xs
xsm
sm
md
lg

8 สินทรัพย์ดิจิทัลในไทยร่วมก่อตั้งสมาคมแห่งแรก

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์
"อัพบิต เอ็กซ์เชนจ์" ร่วมกับ 7 บริษัทชั้นนำผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลไทย ตั้งสมาคมการค้าผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลไทย (Thai Digital Asset Operators Trade Association : TDO) แห่งแรก เพื่อส่งเสริมและผลักดันการเติบโตของอุตสาหกรรมสินทรัพย์ดิจิทัลของไทยที่มีแนวโน้มการเติบโตสูง เพิ่มความมั่นใจนักลงทุน สู่ความร่วมมือระดับนานาชาติต่อไป

นายพีรเดช ตันเรืองพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อัพบิต เอ็กซ์เชนจ์ (ประเทศไทย) จำกัด (Upbit Thailand) ในฐานะของประธานสมาคมการค้าผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลไทย เปิดเผยว่า ปัจจุบันสินทรัพย์ดิจิทัลนั้นได้เข้ามาสร้างความเปลี่ยนแปลงในหลายภาคส่วนธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจด้านการเงิน การบริการ เทคโนโลยี และด้านอื่นๆ ปัจจุบันสินทรัพย์ดิจิทัลจึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของแหล่งระดมทุน รวมถึงอยู่ในความสนใจของนักลงทุน ทำให้เกิดศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล ซึ่งทุกรายล้วนแล้วแต่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) แต่ในปัจจุบันยังคงมีความไม่สมดุลของการออกกฎเกณฑ์ ระเบียบ แนวปฏิบัติ และแนวทางการกำกับดูแลอยู่บ้าง ผู้ประกอบการธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลไทยและผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล จำนวน 8 บริษัท จึงได้ร่วมกันก่อตั้ง “สมาคมการค้าผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลไทย (Thai Digital Asset Operators Trade Association : TDO)” ในวันที่ 23 มีนาคม 2564 โดยประกอบไปด้วยสมาชิก 8 รายได้แก่

1.บริษัท อัพบิต เอ็กซ์เชนจ์ (ประเทศไทย) จำกัด

2.บริษัท ซิปเม็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด

3.บริษัท สตางค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

4.บริษัท อีอาร์เอ็กซ์ จำกัด

5.บริษัท เอสอี ดิจิทัล จำกัด

6.บริษัท คอยส์ ทีเอช จำกัด

7.บริษัท บิทาซซ่า จำกัด

8.บริษัท จีเอ็มโอ-แซด.คอม คริปโทนอมิคซ์ (ประเทศไทย) จำกัด

โดยสมาคมการค้าผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลไทยมีเป้าหมายหลักเพื่อส่งเสริมและผลักดันการเติบโตของอุตสาหกรรมสินทรัพย์ดิจิทัล รวมไปถึงดำเนินการปฏิบัติงานภายใต้ข้อกำหนดและการกำกับดูแลของสำนักงาน ก.ล.ต. และหน่วยงานกำกับดูแลอื่นอย่างเคร่งครัด

“การจัดตั้งสมาคมการค้าผู้ประกอบการธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลไทยถือเป็นจุดเริ่มต้นแห่งความเป็นเอกภาพของวงการสินทรัพย์ดิจิทัล ซึ่งขณะนี้มี 8 บริษัทผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลในไทยได้ร่วมเป็นสมาชิกแล้ว โดยคาดว่าจากความร่วมมือนี้จะช่วยผลักดัน และเป็นกระบอกเสียงให้แก่ผู้ประกอบการและนักลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลเพื่อสร้างความสมดุลและความโปร่งใสซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาร่วมกันอย่างยั่งยืน” นายพีรเดช กล่าว

ในอนาคตสมาคมการค้าผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลไทย มีแผนการที่จะสร้างสมาคมให้เป็นพื้นที่สำหรับการให้คำปรึกษา และการสนทนาที่โปร่งใสต่อสำนักงาน ก.ล.ต. และหน่วยงานกำกับดูแลอื่นเพื่อสร้างสรรค์ และสนับสนุนนวัตกรรมด้านการลงทุน และหวังที่จะรับผู้ประกอบการสินทรัพย์ดิจิทัลและผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลทุกรายที่ได้รับใบอนุญาตจากกระทรวงการคลังหรือได้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. มาเข้าร่วมสมาคมการค้าผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลไทยอีกด้วย


กำลังโหลดความคิดเห็น...