xs
xsm
sm
md
lg

ศาลยกคำร้อง "วุฒิ-ศักดิ์ คลินิก" ขอฟื้นฟูกิจการ สิ้นผลพักชำระหนี้ทันที

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน ที่ศาลล้มละลายกลาง ถ.แจ้งวัฒนะ ศาลนัดฟังคำสั่งการยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการ วุฒิ-ศักดิ์ คลินิก ลูกหนี้ คดีหมายเลขดำ ฟฟ.9/2563 ที่บริษัท วุฒิ-ศักดิ์ คลินิก อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด ลูกหนี้ เป็นผู้ร้องขอฟื้นฟูกิจการ ตาม พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483

โดยศาลพิเคราะห์คำร้อง ประกอบคำคัดค้านของเจ้าหนี้ ผู้คัดค้านแล้วเห็นว่า ลูกหนี้ ผู้ร้องขอไม่อาจดำเนินกิจการเพื่อสร้างรายได้และแก้ปัญหาหนี้สินที่มีได้อีกต่อไป อีกทั้งลูกหนี้ไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่ามีแหล่งเงินทุนใดที่จะนำมาใช้หมุนเวียนในกิจการตามที่กล่าวอ้าง

เมื่อพิจารณาปัจจัยหลักในการดำเนินกิจการที่ประสบปัญหาแล้ว ลูกหนี้ ผู้ร้องขอไม่อาจแก้ไขได้ ทั้งปัญหาการถูกเจ้าหนี้ฟ้องคดีจำนวนมาก หรือการสร้างรายได้ใหม่ที่ไม่สามารถดำเนินกิจการต่อ หรือปัญหาบุคลากรที่ไม่สามารถหามาร่วมงานเพราะค้างค่าจ้าง เมื่อฟังประกอบกันแล้วย่อมมีให้เหตุวินิจฉัยได้ว่า กรณีของลูกหนี้ ผู้ร้องขอนี้ยังไม่มีเหตุสมควรและช่องทางการฟื้นฟูกิจการ จึงมีคำสั่งให้ยกคำร้องขอ

ทั้งนี้ ตามขั้นตอนกฎหมาย ลูกหนี้ยังมีสิทธิยื่นอุทธรณ์คำสั่งขอฟื้นฟูกิจการฯ ได้ภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ศาลชั้นต้น (ศาลล้มละลายกลาง) มีคำสั่ง หรือกรณีที่หากจะยื่นขอคำร้องฟื้นฟูใหม่อีกครั้ง ก็จะต้องดำเนินการหลังจากนี้เกินกว่า 6 เดือน ขณะที่เมื่อศาลยกคำร้องขอฟื้นฟูกิจการแล้ว ผลของ Automatic stay หรือการพักชำระหนี้สิ้นผลทันที


กำลังโหลดความคิดเห็น...