xs
xsm
sm
md
lg

บอร์ด ธอส.เห็นชอบ "กมลภพ วีระพละ" นั่งกรรมการผู้จัดการ มีผล 28 ธ.ค.เป็นต้นไป

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์
คณะกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) มีมติเห็นชอบแต่งตั้งนายกมลภพ วีระพละ ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ ลำดับที่ 14 ของ ธอส. มีผลตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2566 เป็นต้นไป ด้วยคุณสมบัติ ประสบการณ์ในการบริหารสถาบันการเงินมามากกว่า 18 ปี และพร้อมพัฒนา ธอส. เป็นธนาคารที่ดีที่สุดสำหรับการมีบ้านอย่างยั่งยืน

นายกฤษณ์ เสสะเวช กรรมการธนาคาร และรักษาการกรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.)
เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์วันนี้ (25 ธ.ค.) มีมติเห็นชอบแต่งตั้งให้ นายกมลภพ วีระพละ ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ ธอส. ในลำดับที่ 14 มีผลตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2566 เป็นต้นไป ซึ่งนายกมลภพ ถือเป็นผู้ที่มีความเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ ด้วยคุณสมบัติและประสบการณ์ในการบริหารงานด้านสถาบันการเงินมามากกว่า 18 ปี ซึ่งสามารถสานต่องานด้านต่างๆ ของ ธอส. ได้อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการสนับสนุนให้ผู้มีรายได้น้อยและปานกลางได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง สอดคล้องกับพันธกิจ “ทำให้คนไทยมีบ้าน” ของธนาคารอาคารสงเคราะห์

สำหรับประวัติการทำงานของนายกมลภพ ได้มีประสบการณ์ทำงานด้านสถาบันการเงินจากการเป็นผู้อำนวยการฝ่ายบริหารความเสี่ยง ธอส. ก่อนดำรงตำแหน่งเป็นผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานตรวจสอบและกำกับ
รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มงานตรวจสอบ และดำรงตำแหน่งเป็นรองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มงานการเงินและบัญชี ก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้จัดการ ธอส. ในปัจจุบัน
กำลังโหลดความคิดเห็น