xs
xsm
sm
md
lg

ปาล์มคอมเพล็กซ์ PPPGC จ่อขายหุ้น IPO 342.8 ล้านหุ้น

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายธนิก ธราวิศิษฏ์ First Executive Vice President, Investment Banking and Capital Markets Function ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน (FA) บมจ.พีพีพี กรีน คอมเพล็กซ์ (PPPGC) เปิดเผยว่า ขณะนี้ PPPGC ได้รับหนังสือแจ้งจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) แจ้งการอนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์สำหรับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ของ PPPGC เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2565

ปัจจุบัน PPPGC อยู่ระหว่างการดำเนินตามแผนธุรกิจที่วางไว้ โดยจะพิจารณาถึงระยะเวลาที่เหมาะสมในการ IPO และนำหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ในหมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน โดย PPPGC จะแจ้งรายละเอียดที่เกี่ยวข้องและความคืบหน้าอื่นๆ ในลำดับต่อไป

PPPGC เตรียมเสนอขายหุ้น IPO จำนวนไม่เกิน 342.8 ล้านหุ้น คิดเป็นร้อยละ 30 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออก และเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) 2 บาทต่อหุ้น เพื่อสนับสนุนให้ PPPGC มีศักยภาพและสร้างโอกาสการขยายธุรกิจเติบโตตามเป้าหมาย พร้อมเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันอย่างมั่นคงและยั่งยืนในระยะยาว

ด้านนายชัยทัศน์ วันชัย กรรมการผู้จัดการ PPPGC กล่าวว่า จะนำเงินที่ได้จากการระดมทุนครั้งนี้เพื่อใช้ในโครงการขยายห่วงโซ่ธุรกิจปาล์มน้ำมันไปยังธุรกิจโอลิโอเคมีคัล โครงการขยายการผลิตและการบรรจุ RBDPL (น้ำมันปาล์มโอเลอิน) ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวกับธนาคาร และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ เพื่อสร้างรายได้และสนับสนุนกลยุทธ์การเติบโตอย่างยั่งยืน

PPPGC มีเป้าหมายก้าวสู่การเป็นผู้นำด้านการผลิตและจำหน่ายน้ำมันปาล์มโอเลอิน ในประเทศ ซึ่งในปัจจุบัน PPPGC มีบริษัทฯ มีกลุ่มลูกค้าน้ำมันปาล์มโอเลอินอยู่ 3 กลุ่ม ประกอบด้วย 1) กลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรม 2) กลุ่มลูกค้าที่นำผลิตภัณฑ์ของบริษัทไปบรรจุใหม่ (Repack) และ 3) ผลิตภัณฑ์ของบริษัทภายใต้ตราสินค้า "มีสุข"

สำหรับ PPPGC เป็นบริษัทที่เกิดจากการร่วมทุนระหว่างกลุ่มผู้นำธุรกิจน้ำมันปาล์ม และน้ำมันเชื้อเพลิงรายใหญ่ของประเทศไทย 3 บริษัทตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำเข้าด้วยกัน ประกอบด้วย บริษัท ทีซีจีโฮลดิ้ง จำกัด หรือ TCG หนึ่งในผู้นำในการผลิต และสกัดน้ำมันปาล์มดิบด้วยประสบการณ์กว่า 20 ปี บมจ.พีทีจี เอ็นเนอยี (PTG) และบริษัท อาร์ดี เกษตรพัฒนา จำกัด หรือ RD หนึ่งในผู้นำในการเพาะกล้าปาล์มน้ำมันรายใหญ่ในอุตสาหกรรมการปลูกปาล์มด้วยประสบการณ์มากกว่า 15 ปี


กำลังโหลดความคิดเห็น