xs
xsm
sm
md
lg

เตรียมเปิดวิธีการซื้อ-ขายสลากดิจิทัลบนแอปเป๋าตัง 2 มิ.ย.นี้

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์สำนักงานสลากฯ เตรียมเปิดวิธีการซื้อ-ขายสลากดิจิทัลบนแอปเป๋าตัง 2 มิ.ย.นี้ จำนวน 5 ล้านฉบับ พร้อมเร่งเดินหน้าเพิ่มตัวแทนจำหน่ายสลากดิจิทัล โดยมีผู้ค้าแห่สมัครสลากดิจิทัลพุ่ง 2 หมื่นราย ชี้ยังเปิดรับสมัครค่อเนื่องถึง 20 พ.ค.นี้ ส่วนเกินถูกจัดเป็นรายชื่อสำรอง พร้อมเปิดขายจริง 2 มิ.ย.นี้


วันนี้ (12 พ.ค.) เวลา 15.30 น. ที่ห้องประชุมอเนกประสงค์ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล นายชาญกฤช เดชวิทักษ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ประธานคณะอนุกรรมการศึกษาแนวทางและมาตรการในการแก้ไขปัญหาการเสนอขายหรือขายสลากกินแบ่งรัฐบาลเกินราคา กล่าวต่อผู้สื่อข่าวถึงความคืบหน้าในการประชุมคณะอนุกรรมการ และนำชมบรรยากาศการทำสัญญาตัวแทนจำหน่ายสลากดิจิทัล

นายชาญกฤช เดชวิทักษ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงการประชุมคณะอนุกรรมการฯ ในวันนี้ว่า ได้มีการหารือถึงประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกรณีปัญหาการขัดกันแห่งผลประโยชน์ (conflict of interest) ในส่วนของที่มา โครงสร้าง คุณสมบัติและความเหมาะสมของคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลในปัจจุบัน รวมถึงเรื่องการจัดสรรสลากส่วนภูมิภาคให้แก่จังหวัดและคลังจังหวัด ซึ่งที่ประชุมได้รับฟังการชี้แจงรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจากสำนักงานสลากฯ และจะนำไปประกอบการศึกษาเพื่อให้ครบถ้วนทุกมิติต่อไป


ประธานคณะอนุกรรมการ กล่าวต่อไปอีกว่า จากการประชุมอย่างต่อเนื่องในระยะเวลากว่า 2 เดือนที่ผ่านมา คณะอนุกรรมการได้มีข้อสรุปหัวข้อการศึกษาที่ลงลึกในมิติต่างๆ ตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง ที่เป็นสาเหตุของปัญหาทั้งหมดที่ทำให้สลากกินแบ่งรัฐบาลเกินราคา ประกอบด้วย โครงสร้างคณะกรรมการสลากฯ ซึ่งเป็นต้นทางในการกำหนดนโยบายในการบริหารจัดการ รวมถึง โครงสร้างราคา ช่องทางการจัดจำหน่าย การเปลี่ยนมือของสลาก ความเหมาะสมของสัดส่วนการจัดสรรและการกระจายสลาก ซึ่งจะนำไปสู่กลางทาง คือ การบริหารจัดการของฝ่ายจัดการ ที่จะทำให้ปลายทางคือราคาสลากถึงมือผู้ขายจริงในราคาไม่เกิน 80 บาท รวมถึงช่องทางการจัดจำหน่ายผ่านระบบออนไลน์ การขึ้นทะเบียนผู้ค้า และการบริหารจัดการลูกค้าสัมพันธ์ การใช้กลไกการมีส่วนร่วมของประชาชน เป็นต้น โดยศึกษาเปรียบเทียบงานวิจัย/รายงานการศึกษาต่างๆ ในขณะเดียวกัน ต้องมีการหาแนวทางมาตรการทางฎหมายเพิ่มเติมเพื่อให้การบังคับใช้มีประสิทธิภาพ ทั้งทางแพ่ง อาญา และกฎหมายอื่นประกอบกันด้วย ทั้งนี้ หลังจากได้ผลการศึกษาแล้ว คณะอนุกรรมการจะส่งไปที่สำนักงานสลากฯ เพื่อพิจารณาในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป โดยคณะอนุกรรมการชุดนี้ มุ่งมั่นจะทำหน้าที่ศึกษาต้นตอปัญหา หาสาเหตุที่แท้จริง และเสนอแนวทางมาตรการที่จะสามารถนำไปสู่การแก้ไขปัญหาให้สลากถึงมือผู้ขายจริง และผู้ซื้อสามารถซื้อได้ในราคา 80 บาท ได้อย่างเป็นรูปธรรม


และในวันเดียวกัน ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้นำผู้สื่อข่าวชมบรรยากาศการทำสัญญาตัวแทนจำหน่ายสลากดิจิทัล หรือโครงการจำหน่ายสลากผ่านแพลตฟอร์มการจำหน่ายสลากของสำนักงานสลาก ฯ ซึ่งจะเริ่มดำเนินการในงวด 16 มิถุนายน 2565 ว่า จากการเปิดรับสมัครตัวแทนจำหน่ายเมื่อวันที่ 3-10 พฤษภาคมที่ผ่านมา มีผู้สมัคร 4,802 ราย ซึ่งสำนักงานสลากฯ ได้เชิญมาทำสัญญา ระหว่างวันที่ 11-21 พฤษภาคม 2565 เมื่อวานนี้ จัดทำสัญญาเป็นวันแรก มีผู้มาทำสัญญา 496 ราย และเพื่อให้ได้ตัวแทนจำหน่ายครบตามเป้าหมาย 10,000 ราย สำนักงานสลากฯ จึงได้ประกาศรับสมัครตัวแทนจำหน่าย “สลากดิจิทัล” รอบที่ 2 เพิ่มอีก จำนวน 5,802 ราย โดยรับสมัครจากผู้ที่เคยมาลงทะเบียนเป็นผู้ซื้อจองล่วงหน้าไว้กับสำนักงานสลากฯ ช่วงต้นปี 2565 ซึ่งมีจำนวนกว่า 900,000 ราย รับสมัครผ่านเว็บไซต์ www.glo.or.th ได้ตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 12.00 น. ถึงวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 เวลา 24.00 น. ทั้งนี้ สำนักงานสลากฯ จะพิจารณาคัดเลือกจากลำดับการสมัครก่อนหลัง โดยผู้ที่สมัครเข้ามาก่อนจะได้รับการเรียกให้มาทำสัญญาเป็นตัวแทนจำหน่ายของสำนักงานสลากฯ โดยโครงการจำหน่ายสลากผ่านแพลตฟอร์มของสำนักงานสลากฯ จะเริ่มจำหน่ายตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป


ทั้งนี้ สำนักงานสลากฯ จึงได้มีประกาศสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เรื่อง วิธีการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลผ่านแพลตฟอร์มจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล หรือสลากดิจิทัล (Digital Lottery) ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2565 ขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวทางการจำหน่ายสำหรับตัวแทนจำหน่ายและการซื้อสลากของผู้ซื้อสลากดิจิทัลให้เกิดความชัดเจนในการปฏิบัติ

สำหรับประกาศดังกล่าว ได้ระบุถึงรายละเอียดการเปิดให้ซื้อขายสลากดิจิทัลบนแพลตฟอร์มในแต่ละงวด ทุกวัน จะเปิดตั้งแต่ เวลา 06.00-23.00 น. และในวันออกรางวัลจะเปิดให้ซื้อขายตั้งแต่เวลา 06.00-14.00 น. โดยตัวแทนจำหน่ายสลากดิจิทัลต้องเป็นผู้ลงทะเบียนแอปพลิเคชันถุงเงินและแอปพลิเคชันเป๋าตัง รวมถึงชำระค่าสลากกินแบ่งรัฐบาลที่จัดพิมพ์โดยสำนักงานฯ และสำนักงานส่งมอบสลากดังกล่าวให้สำนักงาน เพื่อสแกนเป็นรูปภาพสลากและข้อมูลสลาก ก่อนนำเข้าเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ในแพลตฟอร์ม


สำหรับผู้ซื้อต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ และจะต้องลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังและทำการพิสูจน์ตัวตนตามที่แอปพลิเคชันกำหนดไว้ โดยสามารถค้นหาสลากดิจิทัลในแอปพลิเคชันเป๋าตังได้ 2 วิธี คือการค้นหาด้วยตัวเลขที่ต้องการ และการค้นหาจากร้านค้าที่จำหน่าย เมื่อเลือกสลากที่ต้องการซื้อเรียบร้อยแล้วจะต้องชำระเงินค่าสลากที่เลือกภายในระยะเวลาที่กำหนด เมื่อชำระค่าสลากเรียบร้อยแล้ว กรรมสิทธิ์ในสลากจะตกเป็นของผู้ซื้อทันที จะไม่สามารถนำไปซื้อขายได้อีก รวมทั้งจะปรากฏภาพสลากดิจิทัลในเมนู "สลากฯ ของฉัน"

ทั้งนี้ โครงการจำหน่ายสลากฯ ผ่านแพลตฟอร์มจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลหรือสลากดิจิทัลนี้ เป็นหนึ่งในมาตรการที่สำนักงานสลากมุ่งหมายจะใช้ในการแก้ไขปัญหาสลากเกินราคา ซึ่งจะเริ่มจำหน่ายตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป จำนวน 5 ล้านฉบับ จึงขอความร่วมมือจากประชาชนผู้ซื้อสลากทุกท่านไม่ซื้อสลากเกินราคา เพื่อรักษาสิทธิทั้งผู้ซื้อและผู้ขายได้ต่อไป


กำลังโหลดความคิดเห็น