xs
xsm
sm
md
lg

บิ๊กล็อตหุ้น ERW ส่งผลให้ "โชติ ธนวัฒน์" ถือหุ้น 11.6057%

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์"ดิ เอราวัณ กรุ๊ป" ขายหุ้นบิ๊กล็อตให้ "โชติ ธนวัฒน์" ส่งผลให้กลุ่มใหม่เข้าถือหุ้น 11.6057%

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) ซึ่งสรุปได้ดังนี้คือรายงานการจำหน่ายหุ้นของบริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ ERW โดย นายสุขกาญจน์ วัธนเวคิน ซึ่งเป็นการจำหน่ายเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น 6.7526% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ส่งผลให้จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 2.4738% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ และจำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายของกลุ่มคิดเป็น 6.7526% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ส่งผลให้จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายของกลุ่มคิดเป็น 4.9777% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ด้าน นายโชติ ธนวัฒน์ ซึ่งได้หุ้น ERW มาเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 6.7526% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 11.5371% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ส่งผลให้จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาของกลุ่มคิดเป็น 6.7526% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ และจำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาของกลุ่มคิดเป็น 11.6057% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ


กำลังโหลดความคิดเห็น