xs
xsm
sm
md
lg

TOA ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายประจักษ์ ตั้งคาราวคุณ (ที่ 5 จากขวา) ประธานกรรมการและกรรมการบริหาร และ นายจตุภัทร์ ตั้งคาราวคุณ (ที่ 4 จากขวา) ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ TOA ผู้นำนวัตกรรมสีทาอาคารและผลิตภัณฑ์ปกป้องพื้นผิวแบบครบวงจรในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน พร้อมด้วยคณะกรรมการ ตลอดจนผู้บริหารระดับสูง ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื่อรายงานผลดำเนินงานประจำปี 2563 ทั้งนี้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น จำนวน 0.26 บาทต่อหุ้น เป็นจำนวนเงิน 527.54 ล้านบาท ซึ่งเป็นการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานครึ่งปีหลังปี 2563 โดยมีกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 21 พฤษภาคม 2564

ทั้งนี้ การจัดประชุมดังกล่าวได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 ตามประกาศของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข รวมถึงประกาศกรุงเทพมหานครที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคัดกรองและปฏิบัติตามมาตรการในการจัดประชุมอย่างเคร่งครัด จัดขึ้น ณ โรงแรมเรเนซองส์ กรุงเทพฯ ราชประสงค์ เมื่อเร็วๆ นี้
กำลังโหลดความคิดเห็น