xs
xsm
sm
md
lg

TPCH ออกหุ้นกู้มูลค่า 1,500 ล้าน เรตติ้งระดับ BBB

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์"ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง" เสนอขายหุ้นกู้วงเงินไม่เกิน 1,500 ล้านบาท อายุ 2 ปี 9 เดือน โดยขายให้สถาบัน และนักลงทุนรายใหญ่ ชูอัตราผลตอบแทน 4.50% ต่อปี กำหนดจ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน พร้อมเปิดขายระหว่างวันที่ 27-29 ก.ย.นี้ บอสใหญ่ “กนกทิพย์ จันทร์พลังศรี” เผยเตรียมนำเงินส่วนใหญ่ไปใช้รองรับแผนการขยายโครงการโรงไฟฟ้า และชำระคืนหนี้ มั่นใจนักลงทุนผลตอบรับดี ระบุหุ้นกู้ดังกล่าวได้รับเรตติ้งระดับ BBB แนวโน้ม Stable จากทริสเรทติ้ง

นางกนกทิพย์ จันทร์พลังศรี ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ TPCH ประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ที่ประกอบธุรกิจผลิต และจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน เปิดเผยว่า บริษัทฯ จะเสนอขายหุ้นกู้ ครั้งที่ 1 ปี 2564 มูลค่าไม่เกิน 1,500 ล้านบาท ให้นักลงทุนสถาบัน และผู้ลงทุนรายใหญ่ อายุ 2 ปี 9 เดือน มีอัตราดอกเบี้ยอยู่ระดับ 4.50 % ต่อปี พร้อมเปิดขายระหว่างวันที่ 27-29 กันยายน 2564 ทั้งนี้ หุ้นกู้ดังกล่าวได้รับอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ BBB แนวโน้ม Stable จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด

สำหรับการเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าวมูลค่าการซื้อขั้นต่ำอยู่ที่ 100,000 บาทขึ้นไป ทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท โดยหุ้นกู้ชำระดอกเบี้ยทุก ๆ 3 เดือน และหุ้นกู้จะมีอายุ 2 ปี 9 เดือนและครบกำหนดไถ่ถอนปี 2567

“การออกหุ้นกู้ในครั้งนี้เพื่อนำเงินที่ได้ไปชำระคืนตั๋วแลกเงินที่ครบกำหนด และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน รวมถึงนำไปใช้ลงทุนและดำเนินงานในโครงการโรงไฟฟ้าในอนาคต ซึ่งมั่นใจว่าหุ้นกู้ของ TPCH จะได้รับการตอบรับจากผู้ลงทุนเป็นอย่างดี เนื่องจากอัตราผลตอบแทนอยู่ในระดับที่น่าสนใจ ขณะที่ปัจจัยพื้นฐานของบริษัทฯ มีความแข็งแกร่ง และมีการวางแผนการดำเนินธุรกิจเพื่อให้มีรายได้เข้ามาอย่างสม่ำเสมอ พร้อมทั้งการหาโอกาสการลงทุนใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อการเติบโตอย่างมั่นคง และยั่งยืน” นางกนกทิพย์ กล่าว

นายเชิดศักดิ์ วัฒนวิจิตรกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ TPCH กล่าวว่า ปัจจุบัน TPCH ประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ที่ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนประเภทต่างๆ โดยลงทุนในบริษัทที่ดำเนินการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากชีวมวลจำนวน 12 บริษัท แบ่งเป็นโรงไฟฟ้าชีวมวลที่ดำเนินการ COD แล้ว จำนวน 10 แห่ง ประกอบด้วย โรงไฟฟ้าชีวมวล CRB, MWE, MGP, TSG, PGP, SGP, PTG, TPCH 5, TPCH 1 และ TPCH 2 ซึ่งมีกำลังการผลิตรวม 106.8 เมกะวัตต์ รวมถึงโครงการโรงไฟฟ้าประชารัฐชีวมวล แม่ลาน โรงไฟฟ้าประชารัฐชีวมวล บันนังสตา มีกำลังการผลิตรวม 6 เมกะวัตต์ ขณะนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้าง

นอกจากนี้ บริษัทมีแผนดำเนินการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงขยะมูลฝอย โรงไฟฟ้าขยะ สยาม พาวเวอร์ (SP) มีขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 9.5 เมกะวัตต์ และโรงผลิตเชื้อเพลิง Refuse derived fuel (RDF) ได้แก่ PA ซึ่งบริษัทฯ จะทำการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ (Feasibility Study) ด้านการเงิน เทคโนโลยี บุคลากร เชื้อเพลิง กฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจว่าโครงการที่บริษัทฯ เข้าลงทุนมีศักยภาพที่จะสามารถสร้างคุณค่า และมูลค่าเพิ่มให้แก่บริษัทฯ ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย

ทั้งนี้ ในการเข้าลงทุนในแต่ละบริษัทจะเป็นในรูปแบบที่บริษัทฯ ลงทุนเองทั้งหมด หรือร่วมลงทุนกับพันธมิตร เพื่อให้การดำเนินการโรงไฟฟ้าได้รับประโยชน์สูงสุด

สำหรับผู้สนใจลงทุนสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ประกอบด้วย บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) โทร.0-2638-5500 บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด โทร.0-2343-9500 บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทร.0-2658-8888 บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จำกัด (มหาชน) โทร.0-2351-1800 บริษัทหลักทรัพย์กรุงไทย ซีมิโก้ จำกัด โทร.0-2695-5000 บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทร.0-2088-9999


กำลังโหลดความคิดเห็น