xs
xsm
sm
md
lg

6 รัฐวิสาหกิจกลุ่มสาธารณูปการผนึกกำลัง แลกเปลี่ยนความรู้ด้าน HR ปีที่ 2

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์6 รัฐวิสาหกิจกลุ่มสาธารณูปการผนึกกำลัง จัดสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้และสร้างเครือข่ายพันธมิตรด้านการบริหารทุนมนุษย์ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ยกระดับระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน และระบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างยั่งยืน


ดร.นาฬิกอติภัค แสงสนิท กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด หรือ DAD Asset Development เปิดเผยว่า DAD เป็นเจ้าภาพจัดงานสัมมนาในครั้งนี้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และสร้างเครือข่ายพันธมิตรด้านการบริหารทุนมนุษย์ในรัฐวิสาหกิจกลุ่มสาธารณูปการ ปีที่ 2 ซึ่งประกอบไปด้วย การประปาส่วนภูมิภาค การประปานครหลวง การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย การเคหะแห่งชาติ องค์การจัดการน้ำเสีย และบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด ซึ่งงานสัมมนาครั้งนี้ได้กำหนดหัวข้อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 3 ระบบงาน ตามเกณฑ์การประเมิน Core Business Enablers ได้แก่ 1.การนำนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารทุนมนุษย์ 2.บทบาทของ HR ในการเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจ หรือ HR Strategic Partner และ 3.การติดตามความสำเร็จของระบบ PMS และ HRD ที่แต่ละรัฐวิสาหกิจที่ได้ดำเนินการ
นอกจากนี้ ภายในงานยังได้เชิญวิทยากรจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มาบรรยายแลกเปลี่ยนประสบการณ์และให้ความรู้ด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรม เพื่อให้เครือข่ายรัฐวิสาหกิจในกลุ่มสาธารณูปการด้าน HR ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ แนวคิด วิธีการ และการเชื่อมโยงข้อมูล เพื่อนำความรู้มาใช้ในการพัฒนาองค์กรในทิศทางที่สอดคล้องกัน


ดร.นาฬิกอติภัค กล่าวว่า “ต้องขอขอบคุณผู้บริหารจากรัฐวิสาหกิจกลุ่มสาธารณูปการทั้ง 6 แห่ง ที่เข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้ นับเป็นส่วนสำคัญในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี และเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างหน่วยงานรัฐวิสาหกิจด้านทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งจะสามารถนำไปต่อยอดในการพัฒนาองค์กร และเป็นแบบอย่างที่ดีให้รัฐวิสาหกิจในกลุ่มอื่นๆ ต่อไป”

นายนิธิศ ทองสอาด ผู้ช่วยผู้ว่าการ (ทรัพยากรบุคคล) การประปาส่วนภูมิภาค กล่าวว่า “รู้สึกประทับใจมากที่ได้เข้าร่วมสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้และสร้างเครือข่ายพันธมิตรด้านการบริหารทุนมนุษย์ในกลุ่มรัฐวิสาหกิจสาธารณูปการ ในครั้งนี้ถือเป็นการสร้างพลังร่วมกันที่จะสามารถขับเคลื่อนองค์กรไปได้ไกล และสามารถสร้างความยั่งยืนในด้านการสร้างฐานความรู้ที่เข้มแข็ง ซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญมากในการนำมาใช้ในการพัฒนาองค์กร ที่สำคัญต้องขอบคุณ DAD ที่เป็นเจ้าภาพในการจัดงานในครั้งนี้ด้วยครับ”

นางสุภามาศ สุทธิบุตร ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กล่าวว่า “รู้สึกประทับใจกับการจัดการสัมมนาของ DAD ซึ่งเป็นครั้งที่ 2 ทำให้ได้รับข้อมูลและความรู้ที่มีคุณค่า ได้เข้าร่วมกิจกรรมระหว่างรัฐวิสาหกิจในกลุ่มเดียวกัน ซึ่งการสัมมนาในครั้งนี้ทำให้ทุกหน่วยงานได้รับประโยชน์ มีมุมมองในการแก้ไขปัญหาที่มากขึ้น รวมถึงเป็นการเพิ่มพูนความรู้และทักษะในการดำเนินงานด้าน HR อีกทั้งยังเป็นการแบ่งปันประสบการณ์ด้านทรัพยากรมนุษย์ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการให้ความรู้ด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรม ซึ่งเป็นแนวทางในแก้ไขปัญหาของทุกองค์กรได้เป็นอย่างดี รวมถึงยังทำให้เกิดความคุ้นเคยและสามารถรวมตัวเป็นเครือข่ายกันได้อย่างใกล้ชิดมากยิ่งขึ้น”
กำลังโหลดความคิดเห็น