xs
xsm
sm
md
lg

PSTC ตั้ง “โสมพัฒน์ ไตรโสรัส” ลูกเขยเจ้าสัวเจริญ นั่งแท่นประธานบอร์ด

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


(ซ้าย)นายโสมพัฒน์ ไตรโสรัส ประธานกรรมการ บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ PSTC บุตรเขยของนายเจริญ สิริวัฒนภักดี และเป็นสามีของ นางวัลลภา ไตรโสรัส (สิริวัฒนภักดี) กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน) หรือ AWC
PSTC ตั้ง "โสมพัฒน์ ไตรโสรัส" ลูกเขยเจ้าสัวเจริญ สิริวัฒนภักดี เข้าดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท วางเป้าขับเคลื่อนกลุ่มบริษัท PSTC ให้เติบโตไปข้างหน้าอย่างมั่นคงแข็งแกร่ง รวมถึงสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุน

นายพระนาย กังวาลรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ PSTC เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้ทำหนังสือแจ้งตลาดหลักทรัพย์ว่าที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 7/2563 ได้มีมติแต่งตั้ง นายโสมพัฒน์ ไตรโสรัส เข้าดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัทแทนนายภาณุ ศีติสาร ที่ขอลาออกจากตำแหน่งประธานเพราะติดภารกิจ

ทั้งนี้ ในรายงานที่แจ้งตลาด บริษัทมีกรรมการลาออก 2 รายคือ นายอัณณพ พุ่มกุมาร และนายเศรษฐวุฒิ บุญสนิท โดยมีกรรมการแต่งตั้งเข้าใหม่ 2 รายคือ นายโสมพัฒน์ ไตรโสรัส ซึ่งเป็นบุตรเขยของนายเจริญ สิริวัฒนภักดี ซึ่งปัจจุบัน นายโสมพัฒน์ ไตรโสรัส ดำรงตำแหน่งกรรมการและรองประธานกรรมการบริหาร บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน) หรือ AWC และกรรมการเข้าใหม่อีกรายคือ นายปรัชญา นิยมไทย

"การที่นายโสมพัฒน์ ไตรโสรัส เข้ามาดำรงตำแหน่งประธานบริษัท นับเป็นนิมิตหมายที่ดีต่อ PSTC เป็นอย่างยิ่งในการที่จะร่วมกันขับเคลื่อนกลุ่มบริษัท PSTC ให้เติบโตไปข้างหน้าอย่างแข็งแกร่ง และมั่นคง รวมถึงสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุน" นายพระนาย กล่าว

ทั้งนี้ นายภาณุ ยังคงร่วมทำงานสนับสนุนผลักดันบริษัท PSTC ต่อไปในฐานะกรรมการ และกรรมการบริหารของบริษัท โดยทั้งนี้บริษัทยังคงมุ่งมั่นที่จะเติบโตและก้าวไปข้างหน้าให้ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้เช่นเดิม

อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา บริษัทไทย ไปป์ไลน์ เน็ตเวอร์ก จำกัด หรือ TPN ซึ่ง PSTC ถือหุ้นอยู่ 55.4% และ EGGO Group ถือหุ้น 44.6% ได้ลงนามในสัญญาสินเชื่อกับสถาบันการเงินโดยมีธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และ China Development Bankในวงเงินรวมทั้งสิ้น 7,800 ล้านบาท เพื่อใช้ดำเนินการก่อสร้างคลังน้ำมันและลงทุนในโครงการขยายระบบท่อขนส่งน้ำมันไปภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปัจจุบัน โครงการมีความคืบหน้าในการก่อสร้างกว่า 48.11% โดยคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จปลายไตรมาส 3 ปี 2564 และเริ่มขนส่งน้ำมันผ่านทางท่อได้ในไตรมาส 4 ปีเดียวกัน

นายพระนาย กังวาลรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ PSTC


กำลังโหลดความคิดเห็น...