xs
xsm
sm
md
lg

สยามพิวรรธน์ ไซม่อนจับมือ GUNKUL ร่วมพัฒนาโซลาร์ รูฟท็อปบนพื้นที่สยาม พรีเมี่ยม เอาท์เล็ต กรุงเทพ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์สยามพิวรรธน์ ไซม่อน บริษัทร่วมทุนบริหารโครงการ สยาม พรีเมี่ยม เอาท์เล็ต กรุงเทพ ระหว่างบริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด ผู้พัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และค้าปลีกชั้นนำ เจ้าของและผู้บริหารโครงการที่มีชื่อเสียงระดับโลก และไซม่อน พร็อพเพอร์ตี้ กรุ๊ป บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการค้าปลีกอันดับหนึ่งของโลก จับมือกลุ่มบริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ร่วมกันพัฒนาและติดตั้งโซลาร์ รูฟท็อป (Solar Rooftop) บนพื้นที่สยาม พรีเมี่ยม เอาท์เล็ต กรุงเทพ กว่า 20,000 ตารางเมตร ด้วยมูลค่ากว่า 70 ล้านบาท สะท้อนพันธกิจของสยามพิวรรธน์ และไซม่อนที่ต้องการขับเคลื่อนองค์กรตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน และสร้างคุณค่าร่วมกันสู่ความยั่งยืน

น.ส.นราทิพย์ รัตตประดิษฐ์ ประธานบริหารสายงานปฎิบัติการ (Chief Operating Officer) บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด กล่าวว่า “เมื่อสยามพิวรรธน์ และไซม่อนกรุ๊ป ได้ร่วมมือกันพัฒนาสยาม พรีเมี่ยม เอาท์เล็ต กรุงเทพ เราต่างมีความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนธุรกิจสู่ความยั่งยืน ที่ต้องคำนึงถึงการเอื้ออำนวยประโยชน์ให้ชุมชน สังคม ตลอดจนการดูแลสิ่งแวดล้อม ดังนั้น เราจึงนำแนวคิดการใช้พลังงานทางเลือก ซึ่งเป็นอีกมิติสำคัญของหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน 1 ใน BCG Model ที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) มาใช้ในโครงการที่เราดูแล โดยร่วมมือกับกลุ่มบริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง ในการพัฒนาและติดตั้งโซลาร์ รูฟท็อปบนพื้นที่สยาม พรีเมี่ยม เอาท์เล็ต กรุงเทพ กว่า 20,000 ตารางเมตร ทั้งนี้ สยาม
พรีเมี่ยม เอาท์เล็ต กรุงเทพ นับเป็นพรีเมียม เอาต์เลตแห่งแรกในประเทศไทยที่มีการติดตั้งโซลาร์ รูฟท็อป เพื่อนำพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งเป็นพลังงานสะอาดมาทดแทนการใช้พลังงานไฟฟ้า เป็นการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมเพื่อลดมลพิษ

สยามพิวรรธน์ตอกย้ำภาพผู้นำความคิดสร้างสรรค์ “The Visionary Icon” และเป็นคนแรกที่นำเสนอนวัตกรรมใหม่อยู่เสมอ ซึ่งการพัฒนาและติดตั้งโซลาร์ รูฟท็อปในโครงการนี้ได้ดำเนินการตามนโยบายและแนวปฏิบัติในเรื่องการดูแลรักษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในทุกๆ พื้นที่ที่ได้เข้าไปดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ผ่านกิจกรรมที่ช่วยสร้างสมดุลให้เกิดขึ้นในด้านต่างๆ เช่น กิจกรรมเพื่อลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยมุ่งเน้นเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานเป็นหลัก กิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมเพื่อลดปัญหาภาวะโลกร้อน ซึ่งได้ดำเนินการอย่างเต็มประสิทธิภาพและมีความมุ่งมั่นที่จะนำมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของธุรกิจอย่างต่อเนื่องอีกในอนาคต”

โครงการสยาม พรีเมี่ยม เอาท์เล็ต กรุงเทพ โซลาร์ รูฟ มีมูลค่าโครงการประมาณ 70 ล้านบาท คาดว่าจะแล้วเสร็จพร้อมใช้พลังงานสะอาดอย่างเต็มรูปแบบภายในปี 2565 โดยจะพัฒนาพื้นที่หลังคาแนวราบขนาดกว่า 20,000 ตารางเมตร ผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งเป็นแหล่งพลังงานทางเลือกที่สะอาด เพื่อสร้างความสมดุลทางสิ่งแวดล้อม และเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยพัฒนาเมืองให้เติบโตอย่างยั่งยืน ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในระยะยาว ซึ่งคาดว่าจะสามารถช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ได้ถึง 3,000 เมตริกตันต่อปี หรือเทียบเท่ากับการปลูกต้นไม้ยืนต้น 49,000 ต้นใน 10 ปี (ที่มา : EPA.gov)

ด้าน ดร.สมบูรณ์ เอื้ออัชฌาสัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ GUNKUL กล่าวว่า “วันนี้ประเทศไทยมีเป้าหมายในการเข้าสู่การเป็น Carbon Neutral Society ซึ่งพลังงานสะอาดถือว่าเป็นกุญแจที่สำคัญในการปลดล็อกและแก้ไขสภาพสิ่งแวดล้อม ณ ปัจจุบันด้วยความแข็งแกร่งของกันกุลทางด้านธุรกิจระบบไฟฟ้าและพลังงานทดแทนกว่า 40 ปี เชื่อว่าจะสามารถนำศักยภาพและความเชี่ยวชาญที่บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจจากหลากหลายธุรกิจและอุตสาหกรรมให้ดำเนินการติดตั้งระบบผลิตพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Roof) ซึ่งปัจจุบันโครงการสัญญาซื้อขายพลังงานแสงอาทิตย์ (Private PPA) ที่แล้วเสร็จมีกำลังการผลิตรวมกว่า 100 เมกะวัตต์ สามารถนำมาช่วยต่อยอดและขยายภาพวิสัยทัศน์ของสยามพิวรรธน์ ไซม่อน ให้ชัดเจนและเติบโตอย่างยั่งยืนไปอีกขั้น”

สำหรับโครงการสยาม พรีเมี่ยม เอาท์เล็ต กรุงเทพ โซลาร์ รูฟ สยามพิวรรธน์ ไซม่อน เชื่อว่านี่จะเป็นจุดเริ่มต้นที่นำไปสู่การต่อยอดบริการด้านพลังงานอื่นๆ อีกที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจ และลูกค้าของสยาม พรีเมี่ยม เอาท์เล็ต กรุงเทพ ที่จะมาเติมเต็มประสบการณ์การชอปปิ้งมาตรฐานเอาต์เลตระดับโลก สัมผัสประสบการณ์การชอปปิ้งสินค้า LUXURY แบรนด์ระดับ WORLD CLASS และอินเตอร์เนชั่นแนลแบรนด์ชั้นนำกว่า 300 แบรนด์ แบบเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมกันที่สยามพรีเมี่ยมเอาท์เล็ต กรุงเทพ ภายในปี 2565 นี้

สยามพรีเมี่ยมเอาท์เล็ต กรุงเทพ เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 10.00-22.00 น. ติดตามกิจกรรมที่น่าสนใจได้ที่ www.siampremiumoutlets.com, Facebook :SiamPremiumOutletsBangkok Instagram : SiamPremiumOutletsBangkok Line Official : @siampremiumoutlets หรือโทร.0-2082-8998


กำลังโหลดความคิดเห็น