xs
xsm
sm
md
lg

ตลท.รับหลักทรัพย์ GLORY เข้าเทรด mai วันแรก 25 ต.ค.ในกลุ่มบริการ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์บมจ.รุ่งเรืองตลอดไป ผู้จำหน่ายวรรณกรรมออนไลน์ พร้อมเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ 25 ต.ค.นี้ ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 756 ล้านบาท โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า "GLORY"

นายประพันธ์ เจริญประวัติ ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) เปิดเผยว่า ตลาดหลักทรัพย์ mai ยินดีต้อน รับ บมจ.รุ่งเรืองตลอดไป เข้าจดทะเบียนและเริ่มซื้อขายใน mai ภายใต้กลุ่มบริการ โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ ว่า "GLORY" ในวันที่ 25 ตุลาคม 2564

GLORY ดำเนินธุรกิจจัดจำหน่ายสื่อบันเทิงออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ "Kawebook.com" และแอปพลิเคชัน "Kawebook" ซึ่งมีงานวรรณกรรมออนไลน์ที่หลากหลาย ประกอบด้วย นิยาย การ์ตูน และหนังสือออนไลน์ โดยมีทั้งในส่วนที่เป็นงานวรรณกรรมแปลที่ได้รับ ลิขสิทธิ์จากต่างประเทศ เช่น ประเทศจีน ประเทศญี่ปุ่น งานวรรณกรรมที่ถือลิขสิทธิ์โดยนักเขียนอิสระ และงานวรรณกรรมที่ได้รับสิทธิในการเผยแพร่จากสำนักพิมพ์ในประเทศ

บริษัทมีวรรณกรรมที่หลากหลายเพื่อรองรับความต้องการที่แตกต่างกันของรสนิยมในการอ่าน ซึ่งปัจจุบันบริษัทมีรายได้หลักมา จากงานวรรณกรรมแปล โดยที่ผ่านมา วรรณกรรมแปลที่ได้รับความนิยมได้แก่ อสูรพลิกฟ้า หมื่นอสูรก้มกราบ เทพจักรพรรดิเจ้าพิภพ ราชา แห่งสวรรค์และปฐพี และสดุดีมหาราชา เป็นต้น

GLORY มีทุนชำระแล้ว 135 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญเดิม 200 ล้านหุ้น และหุ้นสามัญเพิ่มทุน 70 ล้านหุ้น โดยเสนอขายต่อบุคคลตามดุลพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ 66.8 ล้านหุ้น และเสนอขายต่อกรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัท 3.2 ล้านหุ้น เมื่อวันที่ 12 และ 14-15 ตุลาคม 2564 ในราคาหุ้นละ 2.80 บาท คิดเป็นมูลค่าระดมทุน 196 ล้านบาท มูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 756 ล้านบาท

ทั้งนี้ การกำหนดราคาเสนอขายหุ้น IPO คิดเป็นอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (P/E ratio) ที่ 66.67 เท่า คำนวณจากกำไรสุทธิใน 4 ไตรมาสล่าสุด (ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564) ซึ่งเท่ากับ 11.34 ล้านบาท หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดภายหลังการเสนอขายหุ้นครั้งนี้ (fully diluted) คิดเป็นกำไรสุทธิต่อหุ้น 0.04 บาท โดยมีบริษัท คันทรี่ กรุ๊ป แอ๊ดไวเซอรี่ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

นายจรัญพัฒณ์ บุญยัง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.รุ่งเรืองตลอดไป (GLORY) เปิดเผยว่า บริษัทเป็นหนึ่งในผู้ประกอบการเทคสตาร์ทอัป (Tech Startup) ที่พัฒนาแพลตฟอร์มพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) เพื่อใช้ในการจัดจำหน่ายสื่อบันเทิงออ นไลน์ เพื่อเป็นทางเลือกแก่คนรุ่นใหม่ให้สามารถเข้าถึงสื่อบันเทิงประเภทงานวรรณกรรม นิยายและหนังสือได้ง่ายดายและสะดวกยิ่งขึ้น นอกจากนี้ บริษัทยังมุ่งมั่นในการสนับสนุนนักเขียน นักแปล และสำนักพิมพ์ ให้สามารถมีรายได้อย่างมั่นคง สำหรับวัตถุประสงค์ในการระดมทุนครั้งนี้ เพื่อนำเงินไปลงทุนพัฒนาแพลตฟอร์มใหม่ขยายฐานลูกค้า รวมถึงใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจเพื่อเพิ่มจำนวนลิขสิทธิ์ งานวรรณกรรมของบริษัทรองรับการเติบโตทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศในอนาคต

GLORY มีผู้ถือหุ้นใหญ่หลัง IPO ได้แก่ บริษัท กานดา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ถือหุ้น 37.78% กลุ่มครอบครัวบุญยัง ถือหุ้น 36.63% บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่า 40% ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ ภายหลังจากหักเงินทุนสำรองต่างๆ ตามกฎหมาย


กำลังโหลดความคิดเห็น