xs
xsm
sm
md
lg

"เจ.อาร์.ดับเบิ้ลยู.ยูทิลิตี้" คาดขายหุ้น IPO จำนวน 200 ล้านหุ้น เล็งเข้า SET ในปีนี้

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์"เจ.อาร์.ดับเบิ้ลยู.ยูทิลิตี้" คาดขายหุ้น IPO จำนวน 200 ล้านหุ้น เล็งเข้า SET ในปีนี้ โดยมี บล.ฟินันเซีย ไซรัส เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน

บมจ.เจ.อาร์.ดับเบิ้ลยู. ยูทิลิตี้ (JR) เตรียมเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) จำนวน 200 ล้านหุ้น คิดเป็น 26.32% ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วภายหลังการเสนอขายหุ้น IPO แบ่งเป็น เสนอขายต่อประชาชน จำนวน 184,000,000 หุ้น และเสนอขายต่อกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ 16,000,000 หุ้น พร้อมทั้งนำหุ้นเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ (SET) ภายในปีนี้ โดยมี บล.ฟินันเซีย ไซรัส เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน (FA)

JR ประกอบธุรกิจให้บริการออกแบบ จัดหา ก่อสร้างและติดตั้งงานระบบไฟฟ้า (Electrical Power System) และระบบสื่อสารโทรคมนาคม และเทคโนโลยีสารสนเทศ (Telecommunication and Information Technology System) แบบครบวงจร นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้บริการจำหน่ายอุปกรณ์ (Supply) และให้บริการบำรุงรักษา (Maintenance) สำหรับอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสารโทรคมนาคม และเทคโนโลยีสารสนเทศ

อนึ่ง ก่อนหน้านี้ JR ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและหนังสือชี้ชวน (ไฟลิ่ง) เวอร์ชันแรกเมื่อเดือน พ.ค.63 ระบุว่า จะเสนอขายหุ้น IPO จำนวน 100 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) หุ้นละ 1 บาท ต่อมา ได้ปรับไฟลิ่งในเดือน ส.ค.63 เป็นการเสนอขายหุ้น IPO จำนวน 200 ล้านหุ้น หลังจากปรับราคาพาร์เป็น 0.50 บาท


กำลังโหลดความคิดเห็น...