราดอกเบี้ยคงที่ระดับ 4.40% ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ โดยดอกเบี้ยงวดสุดท้ายจะมีระยะเวลา 2 เดือน 14 วัน

ทั้งนี้ ถือเป็นการตอกย้ำความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่มีต่อบริษัทในฐานะผู้นำสินเชื่อไมโครไฟแนนซ์ของเมืองไทยที่ดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส มีการเติบโตที่ยั่งยืน แข็งแกร่ง และเคียงข้างสังคมไทยมาตลอดกว่า 30 ปี โดยอันดับความน่าเชื่อถือของบริษัท และหุ้นกู้ระดับ Investment Grade ที่ “BBB+” แนวโน้ม “คงที่” โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2566

“MTC ขอขอบคุณนักลงทุนทุกท่านที่ให้ความเชื่อมั่นและการตอบรับหุ้นกู้ทั้ง 2 ชุดสุดท้ายของปีนี้เป็นอย่างดี และบริษัทเตรียมนำเงินไปใช้ปล่อยสินเชื่อใหม่ เพื่อสนับสนุนและเพิ่มโอกาสให้ประชาชนได้เข้าถึงแหล่งเงินทุนที่เป็นธรรม ทั่วถึง และเท่าเทียม และขอบคุณที่เชื่อมั่นในธุรกิจของบริษัทในฐานะที่เป็นผู้นำในธุรกิจสินเชื่อไมโครไฟแนนซ์ที่บริหารงานภายใต้หลักธรรมาภิบาล และมีศักยภาพที่จะผลักดันการเติบโตได้อย่างมั่นคง สร้างผลตอบแทนที่ดีให้ผู้ถือหุ้นได้อย่างต่อเนื่อง" นายปริทัศน์ กล่าว

นายปริทัศน์ กล่าวต่อว่า MTC ยังได้รับการจัดอันดับอยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings ที่ระดับ “A” ประจำปี 2566 จากการประเมินทางมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัทมีเป้าหมายที่จะพัฒนาให้เป็นระดับ AA ภายในปี 2569 นอกจากนี้ บริษัทยังได้รับผลประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ประจำปี 2566 ในระดับดีเลิศ (Excellent CG Scoring) หรือ 5 ดาว และเป็นปีที่ 6 ติดต่อกัน จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors : IOD) และบริษัทยังได้รับการรับรองผลการประเมิน ESG MSCI Index ในปี 2566 ที่ระดับ AA ในกลุ่มธุรกิจสินเชื่อเพื่อผู้บริโภค (Customer Finance) ซึ่งการประเมินทั้งในประเทศและระดับสากลเหล่านี้ถือเป็นการตอกย้ำให้เห็นว่า บริษัทมีการกำกับดูแลกิจการที่ดีเยี่ยมต่อเนื่อง สามารถเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส คำนึงถึงผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย รวมถึงการให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน
กำลังโหลดความคิดเห็น