xs
xsm
sm
md
lg

ธปท.ดึงธนาคารกลาง 2 แห่ง ร่วมพัฒนาเงินสกุลดิจิทัล

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ธปท.ดึงธนาคารกลางจีน และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ต่อยอดเข้าร่วมโครงการพัฒนาสกุลเงินดิจิทัลที่ออกโดยธนาคารกลางสำหรับการโอนเงินระหว่างประเทศ

ธนาคารกลางฮ่องกง (HKMA) ร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ธนาคารกลางแห่งสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (CBUAE) และสถาบันศึกษาสกุลเงินดิจิทัลของธนาคารกลางแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (PBC DCI) ประกาศว่า CBUAE และ PBC DCI ได้เข้าร่วมโครงการ Inthanon-LionRock ซึ่งเป็นโครงการพัฒนาสกุลเงินดิจิทัลที่ออกโดยธนาคารกลาง (Central Bank Digital Currency : CBDC) สำหรับการโอนเงินระหว่างประเทศที่ริเริ่มโดย ธปท. และ HKMA โดยหลังจาก CBUAE และ PBC DCI เข้าร่วมโครงการแล้ว ได้เปลี่ยนชื่อโครงการจาก Inthanon-LionRock เป็น Multiple Central Bank Digital Currency (m-CBDC) Bridge Project หรือเรียกว่า m-CBDC Bridge ซึ่งโครงการดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากศูนย์พัฒนานวัตกรรมของธนาคารเพื่อการชำระหนี้ระหว่างประเทศ (BISIH) ณ ฮ่องกง

โครงการ m-CBDC Bridge เป็นการต่อยอดจากการพัฒนาที่ผ่านมาระหว่าง HKMA และ ธปท. ที่ริเริ่มขึ้นเมื่อปี 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเอาศักยภาพของเทคโนโลยีการประมวลผลแบบกระจายศูนย์ (Distributed Ledger Technology : DLT) มาใช้ในการทำธุรกรรมโอนเงินระหว่างประเทศที่ครอบคลุมหลายสกุลเงินและทำได้ตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมทั้งช่วยลดต้นทุนการโอนเงินระหว่างประเทศ ทั้งนี้ ผลสำเร็จของโครงการ m-CBDC จะสามารถนำไปใช้กับธุรกรรมของภาคธุรกิจที่มีทั้งสกุลเงินในประเทศและต่างประเทศได้อีกด้วย

ในอนาคตโครงการ m-CBDC Bridge จะมุ่งส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือจากธนาคารกลางอื่นๆ ทั้งในเอเชียและภูมิภาคต่างๆ เพื่อร่วมกันศึกษาศักยภาพของ DLT ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสำหรับการโอนเงินระหว่างประเทศ ทั้งในด้านประสิทธิภาพและต้นทุนในการทำธุรกรรม ตลอดจนการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ธนาคารกลางที่เข้าร่วมโครงการจะประเมินผลการทดสอบ เพื่อพิจารณาความเป็นไปได้ของการนำโครงการ m-CBDC Bridge มาใช้จริงในการโอนเงินระหว่างประเทศ การค้าระหว่างประเทศ และตลาดทุนต่อไป


กำลังโหลดความคิดเห็น...