xs
xsm
sm
md
lg

MINT เตรียมขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิคล้ายทุนฯ ดีเดย์เปิดจองซื้อ 7-9 ก.พ.นี้

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์
"ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล" ตรียมเสนอขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนฯ ครั้งที่ 1/2566 (MINT23PA) กำหนดอัตราดอกเบี้ยช่วง 5 ปีแรกคงที่ 6.10% ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน และปรับอัตราดอกเบี้ยทุก 5 ปี โดยอ้างอิงจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี เสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไปในวันที่ 7-9 กุมภาพันธ์ 2566 ผ่าน 11 สถาบันการเงินชั้นนำทั่วประเทศ


นายชัยพัฒน์ ไพฑูรย์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ MINT เปิดเผยว่า บริษัทฯ เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ MINT23PA หรือหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน ไถ่ถอนเมื่อเลิกบริษัท ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด และมีสิทธิเลื่อนชำระดอกเบี้ยโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ของบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 (หุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนฯ) ชำระคืนเงินต้นเพียงครั้งเดียวเมื่อเลิกบริษัท หรือเมื่อผู้ออกหุ้นกู้ใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ตั้งแต่เมื่อครบอายุ 5 ปีเป็นต้นไป หรือตามเงื่อนไขที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้

สำหรับอัตราดอกเบี้ยช่วง 5 ปีแรกอยู่ที่ 6.10% ต่อปี โดยกำหนดชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ โดยผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิเลื่อนการชำระดอกเบี้ยพร้อมกับสะสมดอกเบี้ยจ่ายไปชำระในวันใดก็ได้ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ โดยไม่จำกัดระยะเวลาและจำนวนครั้งตามดุลพินิจของผู้ออกหุ้นกู้แต่เพียงผู้เดียว อัตราดอกเบี้ยจะปรับทุกๆ 5 ปี โดยอ้างอิงจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี ณ สิ้นสุดวันทำการของ 2 วันทำการก่อนวันเริ่มต้นของงวดการปรับดอกเบี้ยที่เกี่ยวข้อง บวก Initial Credit Spread (ICS) ที่เป็นอัตราคงที่ (ICS =4.04%) และอัตราดอกเบี้ยส่วนเพิ่ม โดยบริษัทฯ เสนอขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนฯ ให้แก่ประชาชนเป็นการทั่วไป (ผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือผู้ลงทุนสถาบัน) ระหว่างวันที่ 7-9 กุมภาพันธ์ 2566 ราคาเสนอขายอยู่ที่หน่วยละ 1,000 บาท จองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท

MINT ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของบริษัทฯ อยู่ที่ระดับ “A” แนวโน้ม “คงที่” และอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนฯ ที่เสนอขายในครั้งนี้อยู่ที่ระดับ “BBB+” โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2566 สะท้อนให้เห็นถึงความมั่นคง ศักยภาพ และความแข็งแกร่งของบริษัทฯ ซึ่งเป็นผู้ดำเนินธุรกิจโรงแรม ธุรกิจร้านอาหาร และธุรกิจไลฟ์สไตล์ชั้นนำระดับโลก

“สำหรับการเสนอขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนฯ ชุดใหม่ ครั้งที่ 1/2566 นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อชำระคืนหนี้จากการไถ่ถอนหุ้นกู้ที่มีลักษณะคล้ายทุนสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา ประเภทไม่ด้อยสิทธิและมีประกัน และเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ อันเป็นส่วนหนึ่งในกลยุทธ์เดินหน้าสร้างการเติบโตเต็มรูปแบบ (Back to Growth) ในปี 2566 ตลอดจนเพื่อเป็นการต่อยอดความแข็งแกร่งและความมั่นคงของ MINT ตลอดกว่า 50 ปี ภายใต้แนวคิด “Bond with Us” ความผูกพันแห่งความสำเร็จ ระหว่างบริษัท ผู้บริโภค และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคน โดยบริษัทเชื่อว่าจะสามารถใช้ประโยชน์จากแบรนด์และทรัพย์สินที่มีคุณภาพสูงเพื่อสร้างรายได้ และผลักดันผลกำไรและผลตอบแทนให้ผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมดได้อย่างแข็งแกร่งและต่อเนื่องในระยะยาว” นายชัยพัฒน์ กล่าวสรุป

ทั้งนี้ หุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนฯ ครั้งที่ 1/2566 (MINT23PA) พร้อมเสนอขายผ่านสถาบันการเงินชั้นนำทั่วประเทศทั้ง 11 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ (โทร.1333 หรือจองซื้อผ่านแอปพลิเคชัน Bualuang mBanking) ธนาคารกรุงไทย (โทร.0-2111-1111) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (โทร.1572) ธนาคารกสิกรไทย (โทร 0-2888-8888 กด 819) ธนาคารไทยพาณิชย์ (โทร.0-2777-6784) ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย (โทร.0-2626-7777) บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร ซึ่งรวมถึงธนาคารเกียรตินาคินภัทร ในฐานะหน่วยงานขายของบริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร (โทร.0-2165-5555) บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต (โทร.0-2779-9000) บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) (โทร.0-2658-5050) บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) (โทร.0-2009-8351-56) และบริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส (โทร.0-2680-4004) โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากร่างหนังสือชี้ชวน


กำลังโหลดความคิดเห็น