xs
xsm
sm
md
lg

'บิทคับ' ดื้อแพ่ง! เมินคำสั่งก.ล.ต. ไม่แก้คุณสมบัติอวยเหรียญตัวเองเวอร์ อ้าง "KUB" ได้มาตรฐานตั้งแต่แรก

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์"บิทคับ"ดื้อแพ่ง! เมินคำสั่ง ก.ล.ต. ให้แก้ไขคุณสมบัติเหรียญ KUB ที่ให้คะแนนไว้สูงเวอร์ จนขาดคุณสมบัติเข้ามาเทรดในกระดาน ภายในวันที่ 4 ส.ค. 65 อ้างนำส่งข้อมูลบล็อกเชนเชิงลึก โวเหรียญเป็นเทคโนโลยีที่ได้มาตรฐาน คุณสมบัติเฉพาะโดดเด่นพร้อมตั้งแต่วันแรกที่ออกและเสนอขายให้แก่นักลงทุน

บริษัท บิทคับ ออนไลน์ จำกัด ออกประกาศผ่านเพจ Bitkub ระบุ ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้มีคําสั่งการให้ บริษัท บิทคับ ออนไลน์ จํากัด แก้ไขการคัดเลือกและอนุมัติเหรียญ KUB ในการเข้ามาให้บริการซื้อขาย ในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลของบริษัทฯ โดยให้ประสานกับบริษัท บิทคับ บล็อคเชน เทคโนโลยี จํากัด หรือ บิทคับ บล็อคเชน ผู้ออกเหรียญ KUB ให้แก้ไขมาตรฐานเทคโนโลยีของโปรเจคของเหรียญ KUB หรือ Bitkub Chain ให้เป็นไปตามคะแนนที่คณะกรรมการคัดเลือกสินทรัพย์ดิจิทัลของบริษัทฯ ได้พิจารณาเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 นั้น

บริษัทฯ ได้ประสานงานกับบิทคับ บล็อกเชน ในเรื่องข้อมูลมาตรฐานเทคโนโลยีของโปรเจคของเหรียญ KUB หรือ Bitkub Chain และได้ดําเนินการส่งหนังสือชี้แจงเกี่ยวกับความเหมาะสมของการให้คะแนนเหรียญ KUB ในการนําเหรียญ KUB เข้ามาให้บริการซื้อขายในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลของบริษัทฯแล้ว

โดย บิทคับ บล็อคเชน ได้นำส่งข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับมาตรฐานเทคโนโลยีของโปรเจคของเหรียญ KUB หรือ Bitkub Chain ซึ่งรวมถึง Bitkub Chain (BKC) Technical Paper ทั้ง (V1.0) และ (V2.0) (Updated 2 August 2022) และ Bitkub Chain (BKC) Test Reports และ ข้อมูลความเห็นเชิงเทคนิคจากผู้เชี่ยวชาญภายนอก ให้แก่ บิทคับ ออนไลน์ พร้อมทั้งชี้แจงรายละเอียดเชิงลึกของมาตรฐานเทคโนโลยีเหรียญ KUB ให้แก่คณะกรรมการคัดเลือกสินทรัพย์ดิจิทัลของบิทคับเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลที่เพียงพอต่อการพิจารณาของคณะกรรมการคัดเลือกสินทรัพย์ดิจิทัลของ บิทคับ ออนไลน์ ในการพิจารณาคุณสมบัติของเหรียญ KUB และบิทคับ ออนไลน์อยู่ในระหว่างการนำส่งข้อมูลและรายละเอียดเชิงลึกของมาตรฐานเทคโนโลยีของเหรียญ KUB ให้แก่สำนักงาน ก.ล.ต. ตามที่มีการร้องขอ

บิทคับ บล็อคเชน ยืนยันว่า เทคโนโลยีของเหรียญ KUB เป็นเทคโนโลยีที่ได้มาตรฐาน มีคุณสมบัติเฉพาะตัวที่โดดเด่นไม่เหมือนใคร และเป็นสินทรัพย์ดิจิทัลที่พร้อมแก่การให้บริการตั้งแต่วันแรกที่มีการออกและเสนอขายให้แก่นักลงทุน ดังนั้น บริษัทฯ จึงเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่า เหรียญ KUB เป็นสินทรัพย์ดิจิทัลที่มีโครงสร้างเครือข่ายบล็อกเชนที่ได้มาตรฐาน มีความน่าเชื่อถือ และสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

พร้อมกันนี้ บริษัทฯ ขอเน้นย้ำภารกิจของบริษัทฯ ในการพัฒนาเทคโนโลยีของเหรียญ KUB เพื่อยกระดับความสามารถในการใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนให้มีความเหมาะสมแก่ทุกภาคส่วน และเพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ ให้แก่วงการเทคโนโลยีบล็อกเชนของประเทศไทยให้มีความเจริญเติบโตและแข็งแกร่งต่อไป

สืบเนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการ ก.ล.ต. เมื่อวันที่ 30 มิ.ย. 65 มีมติสั่งการให้บริษัท บิทคับ ออนไลน์ จำกัด (Bitkub) แก้ไขการคัดเลือกและอนุมัติเหรียญ KUB เข้ามาให้บริการในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล เนื่องจากมีการให้คะแนนเหรียญตัวเองสูงกว่ามาตรฐานและไม่เคยมีมาก่อน ให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ 1 ก.ค. 65 โดยจะครบกำหนด 30 ก.ค. 65

ต่อมาเมื่อวันที่ 25 ก.ค. 65 ทาง บิทคับ ได้ทำหนังสือขอขยายระยะเวลาออกไป ซึ่ง ก.ล.ต. ได้ขยายเวลาให้ตามที่ร้องขอ โดยกำหนดให้ดำเนินการแก้ไขภายในเวลาทำการของสำนักงาน ก.ล.ต. ในวันที่ 4 ส.ค.65


กำลังโหลดความคิดเห็น