xs
xsm
sm
md
lg

ADD ลงทุน Hyweb ต่อยอดบริการโซลูชันครบวงจร

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์
แอดเทค ฮับ เข้าซื้อหุ้นเพิ่มทุน "ไฮเว็บ เทคโนโลยี (ไทยแลนด์)" จำนวน 60,000 หุ้น ราคาหุ้นละ 100 บาท คิดเป็นมูลค่าเงินลงทุนรวม 6 ล้านบาท ทั้งนี้เพื่อต่อยอดการให้บริการโซลูชันครบวงจร ตอกย้ำแผนการขับเคลื่อนธุรกิจในปี 2566 ผ่าน 2 กลยุทธ์หลัก Organic และ Inorganic สร้างโอกาสการเติบโตของผลการดำเนินงานอย่างมั่นคง

นายสมโภช ทนุตันติวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน บริษัท แอดเทค ฮับ จำกัด (มหาชน) หรือ ADD ผู้ดำเนินธุรกิจให้บริการดิจิทัลคอนเทนต์และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เปิดเผยว่า จากมติคณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติให้ ADD เข้าลงทุนในบริษัท ไฮเว็บ เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด (HWTHAI) ผ่านการซื้อหุ้นเพิ่มทุน จำนวน 60,000 หุ้น ราคาหุ้นละ 100 บาท คิดเป็นมูลค่าเงินลงทุนรวม 6 ล้านบาท ส่งผลให้ ADD มีสิทธิในการถือหุ้นใน HWTHAI ในสัดส่วนร้อยละ 60 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ขณะที่บริษัท ไฮเว็บ เทคโนโลยี จำกัด (HT) ผู้ถือหุ้นเดิม มีสัดส่วนการถือหุ้นลดลงเหลือร้อยละ 40

สำหรับการเข้าลงทุนใน HWTHAI ครั้งนี้ เป็นการตอกย้ำเพื่อต่อยอดธุรกิจในการให้บริการโซลูชันครบวงจร ตามแผนนโยบายการขับเคลื่อนธุรกิจในปี 2566 ภายใต้ 2 กลยุทธ์ คือ ทั้ง Organic และ Inorganic โดยบริษัทฯ ได้มีการวางกลยุทธ์ด้าน Organic คือ การเติบโตจากการดำเนินงานภายใต้ธุรกิจเดิม โดยการขยายโปรเจกต์คอนเทนต์และโซลูชันใหม่ๆ เพื่อเพิ่มฐานรายได้จากโปรเจกต์ที่ทำกับค่ายมือถือต่างๆ ให้มั่นคงยั่งยืนมากขึ้น ขณะที่กลยุทธ์ด้าน Inorganic คือ การเติบโตจากภายนอก ซึ่งจะเป็นการมองหาการลงทุนในกลุ่มบริษัทใหม่ๆ เพิ่มเติม เพื่อต่อยอดธุรกิจและเป็นการกระจายความเสี่ยงลดการพึ่งพิงรายได้จากค่ายมือถือแต่เพียงอย่างเดียว สู่การสร้างโอกาสการเติบโตทางธุรกิจในการลงทุนใหม่ และสร้างมูลค่าเพิ่มของรายได้ในอนาคต

จากส่วนแบ่งการตลาดของ HT มากกว่าร้อยละ 70 ซึ่งถือว่าเป็นเบอร์ 1 ในการให้บริการระบบการบริหารจัดการด้านความสัมพันธ์ของลูกค้าในไต้หวัน ภายใต้การให้บริการเชื่อมต่อเข้ากับระบบการชำระเงินผ่านบัตร และแอปพลิเคชัน พร้อมทั้งระบบการยืนยันตัวตนเพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน โดยสามารถปรับเปลี่ยนขนาดของระบบให้เหมาะสมกับการใช้งาน เช่น กลุ่มธนาคารหลายแห่ง ได้แก่ First Commercial Bank, Mega International Commercial Bank, Hwa Nan Bang และ Cathay United Bank และยังเป็นสมาชิกในกลุ่ม FIDO Alliance ซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทชั้นนำ เช่น Amazon, Apple, Google, Microsoft, Mastercard, PayPal และ Qualcomm ร่วมพัฒนาและกำหนดมาตรฐานการใช้งานของระบบ FIDO ซึ่งเป็นระบบการยืนยันตัวตนในอนาคต และ HT ยังเป็นผู้ให้บริการระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์มากกว่า 1,400 แห่ง

นอกจากนี้ HT ยังมีเป็นผู้ให้บริการบริษัทชั้นนำจำนวนมากในหลายประเทศ เช่น จีน ไต้หวัน ฮ่องกง มาเลเซีย เวียดนาม และไทย โดยในประเทศไทยได้มีการจัดตั้งบริษัท HWTHAI เพื่อดำเนินการธุรกิจพัฒนาระบบซอฟต์แวร์ต่างๆ ซึ่งการเข้าลงทุนในครั้งนี้ถือเป็นการสร้างประโยชน์ร่วมกันทั้ง 2 ฝ่าย จากประสบการณ์การดำเนินธุรกิจในไทยของ ADD และความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีของ HT จะสามารถตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มลูกค้าในระดับองค์กรต่างๆ ที่มีความต้องการในการพัฒนาบริการตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น


กำลังโหลดความคิดเห็น