xs
xsm
sm
md
lg

ธปท.เล็งออกมาตรการแก้หนี้ครัวเรือนรอบใหม่

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายรณดล นุ่มนนท์ รองผู้ว่าการด้านเสถียรภาพสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า ธปท.อยู่ระหว่างหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และต้องบูรณาการความร่วมมือช่วยกันแก้ไขปัญหาหนี้สินครัวเรือนของคนไทย โดยมีมาตรการเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่มีอยู่ในปัจจุบัน โดยเฉพาะกลุ่มแม่ค้า คนรายได้น้อยถึงปานกลาง เช่น วิธีการเสริมรายได้ให้คนไทย เป็นต้น เพื่อให้มีรายได้เพิ่มมากขึ้นในช่วงที่รายได้ไม่ฟื้นตัวจากผลกระทบของโควิด-19 และระหว่างนี้ต้องทำมาตรการปัจจุบันให้เกิดประสิทธิผล และเกิดรูปธรรม เช่น การปรับโครงสร้างหนี้ และการรวมหนี้ เป็นต้น

สำหรับแนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้สินครัวเรือนมี 5 แนวทาง ประกอบด้วย

1.ให้ความรู้ความเข้าใจด้านการเงินกับประชาชน เพื่อสร้างความตระหนักรู้ก่อนกู้ยืมหรือลงทุน เริ่มต้นจากกลุ่มนักเรียนนักศึกษา

2.สถาบันการเงินต้องมีความรับผิดชอบในการปล่อยสินเชื่อ และต้องดูเรื่องความสามารถชำระหนี้และต้องดูว่าหลังจากกู้แล้วมีเงินเพียงพอต่อการใช้ชีวิตประจำวันหรือไม่ แม้หากชำระหนี้ได้แต่เหลือเงินใช้น้อย ก็จะไม่ทำให้การแก้หนี้เกิดความยั่งยืน โดยไม่ได้กำหนดว่าหนี้ต่อรายได้ หรือดีเอสอาร์จะต้องอยู่ที่เท่าไร แต่ ธปท.ได้ให้คำนิยามเดียวกัน ขึ้นอยู่กับแต่ละสถาบันการเงินจะกำหนด

3.หน่วยงานกำกับอย่าง ธปท.ต้องส่งเสริมให้เกิดความรู้ทางการเงินและกำหนดนโยบายต่างๆ แก่สถาบันการเงินให้ความช่วยเหลือลูกหนี้

4.เมื่อเกิดปัญหาและต้องแก้ไข ซึ่งที่ผ่านมา ธปท.และสถาบันการเงินได้ร่วมกันแก้ไขออกมาตรการ เช่น การปรับโครงสร้างหนี้ หลังจากเดิมที่มาการพักหนี้ซึ่งเป็นแค่ชั่วคราวเท่านั้น เมื่อหมดมาตรการพักหนี้แล้ว ลูกหนี้ต้องกลับมาชำระหนี้เหมือนเดิม และจะมีกระบวนการไกล่เกลี่ย เจรจาลูกหนี้ก่อนที่จะถูกฟ้องร้องดำเนินคดี

5.ธปท.อยากเห็นการรวมศูนย์ข้อมูลลูกหนี้ให้เป็นโครงสร้างพื้นฐาน แม้จะมีหน่วยงานต่างๆเช่น เครดิตบูโรแล้วก็ตาม และทุกวันนี้ข้อมูลลูกหนี้ยังกระจาย และล่าช้าในเรื่องการจัดเก็บข้อมูล ซึ่งหากมีข้อมูลลูกหนี้ที่รวมศูนย์จะทำให้สถาบันการเงินเห็นข้อมูลได้มากขึ้น ส่งผลดีต่อการปล่อยกู้แก่ลูกหนี้ เช่น คนไม่มีรายได้ประจำ อย่างการใช้จ่ายค่าไฟฟ้า ค่าน้ำ แต่ต้องดูเรื่องกฎระเบียบ การยินยอม และข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งเกี่ยวข้องกับหน่วยงานอื่นๆ ด้วย โดยขณะนี้มีหลายทางเลือกอาจเป็นการจัดตั้งขึ้นมาใหม่ หรือใช้หน่วยงานเดิมก็ได้แล้วแต่อุปสรรคของกฎหมาย

"เรื่องหนี้เสียที่ผ่านมาไม่ได้เพิ่มมากขึ้นจากการปรับโครงสร้างหนี้มีมาตรการต่างๆ และมั่นใจสถาบันการเงินสามารถจัดการได้ ส่วนการร่วมทุนจัดตั้งบริษัทบริหารสินทรัพย์ หรือเจวีเอเอ็มซี เริ่มทยอยเข้ามาหวังในปีนี้จะเกิดขึ้นได้"

นางสุวัธนา รัศมีโรจน์วงศ์ ผู้บริหารโครงการคลินิกแก้หนี้ กล่าวว่า หลังจากปรับเงื่อนไขเปิดรับสมัครคนเข้าโครงการต้องเป็นหนี้ NPL ก่อนวันที่ 1 เม.ย.65 จากเดิมก่อน 1 ต.ค.64 ปรากฏว่ามีผู้สมัครเข้ามา 2-3 เท่าเพียงแค่ 1 สัปดาห์ และยังอยู่ระหว่างหารือ ธปท.ขยายความช่วยเหลือลูกหนี้ NPL เพิ่มเติม มีวิธีทั้งรูปแบบการปรับโครงสร้างอาจมีความหลากหลายมากขึ้น การผ่อนระยะยาวที่ยังต้องศึกษา ปัจจุบันมีผู้มาสมัครโครงการคลินิกแก้หนี้ 2-3 แสนบัญชี ได้เข้าร่วมแล้ว 8 หมื่นบัญชี คิดเป็นมูลหนี้กว่า 6,000 ล้านบาท และยังมี NPL ไม่เข้าโครงการอีกมาก เพราะเป็นคนที่จ่ายขั้นต่ำและ NPL หลัง 1 ต.ค.64

ด้านนายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ปลัดกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ที่ผานมามาตรการแก้หนี้บัตรเครดิตได้หารือไปหลายรอบ ทั้งการแก้หนี้ประชาชน รวมถึงแก้หนี้บัตรเครดิตที่ขอความร่วมมือเอกชน รวมทั้งในส่วนของธนาคารออมสินดำเนินการไปหลายเรื่อง ลดหนี้บัตรเครดิต ลดดอกเบี้ย รวมทั้งลดดอกเบี้ยเช่าซื้อ


กำลังโหลดความคิดเห็น