xs
xsm
sm
md
lg

GPSC กู้เงิน PTT วงเงิน 2 หมื่นล้าน ลุยโรงไฟฟ้าต่างประเทศ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์บอร์ด "โกลบอลเพาเวอร์ซินเนอร์ยี่" อนุมัติ ทำสัญญากู้ยืมเงินกับ PTT และหรือ ปตท. ศูนย์บริหารเงิน วงเงินไม่เกิน 2 หมื่นล้าน ไตรมาส 3 นี้ เพื่อใช้ลงทุนโรงไฟฟ้าพลังงานหนุนเวียนในต่างประเทศ

นายทิติพงษ์ จุลพรศิริดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน บริษัทโกลบอลเพาเวอร์ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ว่า บอร์ดได้มีมติอนุมัติให้บริษัท และหรือบริษัท จีพีเอสซีศูนย์บริหารเงิน จำกัด หรือ GPSC TC เข้าทำสัญญากู้ยืมเงินกับบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) หรือ PTT ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทถือหุ้น 42.54% และหรือ บริษัท ปตท. ศูนย์บริหารเงิน จำกัด หรือ PTT TCC ในรูปแบบเงินกู้ระยะยาวจากผู้ถือหุ้น ในวงเงินไม่เกิน 20,000 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนทางการเงินสำหรับการลงทุนโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในต่างประเทศ

ทั้งนี้ คาดว่าจะทำสัญญาภายในไตรมาส 3 ปี 2564 โดยมีอายุสัญญาไม่เกิน 3 ปี อัตราดอกเบี้ยเทียบเคียงกับตลาด ซึ่งไม่เกิน 3% ต่อปี และนื่องจากการทำรายการดังกล่าวข้างต้นเป็นการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันประเภทรายการรับความช่วยเหลือทางการเงินที่มีขนาดรายการอยู่ในเกณฑร์ายการขนาดกลาง ซึ่งบริษัทฯ ต้องขออนุมัติการเข้าทำรายการจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และเปิดเผยข้อมูลรายการดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย


กำลังโหลดความคิดเห็น...