xs
xsm
sm
md
lg

NRF ทุ่ม 221 ล้าน ซื้อหุ้น Galalane Limited 90%

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์“เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์” ทุ่มงบ 221 ล้านบาท เข้าซื้อร้านค้าเอเชียแห่งที่ 2 ขยายธุรกิจค้าปลีก-ส่งอาหารเอเชียในสหราชอาณาจักร เสริมศักยภาพต่อยอดกลยุทธ์ D2C สร้างแพลตฟอร์มพัฒนาสินค้าเจาะการเข้าถึงผู้บริโภค เริ่มรับรู้รายได้ Q3 ปีนี้   

นายแดน ปฐมวาณิชย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน) หรือ NRF เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติการลงทุนในบริษัท Galalane Limited ผู้ประกอบธุรกิจร้านค้าปลีก และค้าส่งอาหารเอเชียในสหราชอาณาจักร โดยบริษัทฯ จะให้ NRF Consumer Limited ซึ่งเป็นบริษัทย่อย (NRF ถือหุ้นร้อยละ 100) ทำรายการลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท Galalane Limited จำนวน 180 ล้านหุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วน 90% ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว คิดเป็นมูลค่ารวมไม่เกิน 5.1 ล้านปอนด์สเตอร์ลิง หรือคิดเป็นประมาณ 221.2 ล้านบาท โดยคาดว่าธุรกรรมจะแล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 2 ของปี 2566

ซึ่งการเข้าลงทุนในครั้งนี้เป็นการลงทุนตามกลยุทธ์ของบริษัทฯ ที่มีเป้าหมายเพื่อการขยายธุรกิจ และเพิ่มการเข้าถึงผู้บริโภค โดยจะมีการต่อยอดธุรกิจด้วยการสร้างแพลตฟอร์มเพื่อนำข้อมูลจากการขายสินค้าให้แก่ผู้บริโภคมาพัฒนาสินค้าภายใต้แบรนด์ของบริษัท เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถือเป็นการเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้แก่ธุรกิจของในระยะยาว รวมถึงยังเพิ่มรายได้ และอัตรากำไรของบริษัทฯ อีกด้วย เนื่องจากเป็นการขายสินค้าของบริษัทฯ จากโรงงานสู่ผู้บริโภคโดยตรง ทั้งนี้คาดว่าจะสามารถเริ่มรับรู้รายได้ตั้งแต่ไตรมาสที่ 3 ของปี 2566 เป็นต้นไป

โดยที่ Galalane Limited เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ้น หรือ Holding Company โดย Galalane Limited ถือหุ้น 100% ในบริษัท Chuanglee Limited และบริษัท Chuanglee Cash & Carry Limited ซึ่งประกอบธุรกิจค้าส่ง และค้าปลีกอาหารเอเชียในสหราชอาณาจักร โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์อาหารไทย จีน ทั้งแบบสดและแบบแห้ง โดยจำหน่ายสินค้าให้แก่ร้านอาหาร โดยมีลูกค้าส่วนใหญ่เป็นร้านอาหารไทย รวมถึงจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารให้แก่ผู้บริโภคโดยตรง มีร้านค้าตั้งอยู่ในเมืองกรีนิช สหราชอาณาจักร

ทั้งนี้ ในปี 2566 (สำหรับรอบปี ณ 31 มีนาคม) Galalane Limited มีรายได้ 15.56 ล้านปอนด์สเตอร์ลิง หรือคิดเป็น 674.89 ล้านบาท มีกำไรสุทธิ 1.11 ล้านปอนด์สเตอร์ลิง หรือคิดเป็น 48.14 ล้านบาท

“การเข้าลงทุนในโครงการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ที่จะเติบโตในแนวดิ่ง และมุ่งเน้นการเข้าถึงผู้บริโภคให้มากขึ้น อีกทั้งยังสามารถเสริมสร้างรายได้และอัตรากำไรผ่านการขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทสู่ผู้บริโภคโดยตรง รวมถึงการลงทุนในครั้งนี้จะสามารถต่อยอดและนำข้อมูลมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ในเครือบริษัทให้ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้ดียิ่งขึ้น นับเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันระยะยาว ช่วยให้ดำเนินธุรกิจได้อย่างครบวงจร ส่งผลให้บริษัทเติบโต สร้างรายได้ และกำไรได้อย่างมั่นคง” นายแดน กล่าว


กำลังโหลดความคิดเห็น