xs
xsm
sm
md
lg

THL ขอขยายเวลาหวนเทรดบนกระดาน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์"ทุ่งคาฮาเบอร์" ขอขยายเวลาเพื่อให้บริษัทดำเนินการให้มีคุณสมบัติเพื่อกลับมาซื้อขาย (Resume Stage) จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 หากเลยกำหนดพร้อมพิจารณาเพิกถอน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แจ้งว่า ตามที่บริษัท ทุ่งคาฮาเบอร์ จำกัด (มหาชน) (THL) ซึ่งเป็นบริษัทที่เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนด้วยเหตุฐานะการเงิน ปัจจุบันครบกำหนดการดำเนินการให้มีคุณสมบัติเพื่อกลับมาซื้อขาย (Resume Stage) (รายละเอียดปรากฏตามข่าวตลาดหลักทรัพย์ฯ วันที่ 12 เมษายน 2564)

โดยบริษัทได้ขอขยายเวลามายังตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้พิจารณาข้อมูลและคำชี้แจงของบริษัทแล้วจึงพิจารณาให้เวลาบริษัทดำเนินการให้มีคุณสมบัติเพื่อกลับมาซื้อขาย (Resume Stage) จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565

ทั้งนี้ หากบริษัทไม่สามารถดำเนินการให้มีคุณสมบัติเพื่อกลับมาซื้อขายได้ภายในระยะเวลาข้างต้น ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะเสนอคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อพิจารณาเพิกถอนหุ้นสามัญของบริษัทจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อไป


กำลังโหลดความคิดเห็น