xs
xsm
sm
md
lg

BLCP ปรับปรุงออฟฟิศเป็น Co-Working Space

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์BLCP องค์กรแห่งการสร้างแรงบันดาลใจ ใส่ใจพนักงานด้วยการปรับปรุงออฟฟิศแบบ Co-Working Space

ปัจจุบัน สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ได้เข้ามาเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของเราในหลายๆ ด้าน โดยเฉพาะด้านการทำงาน เห็นได้จากการที่หลายองค์กรได้ปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานของพนักงานเป็นแบบ Work from Home หรือ Remote Working มากขึ้น หนึ่งในหลายๆ องค์กรนั้นได้แก่ บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด (BLCP) ที่ปรับใช้มาตรการ Work from Home กับพนักงานตั้งแต่ปีที่ผ่านมาถึงปัจจุบัน พนักงานได้แสดงให้เห็นว่าสามารถปรับตัวและทำงานที่ใดก็ได้ ไม่ว่าจะเป็นที่บ้าน ที่ออฟฟิศ หรือสถานที่อื่นๆ

จากแนวคิดและความจำเป็นดังกล่าว รวมไปถึงงานวิจัยที่พบว่าคนส่วนใหญ่ชอบทำงานในที่ที่สะดวกสบาย อิสระ อยู่ตรงไหนในออฟฟิศก็ทำงานได้และทำออกมาได้ดีด้วยถ้าไม่รู้สึกกดดันหรือเครียดเกินไป ผู้บริหารของ BLCP จึงเห็นชอบให้ปรับปรุง Co-working Space (สถานที่นั่งทำงานร่วมกันกับผู้อื่น) ในอาคารธุรการ (Admin. Bldg.) ด้วยงบประมาณกว่า 3 ล้านบาท ด้วยการปรับเปลี่ยนพื้นที่ทำงานชั้น 1 และชั้น 3 ภายใต้กรอบแนวคิดพื้นที่สีเขียว (Green Area) และ Think Innovatively ให้ดูทันสมัย สบายตา เสริมพลังบวก ไม่ว่าใครก็สามารถมานั่งทำงานได้ พูดคุยกันได้ พร้อมที่คิดค้นนวัตกรรมได้ตลอดเวลา รวมทั้งมีบรรยากาศที่จะทำให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งสามารถรองรับพนักงานพร้อมกันได้มากกว่า 50 คนในแต่ละชั้นของการทำงาน โดยแบ่งเป็นโซนสำหรับผู้ที่ต้องการความสงบเงียบและสมาธิในการทำงาน และโซนที่นั่งทำงานร่วมกันเพื่อพูดคุย ประชุม ปรึกษาหารือหาข้อสรุปในการทำงาน รวมไปถึงกิจกรรมใหม่ๆ ที่กำลังจะเกิดขึ้นครั้งแรกใน BLCP ภายในเดือนมีนาคมนี้ ที่เรียกว่า “แฮกกาธอน (Hackathon)” เป็นกิจกรรมที่เน้นให้พนักงานได้มีโอกาสสร้างสรรค์ไอเดียที่ไม่มีการปิดกั้นใดๆ ส่งเสริมให้เกิดการทำงานเป็นทีมอย่างแท้จริง คิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ ภายในระยะเวลาที่จำกัดแบบต่อเนื่องตามโจทย์ที่ได้รับ หรือธุรกิจแพลตฟอร์มที่เรียกกันว่า “สตาร์ทอัป” (Startups) จะใช้ระยะเวลาประมาณ 2-5 วัน ก่อนที่จะนำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการผู้ตัดสินเพื่อหาผู้ชนะและได้รับรางวัลในที่สุด และอาจต่อยอดหรือขยายผลไปเป็นธุรกิจในอนาคตได้จริงๆ

ทั้งหมดดังกล่าวข้างต้นเป็นวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลของผู้บริหารที่ใส่ใจในการทำงานของพนักงานในยุค New Normal เพราะการทำงานในพื้นที่ Co-working Space สามารถเพิ่มโอกาสให้เราได้สร้างความสัมพันธ์ระหว่างกัน ได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดกับผู้เชี่ยวชาญในด้านอื่นๆ เพื่อหาแนวทางการทำงานหรือวิธีการปรับปรุงการทำงานให้ดีขึ้น รวมทั้งช่วยเพิ่มไอเดียในการทำธุรกิจได้ดี เป็นการพัฒนาธุรกิจให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นและนำไปสู่การขยายเครือข่ายธุรกิจต่อไปในอนาคต

นวัตกรรมถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการดำเนินธุรกิจในยุคดิจิทัล BLCP จะไม่หยุดนิ่งในการพัฒนาคุณภาพของการผลิตกระแสไฟฟ้า และศักยภาพของบุคลากร โดยริเริ่มพัฒนาองค์กรให้เป็นออฟฟิศเสมือนจริง (Virtual Office) การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมก็เป็นอีกทางเลือก หรืออาจกล่าวได้ว่ามีความจำเป็น เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการผลักดันธุรกิจให้เติบโตและสามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้ เป็นองค์กรแห่งการสร้างแรงบันดาลใจให้แก่พนักงานได้เติบโตไปด้วยกัน


กำลังโหลดความคิดเห็น