xs
xsm
sm
md
lg

“กรุงไทย” แจงผู้ใช้แอปเป๋าตัง “มีทางเลือก” ในการให้ความยินยอมเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ธนาคารกรุงไทย (KTB) แจงแอปเป๋าตังเวอร์ชันใหม่ ให้ผู้ใช้บริการให้ความยินยอมเปิดเผยข้อมูลเป็นไปตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และการตรวจสอบยืนยันตัวตนในโครงการภาครัฐ ยืนยันข้อมูลในข้อ 1 และ 2 เพื่อนำไปใช้วิเคราะห์ พัฒนาบริการที่ตอบโจทย์ลูกค้า โดยผู้ใช้งานสามารถเลือกที่จะไม่ยินยอมได้ ธนาคารยืนยันพร้อมพัฒนาระบบให้สามารถกดยกเลิกได้ต่อไป ส่วนข้อ 3 ต้องกดยินยอมเพื่อยืนยันตัวตนในการเข้าร่วมโครงการภาครัฐ เพื่อป้องกันการสวมสิทธิและทุจริตในโครงการรัฐ

ทัั้งนี้ ธนาคารกรุงไทยแจ้งว่า จากกรณีที่ธนาคารได้อัปเดตแอปพลิเคชันเป๋าตัง เวอร์ชันล่าสุด โดยให้ผู้ใช้งานให้ความยินยอมเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลนั้น ธนาคารขอเรียนชี้แจงดังนี้

1.แอปเป๋าตังเวอร์ชันใหม่ กำหนดให้ผู้ใช้งาน “ให้ความยินยอม” เรื่องข้อมูลส่วนบุคคลในข้อ 1 และ ข้อ 2 ซึ่งเป็นการนำข้อมูลไปใช้ในการแจ้งข้อมูลข่าวสาร ผลิตภัณฑ์และบริการของธนาคาร กลุ่มธุรกิจการเงินและพันธมิตร และนำข้อมูลไปใช้ในการวิเคราะห์ได้ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) โดยข้อมูลส่วนนี้ธนาคารใช้เพื่อวิเคราะห์ พัฒนา ผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบโจทย์ผู้ใช้งานแอปเป๋าตัง

อย่างไรก็ตาม หากผู้ใช้งาน “ไม่สะดวก” ให้ความยินยอม สามารถเลือก “ไม่ยินยอม” ได้ โดยไม่กระทบต่อการใช้งานแอปเป๋าตังแต่อย่างใด และธนาคารจะพัฒนาระบบเพื่อให้ผู้ใช้งานที่เลือกให้ความยินยอมไปแล้ว สามารถยกเลิกในส่วนนี้ได้ เพื่อลดความกังวลของผู้ใช้งาน

​2.การให้ความยินยอมเปิดเผยข้อมูลในข้อ 3 เพื่อใช้ในการตรวจสอบยืนยันตัวตนในการเข้าร่วมโครงการภาครัฐ ซึ่งมีอยู่ในแอปเป๋าตังเวอร์ชันเดิมอยู่แล้ว ส่วนนี้ผู้ใช้งานที่ต้องการจะเข้าร่วมโครงการภาครัฐควรพิจารณาเลือก “ให้ความยินยอม” เนื่องจากต้องมีการตรวจสอบยืนยันตัวตนก่อนจะเข้าร่วมโครงการภาครัฐ เพื่อป้องกันการสวมสิทธิ และทุจริตในโครงการภาครัฐ

สำหรับผู้ใช้งานที่ “ไม่ยินยอม” ก็จะไม่สามารถเข้าร่วมโครงการภาครัฐได้ เพราะจะไม่สามารถทราบได้ว่าท่านคือบุคคลผู้มีสิทธิตามแต่ละเกณฑ์ของรัฐจริงหรือไม่
กำลังโหลดความคิดเห็น...