xs
xsm
sm
md
lg

ก.ล.ต. สั่ง zipmex แจ้งเจ้าหนี้กรณีการพักชำระหนี้ เพื่อช่วยเจ้าหนี้รักษาสิทธิให้ทันเวลา

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ก.ล.ต. ส่งหนังสือให้ Zipmex แจ้งลูกค้าทราบความคืบหน้าเกี่ยวกับกระบวนการพิจารณาขอพักชำระหนี้เพื่อให้สามารถใช้สิทธิได้ภายในเวลาที่กำหนด ขณะที่บริษัทชี้ตามระยะเวลาศาล ให้เจ้าหนี้ยื่นให้การภายในวันที่ 5 ส.ค.

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) แจ้งว่า ตามที่มีปรากฏบนเว็บไซต์ของ ซิปเม็กซ์ กรุ๊ป (www.zipmex.com) ว่า มีการยื่นขอพักชำระหนี้ (Moratorium relief) ต่อศาลสิงคโปร์ สำหรับกิจการในกลุ่มของ Zipmex รวมทั้ง Zipmex ในประเทศไทย และ ก.ล.ต. ได้มีหนังสือให้ Zipmex ชี้แจง เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2565 นั้น

วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 พบว่า เว็บไซต์ของ ซิปเม็กซ์ กรุ๊ป (www.zipmex.com) ได้แจ้งข้อมูลความคืบหน้าเกี่ยวกับกระบวนการพิจารณา Moratorium (Update on Moratorium Proceedings) ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2565 สำนักงาน ก.ล.ต. จึงได้มีหนังสือให้ Zipmex แจ้งและอำนวยความสะดวกให้ลูกค้า ที่เข้าข่ายเป็นเจ้าหนี้สามารถใช้สิทธิได้ภายในเวลาที่กำหนด

ทั้งนี้ ซิปเม็กซ์ แจ้งความคืบหน้ากระบวนการขอพักชำระหนี้ ตามที่ ก.ล.ต. อ้างถึง ดังนี้

หลังจากที่ สำนักงานทนายความ มอร์แกน หลุยส์ สแตมฟอร์ด ซึ่งซิปเม็กซ์ แต่งตั้งดำเนินการยื่นศาลขอพักชำระหนี้ เมื่อช่วงก่อนเที่ยงวันที่ 29 ก.ค. 2565 โดยศาลได้มีการสั่งการ ดังต่อไปนี้ (โดยเวลาที่อ้างอิงคือ เวลาท้องถิ่นสิงคโปร์)

1.บริษัทภายใต้ซิปเม็กซ์ (5 บริษัท) จะต้องยื่นคำขอพักชำระหนี้เป็นลายลักษณ์อักษร ภายในเวลา 16.00 น. ของวันที่ 1 ส.ค. 2565 พร้อมแสดงความพยายามให้การยื่นขอพักชำระหนี้นี้เป็นที่รับทราบของเจ้าหนี้ทั้งหมดของบริษัทเป็นสำคัญ

2.ส่วนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (รวมถึงเจ้าหนี้) ที่อยู่ในส่วนของการขอพักชำระหนี้สามารถยื่นให้การภายในเวลา 16.00 น. ของวันที่ 5 ส.ค. 2565 หากต้องการคัดค้านหรือแสดงความเห็นต่อกระบวนการพักชำระหนี้

3.โดยบริษัทได้รับการอนุญาตให้คำร้องภายในเวลา 10.00 น. วันที่ 10 ส.ค. 2565

4.การยื่นคำร้องเป็นลายลักษณ์อักษรและคำร้องแบบกลุ่มจะถูกส่งให้ศาลสิงคโปร์ภายในเวลา 12.00 น. ของวันที่ 12 ส.ค. 2565

5.บริษัทได้รับอนุญาตให้บันทึกคำให้การใน 2 ชุด โดยชุดแรก เป็นการเขียนเกี่ยวกับสาระสำคัญของการยื่นขอพักชำระหนี้ ซึ่งต้องไม่เกิน 40 หน้า (รวมปก)

ส่วนชุดที่ 2 จะเกี่ยวกับ บทบัญญัติของกฎหมาย HC/OAs 381, 384 and 385 เพื่อบ่งบอกว่าถึงความเชื่อมโยงกับสิงคโปร์หรือไม่ ส่วนนี้จะต้องไม่เกิน 20 หน้า (รวมปก)

6.บริษัทจะต้องระบุถึงการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นในหรือนอกสิงคโปร์

7.เจ้าหนี้ได้รับอนุญาตให้ยื่นคำร้องเป็นลายลักษณ์อักษร 1 ชุด ภายในวันเดียวกัน และจำกัดไม่เกิน 30 หน้า (รวมปก)

8.การอ่านคำตัดสินยื่นขอพักชำระหนี้จะเกิดขึ้นในเวลา 10.00 น. ของวันที่ 15 ส.ค. โดยผู้พิพากษา เอดิต อับดุลเลาะห์

อย่างไรก็ตาม เพื่อความเรียบร้อย ศาลขอให้ทนายความของบริษัท แจ้งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับศาล ภายในเวลา 12.00 น. วันที่ 12 ส.ค. ดังต่อไปนี้

1.รายชื่อที่ปรึกษาและบุคคลที่ไม่เป็นตัวแทนทางกฎหมายที่ประสงค์จะเข้าร่วมฟังการพิจารณาคดี ในกรณีที่มีบุคคลที่ไม่ได้เป็นตัวแทนของนิติบุคคล จำเป็นต้องมีหนังสือมอบอำนาจเพื่อเข้าร่วมฟังการพิจารณาคดี

2.รายชื่อเจ้าหนี้ทั้งหมดของบริษัท ไม่ว่าพวกเขาจะสนับสนุน หรือ คัดค้าน การยื่นขอพักชำระหนี้ครั้งนี้

ทั้งนี้ การพิจารณาคดีโดยปกติ จะใช้เวลาไม่เกิน 2 ชั่วโมง ในวันที่ 15 ส.ค. นี้

ขณะเดียวกัน บริษัทได้รับคำสั่งให้ทำสำเนาคำร้องต้นฉบับและคำให้การเป็นลายลักษณ์อักษร ให้การแก่เจ้าหนี้ที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้จากลิงค์ Dropbox ที่ปรากฎนี้ https://www.dropbox.com/s/gbnbjavfqqn066r/29072022%20v2.zip?dl=0

ส่วนเอกสารเพิ่มเติมทั้งหมดที่ยื่นในกระบวนการพิจารณาจะมีให้เจ้าหนี้ที่ผ่านการตรวจสอบแล้วผ่านลิงก์ Dropbox ที่สร้างขึ้นใหม่ เพื่อให้มั่นใจว่ามีเพียงบุคคลที่ได้รับผลกระทบเท่านั้น ที่สามารถเข้าถึงเอกสารเหล่านี้ โดยผู้ได้รับจะมีการป้องกันด้วยรหัสผ่าน โดยจะต้องส่งอีเมลไปที่ MLSProjectzipmex@morganlewis.com เพื่อตรวจสอบยืนยันก่อนที่จะได้รับรหัสผ่านเพื่อเข้าถึงเอกสาร

อย่างไรก็ดี เจ้าหนี้อาจแต่งตั้งที่ปรึกษาเพื่อเป็นตัวแทนของพวกเขาในสิงคโปร์ ดังนั้น สำหรับเจ้าหนี้และผู้ที่ได้แต่งตั้งที่ปรึกษาเพื่อเป็นตัวแทนผลประโยชน์ โปรดแจ้งให้ทนายความของบริษัททราบ เพื่อประสานงานกับที่ปรึกษาที่ได้รับการแต่งตั้งต่อไป


กำลังโหลดความคิดเห็น