xs
xsm
sm
md
lg

BIZ กำไรพุ่ง 846.63% เตรียมยกระดับย้ายเข้า SET

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์
"บิสซิเนสอะไลเมันท์" โชว์ผลงานปี 64 สร้างสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ รายได้พุ่ง 2,934.14 ล้านบาท กำไรนิวไฮแตะ 420.33 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 846.63% อานิสงส์ส่งมอบงานตามนัด เตรียมย้ายเข้า SET คาดปี 65 มีงานใหม่เปิดประมูลไม่ต่ำกว่า 1.5 พันล้านบาท บอร์ดไฟเขียวจ่ายปันผลเป็นหุ้นในอัตรา 2 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล และปันผลเป็นเงินสด 0.4277777775 บาท/หุ้นนายสมพงษ์ ชื่นกิติญานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บิสซิเนสอะไลเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (BIZ) เปิดเผยว่า ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2564 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้รวมจำนวน 2,934.14 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2,169.01 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 283.48% เทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน มีรายได้รวมจำนวน 765.13 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 420.33 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 375.93 ล้านบาท หรือ 846.63% เทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนมีกำไรสุทธิ 44.40 ล้านบาท โดยได้รับปัจจัยสนับสนุนจากการส่งมอบงานได้ตามกำหนด

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีมติอนุมัติเตรียมย้ายหลักทรัพย์จดทะเบียนของบริษัทจากตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) โดยมอบหมายให้ฝ่ายจัดการดำเนินการยื่นคำขอให้รับหุ้นสามัญของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พร้อมทั้งเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งบริษัทฯ จะดำเนินการเข้าจดทะเบียนหลักทรัพย์กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ภายหลังได้รับอนุมัติคำขอจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เพื่อเป็นการตอบแทนผู้ถือหุ้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติจ่ายปันผลเป็นหุ้นในอัตรา 2 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล จำนวนไม่เกิน 200 ล้านหุ้น และจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตรา 0.4277777775 บาท/หุ้น ขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่ 22 เม.ย.65 ทั้งนี้ บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วหุ้นละ 0.25 บาท รวมทั้งปีจ่ายปันผล เท่ากับ 371,111,111 บาท คิดเป็นอัตราการจ่ายปันผลทั้งสิ้นร้อยละ 88.01 ของกำไรสุทธิประจำปี 2564 หลังหักสำรองตามกฎหมาย และมีมติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 110,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 220,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 330,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 220,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (BIZ-W1)

สำหรับแผนการดำเนินงานในปี 2565 บริษัทฯ ยังคงเดินหน้าประมูลงานใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง ทั้งจากภาครัฐบาลและภาคเอกชน ซึ่งบริษัทฯมีโอกาสที่จะได้รับงานค่อนข้างมากด้วยศักยภาพ และมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ซึ่งจะสนับสนุนให้บริษัทฯ มีปริมาณงานในมือเพิ่มขึ้นรองรับรายได้ในระยะยาว โดยปัจจุบันมีงานในมือรอรับรู้รายได้ (Backlog) จำนวน 1,160 ล้านบาท

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร BIZ กล่าวอีกว่า คาดว่าในปีนี้จะมีงานใหม่ออกประมูลทั้งในส่วนของโรงพยาบาลภาครัฐและเอกชนไม่ต่ำกว่า 1,500 ล้านบาท และบริษัทฯ มีโอกาสได้งานเพิ่มในหลายโครงการ ซึ่งจะช่วยสนับสนุนผลการดำเนินงานทั้งรายได้ และกำไรมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง สร้างผลตอบแทนที่ดีให้ผู้ถือหุ้น


กำลังโหลดความคิดเห็น