xs
xsm
sm
md
lg

บอร์ด ธอส. เห็นชอบ "ฉัตรชัย ศิริไล" นั่งเก้าอี้เอ็มดีอีกวาระ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์บอร์ด ธอส. มีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหากรรมการผู้จัดการ ธอส. เสนอ "ฉัตรชัย ศิริไล" กลับเข้าดำรงตำแหน่งตำแหน่งเอ็มดี ธอส. อีกวาระ เหตุมีประสบการณ์และความสำเร็จในการบริหารองค์กรตลอด 4 ปีที่ผ่านมา เชื่อมีแผนงานและวิสัยทัศน์ที่สามารถทำให้ ธอส. ร่วมฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังวิกฤตโควิด-19 ตามนโยบายรัฐบาลได้อย่างต่อเนื่อง และหนุน ธอส. ให้เป็นธนาคารที่ดีที่สุดสำหรับการมีบ้านตามวิสัยทัศน์ของแบงก์

นายปริญญา พัฒนภักดี ประธานกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ในวันนี้ (27) มีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหากรรมการผู้จัดการ ธอส. ที่มีนายยุทธนา หยิมการุณ เป็นประธานคณะกรรมการสรรหาฯ เสนอนายฉัตรชัย ศิริไล ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ ธอส. อีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ หลังจากที่ธนาคารได้เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ ธอส. ระหว่างวันที่ 8 เมษายน-8 พฤษภาคม 2563 โดยมีผู้สมัคร จำนวน 4 คน ซึ่งผ่านคุณสมบัติตามที่กำหนด และได้เข้าแสดงวิสัยทัศน์ต่อคณะกรรมการสรรหาฯ เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 จำนวน 3 คน

อย่างไรก็ตาม นายฉัตรชัย ถือเป็นผู้ที่มีความเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ ธอส. มากที่สุด ด้วยประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ใน ธอส. มาตั้งแต่ปี 2539 รวมถึงความสำเร็จในการบริหารตลอด 4 ปี ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการในวาระแรกระหว่างวันที่ 4 พฤษภาคม 2559-3 พฤษภาคม 2563 โดยสามารถขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตได้อย่างแข็งแกร่ง ผลักดันนโยบายของภาครัฐได้อย่างรวดเร็ว

พร้อมยังมีแผนงานและวิสัยทัศน์ที่สะท้อนให้คณะกรรมการสรรหาฯ เห็นว่าจะสามารถทำให้ผู้ปฏิบัติงานของ ธอส. กว่า 5,000 ชีวิต ร่วมมือกันพา ธอส. เดินหน้าตามพันธกิจ "ทำให้คนไทยมีบ้าน" เป็นธนาคาร "บ้าน" ของคนไทย ที่มีส่วนร่วมฟื้นฟูเศรษฐกิจในประเทศหลังจากปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 เริ่มคลี่คลายตามนโยบายของกระทรวงการคลัง สนับสนุนนโยบายต่างๆ ของภาครัฐได้อย่างต่อเนื่อง และเป็นธนาคารที่ดีที่สุดสำหรับการมีบ้าน ตามวิสัยทัศน์ของธนาคารต่อไป

สำหรับขั้นตอนหลังจากนี้ คณะอนุกรรมการพิจารณาผลตอบแทนจะพิจารณาค่าตอบแทนเสนอต่อคณะกรรมการ ธอส. เห็นชอบ และส่งเรื่องให้ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และกระทรวงการคลัง เห็นชอบต่อไป


กำลังโหลดความคิดเห็น...