xs
xsm
sm
md
lg

QTC ผนึก UAC เปิด EV Charging Station

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์
"คิวทีซี เอนเนอร์ยี่" ควง "ยูเอซี โกลบอล" เปิดสถานีอัดประจุไฟฟ้า (EV Charging Station) ภายใต้บริษัทร่วม PPWE 2 สถานีแรก 4 หัวชาร์จ ยึดเส้นทางประตูสู่อีสาน (นครราชสีมา) จากเฟสแรกที่วางเป้าหมายจะเปิดทั้งหมด 4 สถานี หรือ 14 หัวชาร์จ ปูทางขยายให้บริการอีก 50 สถานี รวม 150 หัวชาร์จครอบคลุมทั่วประเทศ


นายพูลพิพัฒน์ ตันธนสิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) “QTC” เปิดเผยว่า จากการส่งเสริมให้ประเทศไทยมีการใช้รถยนต์ไฟฟ้าของภาครัฐ และการจำหน่ายรถยนต์ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง QTC และ UAC ซึ่งเป็นพาร์ตเนอร์ทางธุรกิจได้เล็งเห็นโอกาสในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้บริษัทร่วม อย่าง บจก.พีพีดับบลิวอี (PPWE) ได้ประกาศแผนลงทุนในธุรกิจให้บริการสถานีอัดประจุไฟฟ้า (EV Charging Station) สำหรับรถยนต์ไฟฟ้า (EV) ภายใต้นโยบายส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดเพื่อลดมลพิษทางอากาศ และสนับสนุนให้ประชาชนหันมาใช้รถไฟฟ้ามากขึ้น สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลที่ต้องการผลักดันให้ประเทศไทยเข้าสู่สังคมคาร์บอนต่ำ (Low carbon Society)

ล่าสุด PPWE ได้มีการเปิดให้บริการสถานีอัดประจุไฟฟ้า (EV Charging Station) สำหรับรถยนต์ไฟฟ้า (EV) ในรูปแบบการชาร์จไฟแบบเร็วด้วยไฟฟ้ากระแสตรง (DC EV Super Fast Charger) จำนวน 2 สถานี หรือ 4 หัวชาร์จ ณ สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงคาลเท็กซ์ โนนสูง และสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงคาลเท็กซ์ วิภัชรุ่งเรือง จังหวัดนครราชสีมา โดยทั้ง 2 สถานีใช้ระบบบริหารจัดการสถานี “BackEN” ผู้ใช้บริการสถานีสามารถใช้งานได้ผ่านแอปพลิเคชัน “EleXA” ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จากเฟสแรกที่วางเป้าหมายจะเปิดทั้งหมด 4 สถานี หรือ 14 หัวชาร์จ มีขนาดตั้งแต่ 50 kW ถึงสูงสุดที่ 200 kW เพื่อรองรับการใช้งานแก่ประชาชนที่เดินทางในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา และพื้นที่ใกล้เคียง

นายชัชพล ประสพโชค ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน) “UAC” กล่าวว่า บริษัทฯ ยังคงเดินหน้าขยายสถานีอัดประจุไฟฟ้า (EV Charging Station) ตามแผนที่วางไว้ ทั้งให้บริการในสถานีบริการน้ำมัน และตามห้างสรรพสินค้าต่างๆ เพื่อเป็นการต่อยอดธุรกิจในด้าน EV Station ที่สอดคล้องกับนโยบายการลงทุนด้าน Energy Efficiency และ Zero-Emission เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้บริษัทฯ อย่างมั่นคงและยั่งยืนในระยะยาว และการสร้าง Synergy ร่วมกับบริษัทพันธมิตร เพื่อให้เกิด New S-Curve ของ UAC Group ในอนาคต

จากเป้าหมายในการติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้า (EV charging station) ในเฟสแรก จำนวน 4 สถานี รวม 14 หัวจ่าย โดยคาดว่าจะใช้เงินลงทุนราว 3-4 ล้านบาทต่อสถานี คิดเป็นเม็ดเงินลงทุนรวมประมาณ 15 ล้านบาท ในปี 2565 และในอนาคต ตั้งเป้าสร้างสถานีอัดประจุไฟฟ้า 50 สถานี หรือรวมทั้งหมด 150 หัวจ่าย ครอบคลุมทั่วประเทศ

“การเปิดให้บริการของสถานีอัดประจุไฟฟ้า “Super Fast” (EV Charging Station) ทั้ง 2 สถานีถือเป็นการรองรับการให้บริการในอนาคตของรถ EV ที่จะเข้ามามีบทบาทมากขึ้นในชีวิตประจำวัน โดยทั้ง UAC และ QTC ได้เล็งเห็นถึงศักยภาพการลงทุนในธุรกิจดังกล่าว โดยมั่นใจว่าการลงทุนในครั้งนี้จะเสริมทัพความแข็งแกร่งให้ทั้ง 2 บริษัทมากขึ้นในระยะยาว”


กำลังโหลดความคิดเห็น