xs
xsm
sm
md
lg

"เอกลาภ" แจงผ่านเฟสบุ๊ค การยื่นพักชำระหนี้ในส่วนของ Zipmex Asia ไม่มีผลทางกฏหมายเพราะคนละส่วนกับ Zipmex Thailand

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์CEO ของ zipmex thailand ประกาศแจ้งผ่าน FACEBOOK ชี้แจงประเด็นการยื่นพักชำระหนี้ของ Zipmex Asia Pte. Ltd และ Zipmex Pte. Ltd. กิจการในสิงคโปร์ แยกส่วนกันไม่มีผลกระทบทางกฎหมายหรือมาตรการการควบคุมมายังซิปเม็กซ์ รวมถึงบริษัทในเครือในประเทศอินโดนีเซียและออสเตรเลีย นักลงทุนตั้งข้อสังเกตตั้งแต่เกิดเหตุการณ์ ไม่มีการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการเพื่อตอบข้อซักถามนักลงทุน บ่ายเบี่ยงต้องการตอบเฉพาะมุมที่หนุนภาพลักษณ์ให้ตัวเองดูดีเท่านั้น สะท้อนความจริงใจในการแก้ปัญหาจริงหรือ

นายเอกลาภ ยิ้มวิไล CEO บริษัท ซิปเม็กซ์ จำกัด (“ซิปเม็กซ์”) ประกาศผ่านเพจเฟสบุ๊ค Akalarp Yimwilai - เอกลาภ ยิ้มวิไล โดยมีเนื้อหาระบุว่า มีความประสงค์ที่จะเรียนแจ้งให้ท่านทราบว่าการยื่นขอพักชำระหนี้ (moratoriums relief) เป็นการดำเนินการของ Zipmex Asia Pte. Ltd (บริษัทแม่ของซิปเม็กซ์ซึ่งดำเนินการในประเทศสิงคโปร์) และ Zipmex Pte. Ltd. (บริษัทในเครือของซิปเม็กซ์ในประเทศสิงคโปร์) โดยมีวัตถุประสงค์ รวมไปถึงเพื่อให้ Zipmex Asia Pte. Ltd และ Zipmex Pte. Ltd. ยังคงสามารถดำเนินการเจรจาทางธุรกิจและบรรลุกระบวนการการลงทุนในกลุ่มบริษัทโดยนักลงทุนหรือบุคคลภายนอกอย่างปราศจากเหตุขัดข้องใด ๆ อันจะเป็นส่วนหนึ่งของแผนในกลุ่มบริษัท เพื่อนำไปสู่ข้อสรุปในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในขณะนี้

ทั้งนี้ กระบวนการยื่นขอพักชำระหนี้ดังกล่าวเป็นการดำเนินการภายใต้กฎหมายประเทศสิงคโปร์ และไม่มีผลกระทบทางกฎหมายหรือมาตรการการควบคุมมายังซิปเม็กซ์ รวมถึงบริษัทในเครือในประเทศอินโดนีเซียและออสเตรเลีย (ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง) ในการดำเนินธุรกิจเพื่อให้บริการได้ตามปกติ และในการให้ความร่วมมือกับทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานกำกับดูแลอื่น ๆ ในประเทศไทย รวมถึงบรรดา Zipsters ให้มีความเข้าใจอันดีถึงสถานการณ์ในปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ Z Wallet

ซิปเม็กซ์ ยังคงมุ่งมั่นในการดำเนินการแก้ไขปัญหา และเรียกคืนความมั่นใจให้แก่ลูกค้าและนักลงทุน ซึ่งในขณะนี้ ซิปเม็กซ์ มีความคืบหน้าในทางที่ดีจากการเจรจากับนักลงทุนหลายราย โดย ซิปเม็กซ์ หวังว่ากลยุทธ์ในครั้งนี้ จะช่วยผลักดันให้สถานการณ์ของซิปเม็กซ์ เป็นไปในเชิงบวกมากขึ้น

อย่างไรก็ตามเป็นที่สังเกตุว่าตั้งแต่เกิดเหตุการณ์ปัญหาขาดสภาพคล่องทางการเงินของ Zipmex และปัญหาที่เกิดขึ้นยังไม่มีการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการ เพื่อตอบข้อซักถามสื่อมวลชนและนักลงทุนต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และแนวทางในการแก้ไขปัญหา ซึ่งทาง Zipmex ได้ให้นายเอกลาภ ออกมาชี้แจงผ่านไลฟ์สด Facebook ฝ่ายเดียวนั้น ทำให้นักลงทุนตั้งข้อสังเกตุว่าเป็นการบ่ายเบี่ยงหลีกเลี่ยงการตอบข้อซักถาม และการไลฟ์ผ่านเฟสบุ๊กของตัวเองฝ่ายเดียวนั้น ตามหลักจิตวิทยาเพื่อสื่อสารเนื้อหาในสิ่งที่ทางฝ่าย Zipmex ต้องการ เพื่อกลบเกลื่อนความเสียหายที่เกิดขึ้น และความพยายามในการฟื้นฟูภาพลักษณ์องค์กรที่กำลังสั่นคลอนและเสื่อมศรัทธาจากนักลงทุน


กำลังโหลดความคิดเห็น