xs
xsm
sm
md
lg

ไทยพาณิชย์-ไมเนอร์ นำร่องธุรกรรมอ้างอิง THOR

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) ร่วมกับบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ขานรับธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) นำร่องการใช้อัตราดอกเบี้ยอ้างอิง THOR (Thai Overnight Repurchase Rate) สำหรับการทำสัญญาอนุพันธ์เพื่อแลกเปลี่ยนร่วมกัน ซึ่งนับเป็นธุรกรรมทางการเงินระหว่างสถาบันการเงิน กับองค์กรธุรกิจ ที่อ้างอิงอัตราดอกเบี้ย THOR เป็นครั้งแรกของประเทศไทย การเปลี่ยนผ่านครั้งสำคัญของระบบการเงินไทย ที่จะช่วยให้ภาคธุรกิจมีต้นทุนทางการเงินที่โปร่งใส เชื่อถือได้ และยังสะท้อนภาวะตลาดการเงินที่แท้จริง พร้อมเดินหน้าสนับสนุนและเสริมสร้างสภาพคล่องให้แก่ผู้ร่วมตลาดในการนำอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง THOR ไปใช้อย่างแพร่หลายมากยิ่งขึ้น

นายแพททริก ปูเลีย ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงานตลาดการเงิน ธนาคารไทยพาณิชย์
กล่าวว่า ปัจจุบันผู้เกี่ยวข้องในตลาดการเงินของไทยตื่นตัวและร่วมกันขับเคลื่อนอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง THOR (Thai Overnight Repurchase Rate) ให้เกิดการนำไปใช้อ้างอิงสำหรับธุรกรรมต่างๆ ในหลากหลายมิติ อย่างไรก็ตาม ธุรกรรมที่เกิดขึ้นยังอยู่ในวงของสถาบันการเงิน กับลูกค้าสถาบัน ธนาคารไทยพาณิชย์มีความมุ่งมั่นที่จะผลักดันให้มีการนำอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง THOR มาใช้กับลูกค้าองค์กร จึงเกิดความร่วมมือกับบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ทำธุรกรรมสัญญาอนุพันธ์แลกเปลี่ยนที่อ้างอิงอัตราดอกเบี้ย THOR ซึ่งนับเป็นธุรกรรมระหว่างสถาบันการเงิน และลูกค้าองค์กร ธุรกรรมแรกของประเทศไทย

"ธนาคารเชื่อมั่นว่าธุรกรรมดังกล่าวจะทำให้ลูกค้ามีต้นทุนทางการเงินจากการอ้างอิงอัตราดอกเบี้ยที่โปร่งใส เชื่อถือได้ สามารถสะท้อนภาวะตลาดการเงินที่แท้จริง และเป็นกลไกที่จะช่วยสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาตลาดเงินและเสริมสร้างสภาพคล่องในตลาดเพื่อรองรับการใช้อัตราดอกเบี้ย THOR อย่างเต็มรูปแบบ สอดคล้องต่อแนวนโยบายของ ธปท.ในการยกระดับอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง THOR เพื่อเตรียมรองรับการยุติการเผยแพร่อัตราดอกเบี้ย LIBOR ในระยะต่อไป อีกทั้งยังสะท้อนถึงความพร้อมและความเชี่ยวชาญของธนาคารไทยพาณิชย์ในฐานะธนาคารชั้นนำทางด้านธุรกิจตลาดเงิน ตลาดอนุพันธ์ และตลาดทุน ซึ่งธนาคารไทยพาณิชย์จะเดินหน้าสนับสนุนให้เกิดการใช้อัตราดอกเบี้ย THOR ในกลุ่มลูกค้าองค์กรอื่นๆ ต่อไปในอนาคต"

นายไบรอัน เจมส์ เดลานี่ ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า เป็นที่น่ายินดีอย่างยิ่งที่ประเทศไทยได้มีการพัฒนาอัตราดอกเบี้ย THOR (Thai Overnight Repurchase Rate) ขึ้นเป็นอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงของไทย เพื่อรองรับการยุติบทบาทการเผยแพร่อัตราดอกเบี้ยอ้างอิง LIBOR ที่ใช้ในตลาดการเงินโลก ทั้งนี้ บริษัทฯ พร้อมที่จะเป็นองค์กรใหญ่รายแรกของประเทศไทยเข้าทำธุรกรรมสัญญาอนุพันธ์เพื่อแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยคงที่เป็นอัตราดอกเบี้ยลอยตัวอ้างอิง THOR กับธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และสิ่งสำคัญคือบริษัทฯ มีความเชื่อมั่นในความเชี่ยวชาญของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะสถาบันการเงินชั้นนำ ซึ่งได้ทำงานร่วมกันทั้งทางด้านธุรกรรมการเงินและบริหารความเสี่ยง โดยหวังอย่างยิ่งว่าจะเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมสนับสนุนเสถียรภาพตลาดการเงินของประเทศภายใต้อัตราดอกเบี้ยอ้างอิงใหม่นี้
กำลังโหลดความคิดเห็น...