xs
xsm
sm
md
lg

ก.ล.ต.ฟัน “ซิปเม็กซ์-เอกลาภ” ทำธุรกิจผิดประเภทปรับ 11 ล้าน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ก.ล.ต.ลงโทษ “ซิปเม็กซ์” พร้อม “เอกลาภ” ทำธุรกิจผิดประเภทนอกเหนือจากที่ได้รับอนุญาต ด้วยการชักชวนลูกค้าลงทุนใช้บริการโครงการ “ZipUp+” จูงใจให้อัตราผลตอบแทนสูง พ่วงกระทำผิดพ.ร.ก.สินทรัพย์ฯ ดิจิทัล อีกเพียบรวม 13 กรณี สั่งเปรียบเทียบปรับรวมเฉียด 11 ล้านบาท

สำนักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) รายงานการบังคับกฎหมายเปรียบเทียบปรับบริษัท ซิปเม็กซ์ จำกัด ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ประเภทศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลและนายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล และนายเอก่ลาภ ยิ้มวิไล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารซิปเม็กซ์ กระทำผิดพ.ร.ก.สินทรัพย์ดิจิทัล รวม 6 กรณี คิดเป็นเงินค่าปรับรวมทั้งสิ้้น 10,977,000 ล้านบาท ได้แก่

1.ระหว่างวันที่ 7 พ.ย. 65 การจัดเก็บรักษาสินทรัพย์ดิจิทัลของลูกค้าในโครงการรับฝากสินทรัพย์ดิจิทัลเพื่อรับผลตอบแทนในประเทศไทย ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ประกาศกำหนด โดยไม่ได้แยกทรัพย์สินที่อยู่ในการดูแลรักษาไว้ในลักษณะที่สามารถชี้เฉพาะได้ว่าทรัพย์สินนั้นเป็นทรัพย์สินของลูกค้าโดยปราศจากเหตุสงสัย และอาจมีการนำสินทรัพย์ดิจิทัลดังกล่าวไปใช้เพื่อการอื่นใด เปรียบเทียบซิปเม็กซ์ และนายเอกลาภ ในฐานะผู้รับผิดชอบการดำเนินงานของซิปเม็กซ์ รายละ 370,000 บาท รวม 740,000 บาท

2.ระหว่างวันที่ 8 พ.ค.- 20 ก.ค. 65 ประกอบกิจการอื่นนอกเหนือจากการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล โดยไม่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยชักชวนลูกค้าของตนไปใช้บริการโครงการ ZipUp+ ของ Zipmex Pte. Ltd. โดยได้รับประโยชน์ตอบแทนจากค่าธรรมเนียมในการแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัลของลูกค้า โดยไม่ปรากฏว่า Zipmex จัดให้มีระบบในการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในเรื่องดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ และการประกอบธุรกิจดังกล่าวไม่มีระบบในการควบคุมความเสี่ยงอย่างเพียงพอ ปรับรายละ 670,000 บาท รวม 1,340,000 บาท

3.ประมาณกลางปี 2563 ถึง 7 ก.ย. 65 โครงสร้างการบริหารจัดการ และระบบงาน รวมทั้งไม่จัดให้มีบุคลากรในจำนวนที่เพียงพอตามหลักเกณฑ์ที่ประกาศกำหนด สั่งปรับรายละ 980,000 บาท รวม 1,960,000 บาท

4.กรณีไม่รายงานสรุปการมอบหมายให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับดำเนินการในงานที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจประจำปี 2565 ภายในกำหนดระยะเวลาตามหลักเกณฑ์ที่ประกาศกำหนด (31 ธ.ค. 65) สั่งปรับรายละ 681,000 บาท รวม 1,362,000 บาท และค่าปรับเป็นรายวันจนกว่าซิปเม็กซ์จะปฎิบัติให้ถูกต้อง

5.ตั้งแต่ 1 ม.ค. 65 บริษัทไม่จัดให้มีนโยบาย มาตรการ และวิธีปฏิบัติในการมอบหมายให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับดำเนินการในงานที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล อันเป็นการปฏิบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ประกาศกำหนด เปรียบเทียบปรับรายละ 2,130,000 บาท รวม 4,260,000 บาท และค่าปรับเป็นรายวันจนกว่าซิปเม็กซ์จะปฎิบัติให้ถูกต้อง

6. กรณีรายงานผลการทดสอบการเจาะระบบล่าช้า (penetration test) จากกำหนดต้องรายงาน ภายในวันที่ 14 ก.ค. 65 แต่ซิปเม็กซ์ รายงานในวันที่ 8 ส.ค. 65 เปรียบเทียบปรับรายละ 325,000 บาท รวม 650,000 บาท

พร้อมกันนี้ ก.ล.ต.เปรียบเทียบปรับนายเอกลาภ กรณีระหว่างวันที่ 7 เม.ย. -20 ก.ค. ไม่เปิดเผยข้อมูลที่จำเป็นต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการหรือตัดสินใจลงทุนไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ประกาศกำหนด โดยข้อมูลที่ Zipmex ไม่เปิดเผยให้ครบถ้วนเป็นข้อมูลเกี่ยวกับการนำทรัพย์สินลูกค้าไปลงทุนต่อ ความเสี่ยงเกี่ยวกับโปรแกรม ZipUp+ รวมถึงความขัดแย้งทางผลประโยชน์และความสัมพันธ์ระหว่างกันของ Zipmex กับ Zipmex Asia Pte. Ltd. และ Zipmex Pte. Ltd. เปรียบเทียบปรับ 665,000 บาท

จากการสั่งปรับ นายเอกลาภ ยิ้มวิไล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซิปเม็กซ์ จำกัด และ Zipmex ของ ก.ล.ต. ซึ่งมีการกระทำความผิดหลายกรณี ต่างกรรม ต่างวาระ ตั้งแต่ช่วงระหว่างปี 2564 ถึงปี 2565 โดยมีการเปรียบเทียบปรับร่วม 11 ล้านบาท


กำลังโหลดความคิดเห็น