xs
xsm
sm
md
lg

ก.ล.ต.พบผู้ประกอบการในงานตลาดนัด SME “เราช่วยไทย ไทยช่วยกัน”

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ก.ล.ต. ร่วมออกบูทงานตลาดนัด SME “เราช่วยไทย ไทยช่วยกัน” พร้อมให้ความรู้และคำปรึกษาเกี่ยวกับการระดมทุนแก่ธุรกิจเอสเอ็มอีและสตาร์ทอัป เพื่อเป็นทางเลือกในการหาแหล่งเงินทุนที่เหมาะสมกับธุรกิจ

น.ส.รื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กล่าวว่า “ก.ล.ต. มีนโยบายมุ่งส่งเสริมและสนับสนุนให้เอสเอ็มอีและสตาร์ทอัปสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในตลาดทุนได้ โดยการระดมทุนของเอสเอ็มอีและสตาร์ทอัปต้องเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและตอบโจทย์ความต้องการของกิจการ รวมถึงมีต้นทุนที่เหมาะสมกับขนาดธุรกิจ ในโอกาสนี้ ก.ล.ต. ได้รับความร่วมมือจากสำนักงานกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ กระทรวงอุตสาหกรรม ให้ร่วมออกบูทในงานตลาดนัด SME “เราช่วยไทย ไทยช่วยกัน” ในวันที่ 4-6 กันยายน 2563 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี ฮอลล์ 5-7 เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับช่องทางการระดมทุนที่เหมาะสมกับตนเองได้ เช่น การระดมทุนในวงแคบโดยการออกหุ้นและหุ้นกู้แปลงสภาพสำหรับบริษัทจำกัด (PP-SME ) หรือการระดมทุนโดยการออกหุ้นหรือหุ้นกู้ผ่านระบบ crowdfunding ทั้งนี้ ขอขอบคุณกระทรวงอุตสาหกรรมที่ให้ ก.ล.ต. ได้ร่วมในงานนี้”

นอกจากนี้ ก.ล.ต. ยังได้เชิญผู้ให้บริการระบบ crowdfunding (funding portal) มาร่วมให้คำปรึกษาภายในบูทอีกด้วย สำหรับผู้ประกอบการเอสเอ็มอีและสตาร์ทอัปที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือรับคำปรึกษาผ่านทางโทรศัพท์โดยไม่มีค่าใช้จ่ายได้ที่สายด่วนศูนย์บริการประชาชน ก.ล.ต. 1207


กำลังโหลดความคิดเห็น...