xs
xsm
sm
md
lg

‘พฤกษา’ อสังหาฯ รายแรกและรายเดียวของไทย คว้ารางวัลเชิดชูเกียรติ “องค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 10”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์พฤกษา เรียลเอสเตท ผู้นำอสังหาริมทรัพย์ไทย โดย นายปิยะ ประยงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) รับรางวัล “องค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 10” จากสำนักคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) โดยพฤกษา เป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์รายแรก และรายเดียวที่ได้รับรางวัลเกียรติยศนี้ และเป็นเพียง 1 ใน 3 จากองค์กรชั้นนำของประเทศไทยที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติดังกล่าวในปีที่ผ่านมา

โดยที่ผ่านมา พฤกษาได้รับรางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 7 ในปี 2560 และครั้งที่ 9 ในปี 2562 ซึ่งรางวัลองค์กรโปร่งใสเป็นรางวัลที่ ป.ป.ช.พิจารณามอบให้องค์กรที่เป็นแบบอย่างที่ดีในการดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม โดยยอมรับและปฏิบัติตามหลักนิติธรรม ยึดมั่นในหลักสิทธิมนุษยชน มีการบริหารจัดการด้วยแนวทางของความโปร่งใสตรวจสอบได้ มีกระบวนการการจัดซื้อจัดจ้างที่เที่ยงธรรม เคารพต่อผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย รวมทั้งปฏิบัติตามแนวทางของสากลในเรื่องสิทธิมนุษยชน ไปจนถึงการส่งเสริมการปฏิบัติงานอย่างมีจริยธรรมในองค์กร โดยปลุกจิตสำนึกให้พนักงานมีความซื่อสัตย์ ซื่อตรง และมีความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน รางวัลนี้จึงเป็นอีกหนึ่งรางวัลเกียรติยศที่พฤกษาภาคภูมิใจ ภายใต้นโยบายการดำเนินตามหลักธรรมาภิบาลอย่างต่อเนื่อง
กำลังโหลดความคิดเห็น