xs
xsm
sm
md
lg

ก.ล.ต. ขีดเส้นตาย Bitkub แก้ไขเกณฑ์คัดเลือกเหรียญ KUB เข้ากระดานเทรดให้เสร็จ ภายใน 4 ส.ค.นี้

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์หลัง บอร์ด ก.ล.ต. ชี้ บิทคับ ให้คะแนนเหรียญตัวเองสุดเวอร์ KUBCoin ขาดคุณสมบัติในการนำเข้ามาลิสต์ในกระดานเทรด โดยขีดเส้นตายต้องแก้ไขให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องภายใน 30 วัน ล่าสุดมติคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีคำสั่ง ฉบับที่ 123 / 2565 นับถอยหลังให้ บริษัท บิทคับ ออนไลน์ จำกัด (Bitkub) ดำเนินการแก้ไขการคัดเลือกและอนุมัติเหรียญ KUB เข้ามาให้บริการในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล ภายในวันที่ 4 สิงหาคม 2565 ซึ่งถือว่าครบตามกำหนดเวลา

ตามที่ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (คณะกรรมการ ก.ล.ต.) ในการประชุมครั้งที่ 7/2565 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2565 มีมติอาศัยอำนาจตามมาตรา 35 แห่งพระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 (พ.ร.ก. สินทรัพย์ดิจิทัลฯ) สั่งการให้ บริษัท บิทคับ ออนไลน์ จำกัด (Bitkub) แก้ไขการคัดเลือกและอนุมัติเหรียญ KUB เข้ามาให้บริการในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล ให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องภายใน 30 วันนับแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 โดยจะครบกำหนดวันที่ 30 กรกฎาคม 2565 นั้น

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2565 Bitkub ได้มีหนังสือขอขยายระยะเวลาดำเนินการตามคำสั่งของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึ่ง คณะกรรมการ ก.ล.ต. ในการประชุมครั้งที่ 10/2565 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 ได้พิจารณาแล้ว มีมติอาศัยอำนาจตามมาตรา 35 วรรคหนึ่ง แห่ง พ.ร.ก. สินทรัพย์ดิจิทัลฯ สั่งการให้ Bitkub ดำเนินการแก้ไขการคัดเลือกและอนุมัติเหรียญ KUB เข้ามาให้บริการในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลตามคำสั่งคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในการประชุมครั้งที่ 7/2565 ภายในเวลาทำการของสำนักงาน ก.ล.ต. ในวันที่ 4 สิงหาคม 2565

ล่าสุด ณ เวลาประมาณ 17.00 น. ราคาเหรียญ KubCoin ปรับตัวร่วงลงมาจากระดับ 99.50 บาท/เหรียญ KubCoin ลงมาอยู่ที่ 95.30 บาท / เหรียญ KubCoin จากจุดสูงสุดของวันที่ 101 บาท / เหรียญ KubCoin


อ่านข่าวย้อนหลังที่เกี่ยวข้อง 

ให้คะแนนเหรียญตัวเองสุดเวอร์ ก.ล.ต.ชี้เหรียญ KUB ขาดคุณสมบัติเทรด บี้ "บิทคับ" แก้ไขใน 30 วันกำลังโหลดความคิดเห็น