xs
xsm
sm
md
lg

“ROJANA ผนึกเฮิร์บ” ลุยธุรกิจกัญชงครบวงจร เผยเฟสแรกลงทุน 250 ล้าน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ภาคิณ ปุณณเกษมกิจ
ROJANA ลงทุนในเฮิร์บ เทรเชอร์ รุกอุตสาหกรรมกัญชงครบวงจร เดินหน้าผลักดันธุรกิจกัญชงครบวงจรตั้งแต่เพาะสายพันธุ์ ปลูกสกัด ไปจนถึงจำหน่ายและผลิตสารสกัด CBD ปีละ 9 ตัน จากการปลูกใน 300 โรงเรือนอัจฉริยะ บนพื้นที่ 100 ไร่ เฟสแรกลงทุน 250 ล้านบาท ก่อสร้างโรงงานสกัด CBD และขยายกำลังการผลิตรองรับ คาดทยอยรับรู้รายได้จากธุรกิจกัญชง ตั้งแต่ปี 2565 ปีละ 1,000 ล้านบาท

นายภาคิณ ปุณณเกษมกิจ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน) ROJANA กล่าวว่า ได้ร่วมลงทุนในเฮิร์บ เทรเชอร์ รุกอุตสาหกรรมกัญชงครบวงจร เดินหน้าผลักดันธุรกิจกัญชงครบวงจร ตั้งแต่เพาะสายพันธุ์ ปลูก สกัด ไปจนถึงจำหน่าย และผลิตสารสกัด CBD ปีละ 9 ตัน จากการปลูกใน 300 โรงเรือนอัจฉริยะ บนพื้นที่ 100 ไร่ เฟสแรกลงทุน 250 ล้านบาท ก่อสร้างโรงงานสกัด CBD และขยายกำลังการผลิตรองรับ คาดทยอยรับรู้รายได้จากธุรกิจกัญชงตั้งแต่ปี 2565 ปีละ 1,000 ล้านบาท บริษัทได้ร่วมลงทุนกับบริษัท เฮิร์บ เทรเชอร์ จำกัด ด้วยการเข้าซื้อเงินลงทุนในหุ้นสามัญ จำนวน 255,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนเท่ากับ 51% 

โดยในระยะแรกนี้ ด้วยเล็งเห็นถึงความสำคัญและการเติบโตของธุรกิจกัญชงแบบครบวงจรที่เกิดประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ในอนาคต โดยการลงทุนครั้งนี้ ROJANA ให้ความสำคัญในเรื่องผลิตสายพันธุ์ การปลูก สกัด จากการปลูกใน 300 โรงเรือนอัจฉริยะ บนพื้นที่ 100 ไร่ ซึ่งสามารถผลิตสาร CBD Isolateได้ประมาณ 9 ตันต่อปี เพื่อตอบสนองความการเติบโตของตลาดของสาร CBD เชิงพาณิชย์หลายด้านในอนาคต เช่น อุตสาหกรรมการแพทย์ อุตสาหกรรมเครื่องดื่ม อุตสาหกรรมอาหารเสริม เป็นต้น โดยในระยะแรกบอร์ดอนุมัติลงทุน 250 ล้านบาท สำหรับเดินหน้าก่อสร้างโรงงานสกัดสาร CBD ระยะที่หนึ่ง และมีแผนเพิ่มทุนระยะที่ 2 ในระยะเวลาอันใกล้เพื่อให้เสร็จภายในปี 2565

ทั้งนี้ ROJANA แบ่งแผนการลงทุนเป็น 2 ระยะ คือ ระยะแรกคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติเงินลงทุน จำนวน 250 ล้านบาท เพื่อตอบสนองอุปสงค์ของกลุ่มลูกค้าที่ได้ส่งเอกสารแสดงความต้องการจะซื้อผลิตภัณฑ์ของทางบริษัท ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และเตรียมการเพื่อขยายกำลังการผลิตและรองรับความต้องการของตลาดที่ขยายตัวเพิ่มมากขึ้นอีกในระยะเวลา 2 ปี โดยเฮิร์บ เทรเชอร์ ยังเป็นบริษัทเดียวในประเทศไทยที่ได้รับใบอนุญาตส่งออก และคาดการณ์ว่าการร่วมลงทุนในอุตสาหกรรมกัญชงแบบครบวงจรครั้งนี้จะทยอยรับรู้รายได้จากธุรกิจกัญชงตั้งแต่ปี 2565 ตั้งเป้าปีละ 1,000 ล้านบาท

"เหตุผลหลักในการตัดสินใจเข้าลงทุนในธุรกิจกัญชงครบวงจร เนื่องจากผู้บริหาร ROJANA มีวิสัยทัศน์เล็งเห็นว่า นอกจากธุรกิจนิคมอุตสาหกรรมและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องเพื่อตอบสนองต่อผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรม ROJANA จำเป็นต้องมองหาโอกาสในธุรกิจใหม่ๆ ที่สามารถเพิ่มความแข็งแกร่งและมูลค่าให้ผู้ถือหุ้นได้ในระยะยาว และพิจารณาถึงธุรกิจที่มีความเป็นไปได้จริงและสามารถเติบโตอย่างยั่งยืน อนึ่ง เฮิร์บ เทรเชอร์ เป็นบริษัทที่น่าเชื่อถือ มีประสบการณ์จริง ที่สำคัญมีผู้บริหารที่มีความสามารถ อีกทั้งยังมีนโยบายและหลักการในการบริหารธุรกิจเป็นไปในทิศทางเดียวกัน คือ มีเป้าหมายที่จะเป็นผู้นำในตลาด"

รมย์ชลี จันทร์ประสิทธิ์
ด้าน น ส.รมย์ชลี จันทร์ประสิทธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เฮิร์บ เทรเชอร์ จำกัด กล่าวว่า จากการที่รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการปลูกกัญชงเป็นพืชเศรษฐกิจใหม่เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมต่างๆ เป็นการสร้างรายได้ที่ยั่งยืนให้แก่เกษตรกรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เฮิร์บ เทรเซอร์ ได้เห็นความสำคัญในการส่งเสริมให้เกษตรกรและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทดสอบสายพันธุ์กัญชงเพื่อใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ตั้งแต่การเพาะปลูก การบำรุงรักษา ตลอดจนเก็บเกี่ยวผลผลิต และการแปรรูปจำหน่ายในเชิงพาณิชย์ ที่ผ่านมาได้ร่วมลงนามความร่วมมือกับการยาสูบแห่งประเทศไทย (ยสท.) ว่าด้วยความร่วมมือโครงการส่งเสริมการปลูกกัญชงเพื่อเสริมสร้างอาชีพและส่งเสริมรายได้ให้แก่เกษตรกรและ สมาคมผู้บ่มผู้เพาะปลูกและผู้ค้าใบยาสูบเชียงราย-พะเยา เพื่อเสริมสร้างอาชีพและส่งเสริมรายได้ให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกยาสูบ พร้อมกันนี้ ยังเปิดโอกาสให้เกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการประสานมายังบริษัทฯ ได้ รวมถึงผู้ที่สนใจซื้อผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและถูกต้องตามกฎหมาย 

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหาร อาหารเสริม เครื่องดื่ม เครื่องสำอางในประเทศทั้งฝั่งเอเชีย และ ยุโรปติดต่อเข้ามาเพื่อซื้อสารสกัด CBD อย่างต่อเนื่อง ซึ่งการที่บริษัทฯ มีพันธมิตรที่แข็งแรงจะสามารถขยายกำลังการผลิตเพื่อรองรับความต้องการได้อย่างรวดเร็วโดยคาดว่าผลผลิตแรกจะเริ่มออกในช่วงปลายปีนี้ และจะทยอยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง


กำลังโหลดความคิดเห็น