xs
xsm
sm
md
lg

กรุงศรีแต่งตั้งประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านลูกค้าธุรกิจ SME

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)(BAY) ในเครือมิตซูบิชิ ยูเอฟเจ ไฟแนนเชียล กรุ๊ป (MUFG) ประกาศแต่งตั้ง น.ส.ดวงกมล ลิมป์พวงทิพย์ ดำรงตำแหน่งประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านลูกค้าธุรกิจ SME สืบต่อจากนายสยาม ประสิทธิศิริกุล ซึ่งได้รับการแต่งตั้งขึ้นดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและสายงานดิจิทัลแบงกิ้งและนวัตกรรม

น.ส.ดวงกมล สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ด้านบริหารธุรกิจ จากมหาวิทยาลัยวิสคอนซิน ประเทศสหรัฐอเมริกา มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในแวดวงการเงินการธนาคารมานานกว่า 28 ปี โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการวางกลยุทธ์ วิเคราะห์และพัฒนาธุรกิจ ตลอดจนดูแลกลุ่มลูกค้าธุรกิจ SME โดยตลอดระยะเวลาที่ร่วมงานกับกรุงศรี น.ส.ดวงกมล มีผลงานที่โดดเด่นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินที่ช่วยขับเคลื่อนความเติบโตของกลุ่มลูกค้าธุรกิจ SME ของกรุงศรีสำเร็จตามเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง ตอกย้ำวิสัยทัศน์ของกรุงศรีที่มุ่งสู่การเป็นธนาคารหลักสำหรับลูกค้าธุรกิจ SME

น.ส.ดวงกมล จะต่อยอดความแข็งแกร่งด้านลูกค้าธุรกิจ SME ของกรุงศรีที่มุ่งเน้นการร่วมสร้างความเติบโตอย่างยั่งยืนแก่ธุรกิจ SME โดยครอบคลุมด้านการสนับสนุนแหล่งเงินทุนรวมถึงผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินที่มีคุณภาพ พร้อมๆ กับการอยู่เคียงข้างให้การดูแลช่วยเหลือกลุ่มลูกค้าธุรกิจ SME ให้สามารถก้าวผ่านความท้าทายภายใต้สภาวการณ์ต่างๆ นับเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมขับเคลื่อนความเติบโตของเศรษฐกิจของประเทศในขณะเดียวกัน
กำลังโหลดความคิดเห็น