xs
xsm
sm
md
lg

เข้าถึง ‘พันธบัตร’ ได้อย่างเท่าเทียมกัน ผ่านพันธบัตรออมทรัพย์ วอลเล็ต สบม.รุ่น “ออมเพิ่มสุข” ผ่าน “เป๋าตัง" จาก “กรุงไทย” ที่พร้อมขาย 13 มิ.ย.นี้

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์จากนโยบายของกระทรวงการคลังในการนำเทคโนโลยี Blockchain มาใช้เพื่อยกระดับและเพิ่มประสิทธิภาพของโครงสร้าง ระบบงานของหน่วยงานต่างๆในสังกัดธนาคารกรุงไทยจึงได้พัฒนาช่องทางการซื้อขายพันธบัตรด้วยวอลเล็ตสบม. บนแอปพลิเคชันเป๋าตัง ซึ่งเป็นครั้งแรกในประเทศไทยของการซื้อขายพันธบัตรผ่านช่องทางดิจิทัล

สิ่งที่น่าสนใจคือ วอลเล็ต สบม.นี้ได้ออกแบบการซื้อขายให้เป็นแบบรวมศูนย์มีประสิทธิภาพสูงสุดสามารถซื้อขายได้ในแบบทันที ซึ่งผู้ขายจะมีข้อมลูผลลัพธ์การขายเป็นรายนาที ขณะที่ผู้ซื้อเห็นข้อมูลเงินและพันธบัตรในวอลเล็ตเดียวกัน และเมื่อมีการซื้อขายพันธบัตรแล้ว ข้อมูลการถือครองจะแสดงให้เห็นในวอลเล็ตทันที ไม่ต้องรอ 15 วันเหมือนที่ผ่านมา

เป้าหมายสำคัญของพันธบัตรด้วยวอลเล็ต สบม. บนแอปพลิเคชันเป๋าตัง มุ่งส่งเสริมให้ประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงพันธบัตรได้อย่างเท่าเทียมกัน มีหน่วยลงทุนขนาดเล็กเพียง หน่วยละ 1 บาท โดยลงทุนขั้นต่ำ 100 บาท และเพิ่มขึ้นครั้งละ 100 บาทแต่ไม่เกิน 10,000,000 บาท เป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการออมสำหรับนักลงทุน โดยจำหน่ายให้แก่บุคคลธรรมดาสัญชาติไทยที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป

ทิศทางนี้สอดคล้องกับพฤติกรรมของคนไทยซึ่ง ทวิตเตอร์ ได้ออกมาเปิดเผยว่า 8 ใน 9 คนไทยบนทวิตเตอร์มีความสนใจในเรื่องการออมเงินและการลงทุน และใช้ทวิตเตอร์เพื่อติดตามข่าวสารเกี่ยวกับ ตลาดหุ้น เศรษฐกิจ และ เทรนด์ล่าสุดของ การออม และการลงทุน ตลอดจนสนใจและมีความรู้ในเรื่องการเงินต่างๆ และมักเข้าไปมีส่วนร่วมใน บทสนทนาหัวข้อนี้อย่างต่อเนื่อง

โดยคนไทยมีการทวิตเรื่องเหล่านี้ถึง 70,000 ครั้งต่อวัน มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเข้ามาปรึกษาพูดคุยในเรื่องของการลงทุนในหุ้น รวมถึงสนับสนุนให้คนอื่นลองเริ่มลงทุนด้วย

ขณะที่ YouTube ประเทศไทย ได้ออกมาเปิดเผยว่า ในปี 2564 ที่ผ่านมาคนไทยรับชมวิดีโอบน YouTube มากขึ้นในหลากหลายหมวดหมู่ โดยคนไทยใช้เวลาในการรับชมวิดีโอประเภทการเงินเพิ่มขึ้นกว่า 100% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา (ระหว่างเมษายน 2563 และเมษายน 2564)

ดังนั้นจึงไม่ต้องแปลกใจหากการเปิดขายพันธบัตรวอลเล็ต สบม.ทั้ง 5 ครั้งที่ผ่านมา จะได้รับการตอบรับอย่างล้นหลาม ครั้งแรกทำสถิติขายหมด 200 ล้านบาท ภายในเวลา 99 วินาที ครั้งที่ 2 วงเงิน 5,000 ขายหมดก่อนกำหนด ครั้งที่ 3 วงเงิน 5,000 ล้านบาท ขายหมดภายในเวลา 8 ชั่วโมง 8 นาที ครั้งที่ 4 วงเงิน 10,000 ล้านบาท ขายหมดภายในเวลา 2 ชั่วโมง 45 นาที ครั้งที่ 5 วงเงิน 10,000 ล้านบาท จำหน่ายหมดภายในเวลา 12 นาที

ล่าสุด “กรุงไทย” เตรียมเปิดจําหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์วอลเล็ต สบม. ครั้งที่ 6 รุ่น “ออมเพิ่มสุข” บนแอปพลิเคชันเป๋าตัง จำนวน 2 รุ่น คือ รุ่นอายุ 5 ปี ดอกเบี้ยสูงสุด 3.5% ต่อปี และอายุ 10 ปี ดอกเบี้ยสูงสุด 4.5% ต่อปี วงเงินรวม 10,000 ล้านบาท จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน โดยจ่ายอัตราดอกเบี้ยแบบขั้นบันได รุ่นอายุ 5 ปี ปีที่ 1 -2 อัตราดอกเบี้ย 2.5% ต่อปี ปีที่ 3-4 อัตราดอกเบี้ย 3.0% ต่อปี และปีที่ 5 อัตราดอกเบี้ย 3.5% ต่อปี คิดเป็นอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 2.9% ต่อปี รุ่นอายุ 10 ปี ปีที่ 1-2 อัตรา ดอกเบี้ย 2.5% ต่อปี ปีที่ 3-6 อัตราดอกเบี้ย 3.5% ต่อปี ปีที่ 7-8 อัตราดอกเบี้ย 4.0% ต่อปี และปีที่ 9-10 อัตราดอกเบี้ย 4.5% ต่อปี คิดเป็นอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3.6% ต่อปี

แน่นอนว่า เป้าหมายของพันธบัตรด้วยวอลเล็ต สบม. บนแอปพลิเคชันเป๋าตัง คือมุ่งส่งเสริมให้ประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงพันธบัตรได้อย่างเท่าเทียมกัน ดังนั้นในครั้งนี้คือลงทุนขั้นต่ำเพียง 100 บาท แต่ไม่เกิน 10 ล้านบาทต่อคน จําหน่ายให้บุคคลธรรมดา สัญชาติไทยที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป ตั้งแต่วันที่ 13 - 30 มิ.ย 2565

“การเปิดขายพันธบัตรวอลเล็ต สบม.สะท้อนถึงความสำเร็จของความร่วมมือระหว่างสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) และธนาคารกรุงไทย ในการพลิกโฉมการลงทุนพันธบัตรของไทย เปิดโอกาสให้ประชาชนทุกกลุ่มเข้าถึงได้ง่าย สะดวกและรวดเร็ว ผ่านแอปฯ เป๋าตัง ซึ่งเป็น Thailand Open Digital Platform ได้รับการพัฒนาโดย อินฟินิธัส บาย กรุงไทย (Infinitas by Krungthai) เปิดกว้างสำหรับผู้ใช้งาน และพันธมิตรทุกกลุ่มเข้ามาร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ออมเงินได้อย่างตรงจุด ตลอดจนคาดว่าในครั้งนี้ จะได้รับการตอบรับด้วยดีจากประชาชนเช่นเดียวกับทุกครั้งที่ผ่านมา” รวินทร์ บุญญานุสาสน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานธุรกิจตลาดเงินตลาดทุน ธนาคารกรุงไทย กล่าว

สิ่งหนึ่งที่ปฎิเสธไม่ได้คือ พันธบัตรวอลเล็ต สบม. รุ่น “ออมเพิ่มสุข” ถือเป็นการลงทุนที่ตอบโจทย์เรื่องการออมเงิน เพราะความเสี่ยงต่ำและได้รับผลตอบแทนสม่ำเสมอ โดยหลังรับดอกเบี้ยงวดที่สองและถือพันธบัตรมาไม่ต่ำกว่า 6 เดือน สามารถขายต่อในตลาดรอง ผ่านแอปฯ เป๋าตังได้ทุกวัน 24 ชั่วโมง รับเงินทันที ไม่มีค่าธรรมเนียม

และเป็นการย้ำเป้าหมายของธนาคารกรุงไทยที่มุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อตอบโจทย์การออมและการลงทุนอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนทุกกลุ่ม โดยเฉพาะเยาวชนที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป เข้าถึงการลงทุนพันธบัตรได้ง่ายอย่างเท่าเทียมผ่านช่องทางดิจิทัล

สำหรับขั้นตอนการลงทุนพันธบัตรวอลเล็ตสบม. ง่าย สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย ใครๆ ก็สามารถทำได้ เพียงดาวน์โหลดแอปฯ เป๋าตัง เปิดใช้งานวอลเล็ต สบม. แล้วโอนเงินเข้าวอลเล็ต สบม. ด้วย Wallet ID หรือ QR PromptPay ผ่าน Mobile Banking ของทุกธนาคาร
 
จากนั้นเลือกรุ่นพันธบัตรที่ต้องการซื้อ ระบุจํานวนเงิน และกดยืนยันการชําระเงิน ด้วยรหัส 6 หลัก ( PIN ) จะได้รับหลักฐานป็น E-Slip Payment ที่จัดเก็บในมือถือโดยอัตโนมัติ
 
สําหรับลูกค้าแอปฯ Krungthai NEXT ที่ต้องการปรับวงเงินเพื่อโอนเข้าวอลเล็ต สบม. เพื่อซื้อพันธบัตร สามารถทํารายการผ่านแอปฯ Krungthai NEXT ได้ทันที ขณะที่ลูกค้าที่มีบัญชีออมทรัพย์ธนาคารกรุงไทยสามารถผูกบัญชีกับวอลเล็ตสบม. โดยระบบจะตัดยอดเงินบัญชีอัตโนมัติ เพื่อซื้อพันธบัตรโดยไม่ต้องเติมเงินเข้าวอลเล็ต
 
ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://krungthai.com/link/1bahtbond-mgronline หรือติดต่อ Krungthai Contact Center โทร. 02-111-1111
กำลังโหลดความคิดเห็น