xs
xsm
sm
md
lg

ก.ล.ต.สั่ง STARK ส่งผลการตรวจสอบภายในวันนี้

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์
สำนักงาน ก.ล.ต.สั่ง "สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น" ส่งรายงานผลการตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษภายในวันที่ 29 กันยายน 2566 นี้ พร้อมทั้งให้เปิดเผยข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วย
 
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยว่า ก.ล.ต.ได้สั่งให้บริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ STARK ส่งรายงานผลการตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษ ภายในวันที่ 29 กันยายน 2566 นี้ พร้อมทั้งให้เปิดเผยข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วย

ทั้งนี้ ตามที่ STARK ได้มีหนังสือลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2566 ขอขยายระยะเวลาเพื่อดำเนินการตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษเพิ่มเติมเป็นครั้งที่ 2 โดยขอนำส่งรายงานผลการตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษเป็นภายในวันที่ 29 กันยายน 2566 เนื่องจากมีความล่าช้าในการจัดเตรียมข้อมูลและการขอเอกสารรายการเดินบัญชี เพื่อให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบนั้นก.ล.ต เห็นว่ารายงานผลตรวจสอบดังกล่าวเป็นข้อมูลที่มีความสำคัญที่ต้องนำส่ง ก.ล.ต. และต้องเปิดเผยต่อผู้ถือหลักทรัพย์ของ STARK โดยเร็ว

อย่างไรก็ดี ด้วยข้อจำกัดในการรวบรวมเอกสารและใช้เวลาในการขอเอกสารบัญชีธนาคารเพิ่มเติมเป็นปัจจัยที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของ STARK   ดังนั้น  ก.ล.ต. จึงสั่งการให้นำส่งรายงานผลการตรวจสอบภายในวันที่ 29 กันยายน 2566 ตามที่ขอมา แต่เนื่องจากในช่วงที่ผ่านมากรรมการของ STARK ลาออก และได้รับการแต่งตั้งใหม่จำนวนหลายราย ก.ล.ต. จึงกำหนดเงื่อนไขให้ STARK   ต้องแสดงข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการและกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ซึ่งรวมถึงการแสดงหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ที่มีข้อมูลกรรมการและกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทที่เป็นปัจจุบันด้วย ทั้งนี้ เมื่อ STARK นำส่งผลการตรวจสอบพิเศษแล้วให้เปิดเผยผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์ไปพร้อมกัน


กำลังโหลดความคิดเห็น