xs
xsm
sm
md
lg

KTB ให้ฟรีค่าธรรมเนียม e-Withholding Tax Plus ถึงสิ้นปี 65

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์
ธนาคารกรุงไทย (KTB) ขานรับนโยบายภาครัฐหนุนใช้ระบบหักภาษี ณ ที่จ่ายอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งลดอัตราภาษีเหลือ 2% เปิดฟรีค่าธรรมเนียมบริการ Krungthai e-Withholding Tax Plus ถึงสิ้นปี 65


ตามที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการใช้ระบบภาษีหัก ณ ที่จ่ายอิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-Withholding Tax โดยลดอัตราภาษีหัก ณ ที่มีอัตรา 5% และ 3% เหลือ 2% สำหรับการจ่ายเงินได้พึงประเมินผ่านระบบ e-Withholding Tax ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563-31 ธันวาคม 2565 โดยบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลสามารถนำรายจ่ายจากการลงทุน และการใช้บริการระบบ e-Withholding Tax หรือระบบใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice & e-Receipt) มาหักเป็นรายจ่ายได้ 2 เท่า ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563-31 ธันวาคม 2565 นั้น

ธนาคารกรุงไทย พร้อมดำเนินงานตามนโยบายภาครัฐ เปิดให้บริการ Krungthai e-Withholding Tax Plus ซึ่งเป็นบริการใหม่ของธนาคารภายใต้ความร่วมมือกับกรมสรรพากร โดยเป็นตัวแทนในการหักภาษี ณ ที่จ่าย และนำส่งข้อมูลการหักภาษี ณ ที่จ่ายแบบอิเล็กทรอนิกส์ไปยังกรมสรรพากร โดยที่ผู้ประกอบการไม่ต้องออกและจัดส่งหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (50 ทวิ) ไปยังคู่ค้า พร้อมสร้างความมั่นใจในการใช้บริการ ด้วยระบบข้อความแจ้งเตือนยืนยันการหักเงินและการนำส่งข้อมูล อีกทั้งยังสามารถเรียกดูรายงานการนำส่งข้อมูล หรือดาวน์โหลดเอกสารหลักฐานการนำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่าย ผ่านช่องทาง Krungthai Corporate online ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

นอกจากนี้ ยังมีสิทธิพิเศษสำหรับผู้ประกอบการที่สมัครใช้บริการ Krungthai e-Withholding Tax Plus ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563-30 มิถุนายน 2564 ฟรีค่าธรรมเนียมการจัดการข้อมูลและนำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่าย ตั้งแต่วันที่สมัคร จนถึง 31 ธันวาคม 2565
กำลังโหลดความคิดเห็น...