xs
xsm
sm
md
lg

DMT กำไรงวดนี้ 144 ล้าน ปีนี้ตั้งเป้ารายได้แตะ 1.9 พันล้าน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์"ทางยกระดับดอนเมือง" กำไรงวดนี้ 144.2 ล้านบาท เติบโตต่อเนื่องจากช่วงเดียวกันของปีก่อน หลังบริหารต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้บริหารเผยเตรียมเปิดให้บริการรับชำระค่าผ่านทางด้วยบัตร EMV และการเปิดรับชำระค่าผ่านทาง Electronic Toll Collection System (ETC) รวมถึงการพัฒนาระบบตรวจจับอุบัติการณ์แบบอัตโนมัติ ในไตรมาส 3 กางเป้ารายได้ค่าผ่านทางปีนี้คาดแตะ 1,900 ล้านบาท เติบโตกว่า 50% 

นายธานินทร์ พานิชชีวะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) (DMT) เปิดเผยว่า ผลประกอบการในไตรมาส 1/2565 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 144.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.1 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.8 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส 1/2564 โดยผลประกอบการในไตรมาส 1/2565 ของบริษัทฯ ยังคงแข็งแกร่ง แม้ว่าจะเผชิญกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) สายพันธุ์โอมิครอนก็ตาม เนื่องจากบริษัทฯ สามารถบริหารจัดการด้านต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสามารถลดต้นทุนค่าใช้จ่าย และไม่มีภาระหนี้ที่มีดอกเบี้ยกับสถาบันการเงิน จึงส่งผลให้ต้นทุนทางการเงินปรับลดลง ทั้งนี้ บริษัทฯ มีรายได้ค่าผ่านทางอยู่ที่ 355.29 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 7.3 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส 1/2564 ที่มีรายได้ค่าผ่านทางอยู่ที่ 383.27 ล้านบาท เนื่องจากปริมาณจราจรบนทางยกระดับที่ปรับลดลง

ในไตรมาส 1/2565 บริษัทฯ ดำเนินงานต่อเนื่องในการยกระดับและการวางรากฐานการพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน (Sustainability Development) โดยมีโครงการพัฒนาด้านต่างๆ ที่บริษัทฯ ได้ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องและแล้วเสร็จในไตรมาส 1/2565 ประกอบไปด้วย 1.โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำใต้ทาง เปลี่ยนท่อระบายน้ำแยกลาดพร้าว แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 2.การเชื่อมต่อข้อมูลด้านการจราจร ศูนย์บริหารจัดการจราจรและอุบัติเหตุ กรมทางหลวง (Traffic Operation Center : TOC) เป็นศูนย์กลางประสานความร่วมมือด้านการจราจร บริษัทฯ ได้สนับสนุนภาพจากกล้อง CCTV จำนวน 26 กล้อง บนทางยกระดับ แสดงผลที่ศูนย์ฯ ได้เรียบร้อย

สำหรับโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนธุรกิจเพื่อความยั่งยืนปีนี้ ประกอบด้วย 1.การพัฒนาระบบตรวจจับอุบัติการณ์แบบอัตโนมัติ (Automatic Incident Detection System) ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วย โดยกำหนดเปิดใช้งานในไตรมาส 3/2565 2.โครงการตรวจสอบและประเมินความมั่นคงแข็งแรงโครงสร้างทางยกระดับ (Project of Inspection and Assessment for Tollway Elevated Structure) กำหนดแล้วเสร็จในไตรมาส 2/2565 3.การพัฒนาการชำระด้วย QR Payment โครงการศึกษาและพัฒนาระบบเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางอัตโนมัติ “แบบไม่มีไม้กั้น (M-Flow)” บริษัทฯ ได้ปรับปรุงกายภาพของด่านดินแดงแล้วเสร็จในไตรมาส 1/2565 เพื่อทดสอบและติดตั้งระบบการตรวจจับยานพาหนะแบบอัตโนมัติ และจะมีการทดสอบการเชื่อมต่อข้อมูลกับระบบ Single Platform ของกรมทางหลวงในช่วงไตรมาส 2/2565 รวมทั้งมีการเตรียมการปรับปรุงระบบ Network System เพื่อรองรับระบบ M-Flow บนทางยกระดับอุตราภิมุข ทั้ง 9 ด่าน และติดตั้งระบบ M-Flow ต่อไป

ดร.ศักดิ์ดา พรรณไวย กรรมการผู้จัดการ DMT กล่าวเสริมว่า คาดการณ์แนวโน้มปริมาณจราจรในไตรมาส 2/2565 น่าจะฟื้นกลับอย่างรวดเร็วตามระดับของมาตรการผ่อนคลายกิจกรรมของภาครัฐ ที่ขณะนี้ภาครัฐมีความชัดเจนในการเปิดประเทศ ซึ่งจะทำให้การเดินท่องเที่ยว และการเดินทางระหว่างประเทศกลับมาอีกครั้ง อีกทั้งการเตรียมความพร้อมในการให้โควิด-19 เป็นโรคประจำถิ่น จากสถิติผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตลดต่ำลงอย่างมาก และการที่สถาบันการศึกษามีนโยบายการเปิดภาคเรียนแบบ Onsite เต็มรูปแบบในวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 นี้ ซึ่งจะสนับสนุนการเดินทางและปริมาณจราจรบนทางยกระดับให้เพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากลักษณะธุรกิจของบริษัทฯ เป็นสาธารณูปโภคพื้นฐานประเภททางด่วนที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการเดินทาง ทำให้คาดว่าธุรกิจในอุตสาหกรรมนี้การฟื้นตัวจะเกิดขึ้นเร็วกว่าอุตสาหกรรมอื่นๆ เพราะทุกภาคส่วนยังจำเป็นต้องมีกิจกรรมการเดินทาง หรือการคมนาคมยังมีความจำเป็นต่อเนื่องตลอดเวลา รวมถึงโครงการพัฒนาพื้นที่โดยรอบทางยกระดับดอนเมืองและการขยายตัวของชุมชน ยังคงมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง

โดยบริษัทฯ คาดการณ์รายได้ค่าผ่านทางในปีนี้อยู่ที่ 1.9 พันล้านบาท คิดเป็นรายได้เฉลี่ยอยู่ที่ 5.25 ล้านบาทต่อวัน หรือเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 50 จากปีก่อนที่มีรายได้ค่าผ่านทางอยู่ที่ 1.3 พันล้านบาท โดยประมาณการดังกล่าวสะท้อนจากสภาพการจราจรที่ใกล้เคียงมากที่สุด รวมถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดและมาตรการการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19

ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 บริษัทฯ ไม่มีภาระหนี้ที่มีดอกเบี้ยกับสถาบันการเงิน ด้วยหนี้สินต่อทุนที่อยู่ในระดับที่ต่ำมากอย่างต่อเนื่อง ในปัจจุบันมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (เท่า) (D/E Ratio) เท่ากับ 0.07 อัตราส่วนสภาพคล่องปรับเพิ่มขึ้นจาก 1.36 เท่า เป็น 1.81 เท่า เมื่อเปรียบเทียบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 รวมทั้งมีวงเงินหมุนเวียนเพื่อสำรองไว้ใช้ในกิจการซึ่งยังมิได้เบิกใช้เป็นจำนวนเงินรวม 1,000 ล้านบาท ทำให้บริษัทฯ มีสภาพคล่องที่แข็งแกร่งเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) ได้ในระยะยาว รวมทั้งมีความพร้อมในการขยายกิจการในการเข้าร่วมประมูลโครงการที่ภาครัฐเปิดประมูลเชิญชวนเอกชนเข้าร่วมลงทุน (Public Private Partnership) ในระหว่างปี 2565-2566 หลายโครงการ และมีความพร้อมในงานโครงการอื่นๆ ที่ไม่ใช่ทางด่วนหรือทางพิเศษ (Non-Toll Business)


กำลังโหลดความคิดเห็น