xs
xsm
sm
md
lg

SFLEX ร่อนหนังสือแจ้งตลาดขาย Big Lot 100 ล้านหุ้น "ธีรพงศ์" เข้าเก็บด้วย 2.43%

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์บมจ.สตาร์เฟล็กซ์ หรือ SFLEX ร่อนหนังสือแจ้งตลาดหุ้น เหตุขายบิ๊กล็อต หรือการซื้อขายหลักทรัพย์รายใหญ่โดยเฉพาะเจาะจง จำนวนกว่า 100 ล้านหุ้น คิดเป็น 12.2 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด โดยผู้เข้าซื้อใหม่ 3 รายคือ บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ BTS นายธีรพงศ์ จันศิริ และ นายอนุฤทธิ์ เกิดสินธ์ชัย

นายสมชาย วงศ์รัศมี ประธานเจ้าหน้าที่สายบัญชีและการเงินได้ทำหนังสือแจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ ตลท.ว่า ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ขอให้บริษัท สตาร์เฟล็กซ์ จำกัด (มหาชน) ชี้แจงข้อมูลสารสนเทศเรื่องรายการซื้อขายหลักทรัพย์ Big Lot จำนวน 100,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 12.2 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทนั้น

ในการนี้ บริษัทจึงขอเรียนให้ทราบว่า บริษัท ได้รับแจ้งจากผู้ถือหุ้นของบริษัท ว่า ผู้ถือหุ้น 1 ราย ได้แก่ นายปรินทร์ธรณ์ อภิชนาศรีวงศ์ ได้เข้าทำรายการจำหน่ายหุ้นสามัญของบริษัทที่ถืออยู่โดยรวมจำนวน 75,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 9.14 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัท ให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยเฉพาะเจาะจง หรือ Pivate Pacement โดยได้ทำการซื้อขายผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.1 BTS Group Holdings Pubic Company Limited ซื้อหุ้นสามัญจำนวน 50,000,000 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 6.09 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัท

1.2 นายธีรพงศ์ จันศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ TU เข้าซื้อหุ้นสามัญจำนวน 20,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 2.43 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัท

1.3 นายอนุฤทธิ์ เกิดสินธ์ชัย เข้าซื้อหุ้นสามัญจำนวน 5,000,000 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 0.60 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทขอชี้แจ้งการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้นใหญ่ของบริษัท จากข้อมูลที่บริษัทได้รับแจ้งมาทราบว่า ยังไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดมีหน้าที่ต้องดำเนินการตามหลักเกณฑ์ว่าด้วยการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ หรือ Tender Offer แต่อย่างใด และการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้นดังกล่าวไม่มีผลต่อโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท โครงสร้างคณะผู้บริหาร โครงสร้างการจัดการ โครงสร้างและนโยบายการดำเนินธุรกิจของบริษัทแต่อย่างใด
กำลังโหลดความคิดเห็น...