xs
xsm
sm
md
lg

“ไทยแอร์เอเชีย” ให้พนักงานหยุดต่ออีก 4 เดือน โดยไม่รับเงินเดือน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์“ไทยแอร์เอเชีย” ให้พนักงานหยุดต่ออีก 4 เดือน โดยไม่รับเงินเดือน คงเหลือคนทำงานแค่ 25% เพื่อรักษาองค์กร

บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน) แจ้งที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ AAV ผู้ให้บริการสายการบินไทย แอร์เอเชีย แจ้งว่า บอร์ดบริษัทฯ มีมติให้ใช้มาตรการปรับลดค่าใช้จ่ายองค์กรอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่ ส่งผลกระทบทำให้ความต้องการเดินทางลดลง โดยให้บริษัทฯ ขอความร่วมมือให้พนักงานเข้าร่วมโครงการหยุดงานโดยไม่รับค่าจ้าง (Leave Without pay) เป็นระยะเวลา 4 เดือน คือตั้งแต่ ก.พ.-พ.ค. 64

ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวจะมีการแบ่งพนักงานเป็น 2 ส่วน คือ กลุ่มที่เข้าโครงการต่อเนื่องจากช่วงปลายปี 2563 ที่ผ่านมา ซึ่งเดิมจะสิ้นสุดเดือนมีนาคมนี้ และให้ต่อไปจนถึงเดือนพฤษภาคม 2564 และกลุ่มพนักงานที่ยังทำงานอยู่ในปัจจุบัน ให้หัวหน้างานคัดเลือกพนักงานให้หยุดงานโดยไม่รับค่าจ้างเป็นระยะเวลา 4 เดือน โดยให้เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์เป็นต้นไปเช่นกัน

หากบริษัทฯ สามารถดำเนินการตามแผนดังกล่าวได้ จะทำให้สายการบินมีจำนวนพนักงานที่ปฏิบัติงานเหลือเพียง 25% ของทั้งบริษัท ซึ่งมาตรการขอความร่วมมือให้มีการหยุดงานโดยไม่รับค่าจ้างนั้น เป็นมาตรการที่สายการบินต้องการที่จะรักษาพนักงานและองค์กรไว้ให้สามารถเดินต่อไปได้ในช่วงวิกฤต โดยไม่ต้องมีการปลดพนักงาน


กำลังโหลดความคิดเห็น